פתיתים של שבת: שאלות ותשובות בנושא שלג

לצד ההנאה והתענוג, השלג מביא איתו שאלות ואפילו אתגריים הלכתיים. האם שלג נחשב ל"מוקצה" בשבת? מותר לפזר מלח על שבילים ומדרגות בשבת? ובכלל, איך מחזקים את האמונה בזכות השלג?

  • שלג
הרב דוד ברופסקי
(צילום: AP)

הופעתה של סופת השלגים מעוררת בנו התפעלות המלווה, לפעמים, בפחד ודאגה. לצד ההנאה והתענוג, השלג מביא איתו שאלות ואפילו אתגריים הלכתיים. בשורות הבאות נתייחס לכמה מהם.

כאשר השלג מגיע, או נשאר, במשך השבת מתעוררות כמה שאלות הלכתיות.

האם שלג נחשב ל"מוקצה" בשבת?

בחורף תשי"ז, נשאל רבה של ירושלים, הרב צבי פסח פרנק (שו"ת הר צבי ט"ל הרים-סותר סימן א), אם שלג נחשב ל"מוקצה" ואם אסור לטלטלו בשבת, אפילו במקום שיש בו עירוב. הרב פרנק השיב שגם שלג שיורד בשבת עצמה לא נחשב ל"מוקצה" ומותר לטלטלו בשבת. וכך נוהגים (ראה שמירת שבת כהלכתה טז:מד; הרב משה פיינשטין, באגרות משה או"ח חלק ה סי' כב, סבר שאסור לטלטל שלג בשבת).

למרות שמותר לגעת, לטלטל, ואפילו לשחק בשלג בשבת, יש פוסקים (שמירת שבת כהלכתה שם) שסברו שאסור לעשות כדורי שלג, וגם בובות שלג, בשבת, מפני שהוא "דומה לבנין". הרב משה שטרן (באר משה חלק ו סי' ל) התיר לילדים לשחק בכדורי שלג, והסביר שכדורי השלג מתפרקים ברגע שזורקים אותם ולכן עשייתם אינה דומה למלאכת "בונה" כלל. אולם הרב שטרן עדיין אוסר בניית "בובות שלג" בשבת. כמובן, ילדים שמשחקים בשלג צריכים להיזהר שלא להיפגע, ושלא לפגוע באחרים.

(צילום: AP)

מותר לפזר מלח על שבילים ומדרגות בשבת, וכן מותר לפנות שלג ממקומות שיש בהם חשש החלקה, אך יש להיזהר ולהימנע מלזול בכבוד השבת (שו"ת מחזה אברהם סי' סח; ראה לב אברהם סי' מט שאסר משום טרחא ועובדין דחול אך התיר במקום סכנה).

ההלכה מתייחסת לשלג גם בתחומים אחרים, ולא רק בהלכות שבת. לדוגמה, בנסיבות מסוימות, שלג יכול לטהר, כמו מקווה מים. ולכן במקום ליטול את ידיו במים לפני שאוכלים לחם, ניתן להכניס את ידיו לתוך שלג (בכמות של כארבעים סאה, המונח על הקרקע) ואז לאכול לחם (שולחן ערוך אורח חיים סי' קס סעי' יב). בנוסף, הרב מרדכי יעקב ברייש (שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סי' מא), ששימש כרב בציריך שבשוויץ, אף הציע להטביל כלים חשמליים הטעונים טבילה לפני שימושם, בשלג, כדי למנוע נזק לכלי. מעבר לזה, הפוסקים גם התלבטו אם ניתן למלא מקווה בקרח, במקום שאין מי גשמים, בהנחה שבעיית מים שאובין לא קיימת בקרח. בימים הקרים של השלג ניתן לשבת בבית ולהעמיק גם בנושאים האלה.

(צילום: AP)

סופת שלגים לא רק מאתגרת אותנו מבחינה הלכתית, היא גם מציבה בפננו הזדמנויות. כתוצאה מהקור והשלג הרבה אנשים זקוקים לעזרה, פיזית ונפשית. השלג מעניק לנו הזדמנות לעזור לזולת, לפנות שלג מהחנייה של השכן, לדאוג שלכולם יש חימום ומספיק אוכל, ואפילו להציע עזרה בהעסקת הילדים של אחרים כאשר ההורים צריכים ללכת לעבודה. טוב יהיה אם נעסוק גם בחסד ובמעשים טובים ולא רק בעשיית כדורים ובובות שלג וכדו'.

מעבר לכל הנאמר, ניתן ללמוד הרבה מהשלג. מדובר בתופעה עוצמתית המזכירה לנו את הגבולות של האדם וכוחו העצום של הבורא. יהי רצון שנוכל להנות מהשלג, לדאוג לשלומנו וביטחוננו, ולהתפאל מיופיו של העולם ומנפלאותיו של הבורא.

הרב דוד ברופסקי ר"מ במדרשת לינדנבאום וחבר הנהלת ארגון רבני בית הלל

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully