פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   שיר של שבת: עם המשוררת ענת לוין

   ש??לו?ש? פ??ע?מ?ים ר?א?ית?י או?ת?ך? ב?ו?כ?ה: פ??ע?ם א?ח?ת כ??ש??ר?צ?חו? א?ת ר?ב??ין, פ??ע?ם א?ח?ת כ??ש??ה?ל?כו? ה?ח?ס?כו?נו?ת, א?ח?ת כ??ש??נ??פ?ל ה?י??ל?ד ה?ח?מ?יש??י שיר של שבת עם המשוררת ענת לוין. שתהיה שבת של שלום ושלווה

   ענת לוין (באדיבות המצולמים)
   ענת לוין

   דווקא בימים קשים כאלה כדאי לזכור שיש לנו גם עולם פנימי וסיפור חיים אישי. לצד הכאב הקולקטיבי, גם כאב אישי שהיצירה יכולה לעזור לנו לבטא, ואולי גם להחלים. ענת לוין, משוררת שהוציאה כבר שני ספרי שירה, בצמד שירים חדשים- האחד על זוגיות שמתמודדת עם דברים לא פשוטים ומתגברת וצומחת גם מהם והשני על הים, האופק, המרחק והיכולת לענות מתוך תקווה ולא מתוך ייאוש.

   הטקסט על הים הוא מתוך פרויקט שלי עם קבוצת מאיירות שנקרא "עם הפנים לים - רישומים/רשימות". יש לנו דף בפייסבוק ובסופו של דבר אנחנו גם מקוות לאגד חלק מהעבודות לספר.

   יתומים

   ש??לו?ש? פ??ע?מ?ים ר?א?ית?י או?ת?ך? ב?ו?כ?ה:
   פ??ע?ם א?ח?ת כ??ש??ר?צ?חו? א?ת ר?ב??ין,
   פ??ע?ם א?ח?ת כ??ש??ה?ל?כו? ה?ח?ס?כו?נו?ת,
   א?ח?ת כ??ש??נ??פ?ל ה?י??ל?ד ה?ח?מ?יש??י

   ה?ח?ד?ר ק?ל??ף מ?ק??ירו?ת ו?ע?מ?ד ו?ר?יק
   ב??את? א?ל?י, ו?ה?י?ת?ה ש??ע?ה ש??א?י א?פ?ש??ר ל?א?ס?ף,
   ו?גו?ף ח?פ?ר ק?ב?ר ב??גו?ף
   ל?ט?מ?ן א?ת ה?א?ין

   ו?א?ם ה?י?ת?ה – ל?א י?כ?ל?נו? ל?מ?צ?א א?ת ה?ד??ר?ך?
   ה?ב??י?ת?ה, ה?פ?כ?נו? הו?ר?ים י?תו?מ?ים
   ו?א?ין מ?א?מ??ץ ו?ל?א מ?ח?ס?ה,
   ו?א?ין מ?י ש??י??צ?ב??יע? ע?ל?ינו? ו?י?אמ?ר:

   ז?ה ו?זו? ו?א?ל?ו? ש??ל??י ו?ל?א א?ח?ר?ים
   (כ??י ב??נו? ב??ח?ר מ?כ??ל ה?הו?ר?ים)
   מ?ל?א פ??ינו? ע?פ?ר ו?ח?ש??כו?ת
   ב??ל?י מ?נו?ח?ה ו?ב?ל?י מ?נ?ח?ם.

   "ו?א?יך? י?ת??כ?ן
   ש??א?ה?ב?ה ג??דו?ל?ה כ??ל כ??ך?
   א?ינ?ה? נו?ש??את פ??רו?ת?"
   ש??א?ל?ת??

   ה?א?ב?יב ע?מ?ד כ??מו? מ?ל?ח?מ?ה, ז?קו?ף ל?פ?ר?ץ
   ו?ע?ל ע?מ?ו?ד ה?ח?ש??מ?ל ל?י?ד ה?ב??י?ת
   ר?א?ית?י פ??ת?ק "א?ש???ה א?ח?ר?א?ית
   מ?ח?פ??ש??ת ת??ינו?ק

   ל?ט?פ??ל"
   ו?ה?ת?ח?ל?נו? ל?ח?ס?ך? ש?ו?ב,
   או?ת ל?או?ת,
   מ?ת?ג??ב??ר?ים ב??מ?ל??ים.

   חוף גורדון

   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??א?ה?ב?ה?
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??י??ם.
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??א?ל?ה?ים?
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??רו?ח? ש??מ??ח?ל?יק?ה ה?י?ו?ם א?ת ה?ז??ה?ב ה?כ??ה?ה ש??ל ה?חו?ל ה?ר?ט?ב, כ??מו? א?ם א?ת ש??ע?ר ת??ינו?ק?ה?.
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??א?ינ?ט?ימ?יו?ת?
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ש??ה?כ??ס??א ה?ז??ה פ??נו?י. א?פ?ש??ר ל?ש??ב?ת?
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??י?או?ש??
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??י??ל?דו?ת ה?ש???מ?נ?מ?נ?ו?ת. ע?כ?ש??ו ה?ן ק?צ?ת ש??מ?חו?ת ש??א?יש? ל?א סו?ח?ב או?ת?ן ל?י??ם ו?ה?ן ל?א צ?ר?יכו?ת ל?ה?כ?נ?יס א?ת ה?ב??ט?ן ח?ז?ק כ??ש??ה?ן מו?ר?ידו?ת ה?ב??ג?ד?ים ב??חו?ף.
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??ח?י??ים א?ח?ר?י ה?מ??ו?ת?
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??ק??ש??יש??ים ה?י??פ?ים ש??ב??א?ים ב??כ?ל מ?ז?ג א?ו?יר ו?מ?ת?ע?מ??ל?ים מו?ל ה?מ??י?ם.
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??א?מ??נו?ת?
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??ך?. ב??א ל?ך? ס?י?ד?ר ח?ם?
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??ה?ש??ר?א?ה?
   - א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??מו?כ?ר ה?א?ר?ט?יק?ים, א?יך? הו?א מ?ת?פ??ר?נ?ס ע?כ?ש??ו? זו?כ?ר?ת א?יך? ש??הו?א עו?ב?ר ו?צו?ע?ק "א?נ?י הו?ל?ך?, א?נ?י הו?ל?ך?"? ב?ו?א?י נ?כ??נ?ס ל?תו?ך? ה?ע?יר, נ?ה?י?ה ל?י ק?ר.
   - א?ת?? מ?א?מ?ינ?ה ב??ש??נ?א?ה?
   - ל?א. א?נ?י מ?א?מ?ינ?ה ב??ת?מ?נו?נ?ים. ש??מ?ע?ת??י ש??י??ש? ל?ה?ם ש??לו?ש??ה ל?ב?בו?ת. א?ת?? חו?ש??ב?ת ש??ה?ם י?כו?ל?ים ל?א?ה?ב פ??י ש??לו?ש??ה מ?א?נ?ש??ים?