שיר של שבת: עם המשוררת טלי לטוביצקי

מ?ה נ??ת?נ?ה ל?י ה?מ??ח?ל?ה?/ ה?יא נ?ת?נ?ה ל?י ס?פ?ל מ?ל?א / ע?ד ג??דו?ת?יו./ כ??ל מ?ה ש???נ??כ?נ?ס ע?כ?ש??ו מ?ג?ב??ב/ מ?ע?ל ל?ש?ו?ל?יו, נ?ש??מ?ט מ?ט??ה?. שיר של שבת עם המשוררת טלי לטוביצקי . שתהיה שבת של שלום ושלווה

יונתן ברג
טלי לוטוביצקי (צילום: באדיבות המצולמים)

טלי לטוביצקי הוציאה עד היום ספר שירה אחד "נסי מילים כלליות יותר" (הוצאת קשב), אבל היא דמות מוכרת בספרות העברית, כחוקרת, מרצה, עורכת ומשוררת. השירים של לוטביצקי עשויים מיניאטורות קטנות, מדויקות ומרוכזות.

לטוביצקי השירים הקטנים לכאורה הללו, מחזיקים בתוכם עיסוק בנושאים גדולים. היא עוסקת בחברה הישראלית, בהתעלמות ובעיוורון של חברה זו מול החלשים בתוכה. היא עוסקת במערכות יחסים, באהבה , בפרידה ובגעגוע. היא עוסקת ביכולת להתגבר על קשיי הגוף והנפש. המעבר בין השירה המדויקת והמאופקת לבין הנושאים המורכבים והקשים לפעמים, מייצר כוח רב בשירה והופך את השירים לכאלה שיש צורך לשוב ולקרוא בהם.

עוד באותו נושא

שיר של שבת: עם המשורר גיא פרל

לכתבה המלאה

על הכוחות שלי, שאינם

או?ל?י ז?ה ל?ך? ש??א?נ?י רו?צ?ה ל?ה?ג??יד
(ע?ל ה?כ?ו?חו?ת ש??ל??י, ש??א?ינ?ם.)
ל?ה?ס?ת?ו?ב?ב ל?ל?א ה?ג?נ?ה,
מ?ת?ח?כ??כ?ת ב??ח?מ?ר?ים ק?ה?ים
(ג??ם ע?ינ?י ש??ל??י ל?א רו?או?ת
ה?חו?צ?ה ע?כ?ש??ו).
כ??א?ל?ו? א?ם א?ג??יד ת??מ??צ?א ב??ב?ת א?ח?ת
ה?ש???א?ל?ה ל?ת??ש?ו?ב?ה ה?ז??את, ש??ת?ו?ל?יד ר?צ?ף ו?ז?הו?ת
או?ל?י א?ד?ע מ?י ז?את
כ??ש??כ??ל א?י ה?ה?ב?נ?ה ת??ת?א?ר?ג??ן
כ??מו? ע?ט?יפ?ה ע?ל מ?ת??נ?ה
ל?ה?נ??ת?ן ו?ל?ה?יו?ת מ?נ??ח?ת
ב??ת??ב?נ?ית ש??ק?ו?ר?א?ים ל?ה? ח?י??ים
ו?נו?ס?ע?ת ל?מ??קו?ם ש??י??ש? לו? ש??ם.


ל?ה?ג?מ?יש? א?ת מ?פ?ר?ק?י ה?ז??מ?ן
ל?סו?ך? או?תו? ע?ד ש??י??ת?ר?כ??ך?
ו?כ?ל ע?ל?ה י?ב?ש? י?נו?ח? ב??ר?כ?ו?ת
ע?ל ה?מ??ד?ר?כ?ה.
ע?ב?ד?ו?ת ע?ב?ד?ו?ת י?נ??ע?צו? כ??נ?ע?ל?י ע?ק?ב
א?ב?ל ל?א י?ת?ג??ב??בו? ל?מ?ש??מ?עו?ת.
ה?ר?ח?ש? ה?ב??ל?ת??י פ?ו?ס?ק
י?ח?ל??ץ א?ת ה?צ??ב?ע ה?ע?כו?ר
ש??ל מ?ת??כ?ת ה?כ??ס??או?ת
ע?ד ש??י??מ??צ?או? כ??אן מ?ח?ד?ש?:
ע?דו?ת ע?ל ד??ר?ך? ה?ש???ל?יל?ה.

ל?מ?ע?ט ר?ע?ש? מ?ס?ו?ק?י ה?ק??ר?ב, מ?ק?ד??ם ב??ב??ק?ר
א?פ?ש??ר ל?ה?ע?מ?יד פ??נ?ים
ש??ה?א?ו?יר נ?ק?י מ?מ?ו?ע?ק?ה
ו?ה?נ??ש??מ?ה ת??מ?ימ?ה ב??ל?י ש??א?ר?ית ש??ל ר?יח?.


מ?ה נ??ת?נ?ה ל?י ה?מ??ח?ל?ה?
ה?יא נ?ת?נ?ה ל?י ס?פ?ל מ?ל?א
ע?ד ג??דו?ת?יו.
כ??ל מ?ה ש???נ??כ?נ?ס ע?כ?ש??ו מ?ג?ב??ב
מ?ע?ל ל?ש?ו?ל?יו, נ?ש??מ?ט מ?ט??ה?.

ו?מ?ה ע?ש??ית?י א?נ?י?
ק?ר?את?י ב??ס??פ?ל כ??א?ל?ו? הו?א
ס?פ?ר, ו?ל?א פ??ת?ח?ת??י
א?ת ה?פ??ה.
ש??ל??א י?כ??נ?ס פ??נ?ימ?ה?.

ארץ ציון תל אביב

פ??ר?ח?ים מ?ה?ז??ן ה?מ??ר?ע?יש?
פ?ו?נ?ים א?ט א?ט א?ל ה?ש???מ?ש?
מ?י ב??ה?ס?ב?ת כ??ס??א
מ?י ב??ע?מ?יד?ה
כ??ל??נו? פ??ה ע?ל או?ת?ה? פ??נ??ה
ש??ב??ה? דיזנגוף וז'בוטינסקי נ?פ?ג??ש??ים
ו?נ?פ?ג??ש??ים ל?ל?א ה?פו?ג?ה
יו?ת?ר ו?יו?ת?ר צ?פו?ף מ?ת??ח?ת ל?ק??ר?ן ה?א?ח?ת
ש??ל ש??מ?ש? ע?ב?ר?ית ב??רו?כ?ה
א?ב?ל כ??ל ת??א?י ה?עו?ר נ?פ?ת??ח?ים
ו?ה?ג?ו?ף או?מ?ר ת?ו?ד?ה.
כ??מו? ה?י?ו?נ?ים א?נ?ח?נו? מ?נ?ק??ר?ים
ב??ח?ר?יצ?י ה?כ??ב?יש?
ש??י??נ?ש??ר ע?ל?ינו? ה?מ??ן ה?מ??תו?ק
כ??ל עו?ד, כ??ל עו?ד, כ??ל עו?ד


א?ב?ל צ?ר?יך? ל?ז?כ??ר ג??ם א?ת ה?ק??צ??ב,
יו?ש??ב מ?חו?ץ ל?ח?נו?תו?
ב??ש??ק?ט, י?ד?יו ר?פו?יו?ת ב??ח?יקו?, כ??א?ל?ו? ה?י?ה עו?ד א?ח?ד מ?ה?ח?תו?ל?ים
ש??מ??ח?כ??ים מ?ס??ב?יב, זו?כ?ר?ים י?מ?ים טו?ב?ים יו?ת?ר.
ג??ם ה?ם מ?ע?מ?יד?ים פ??נ?ים
ש??ה?ם ר?ק מ?ת?ח?מ??מ?ים ב??ש???מ?ש?
ו?ג?ם ה?ש???מ?ש? מ?צ??ד??ה?
עו?ש??ה מ?ה ש???ה?יא י?כו?ל?ה
א?ב?ל ב??ע?צ?ם ל?א או?גו?ס?ט כ??י א?ם ד??צ?מ?ב??ר
ו?ה?ח?נו?ת ר?יק?ה.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully