וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר מירון ח. איזקסון

16.1.2015 / 10:00

ב??ר?ש??ת ה?מ??ח? נ?ת?פ??ס?ים ה?ח?ר?ק?ים/ ו?י?ש? ש??י??כ?נ?ו? או?ת?ן מ?ח?ש??בו?ת א?יש?,/ ו?י?ש??נ?ם א?ל??ה ה?פ?ו?ר?ש??ים או?ת?ה?/ כ??ד?י ל?א?ס?ף או? ל?ה?כ??ש??ל ב??ד??ר?ך?. שיר של שבת עם המשורר מירון ח. איזקסון

מירון ח. איזקסון. באדיבות המצולמים
מירון ח. איזקסון/באדיבות המצולמים

מירון ח. איזקסון הוא משורר ותיק. מאחוריו ספרי שירה רבים וגם ספרי פרוזה. איזקסון הוא משורר בעל שפה ייחודית מאוד. אי אפשר לטעות כשרואים שורות שיצאו תחת ידו. השירה שלו בנויה על חשיבה פילוסופית מופשטת יחד עם עיסוק והתייחסות ארוכת ימים לתכנים ודמויות מהתרבות היהודית. החיבור הזה בין חשיבה מופשטת לתכנים קדומים עושה את מה שהיהדות מבקשת תמיד לעשות במסורת המדרש שלה – להמשיך ולהבין את עצמה, להוסיף שכבה על שכבה בשיחה תרבותית בת אלפי שנים.

אבל בכך איזקסון לא רק מבטא את המשך המדרש, הוא גם מצייר את החוויה המודרנית מול העבר: חוויה בה האדם הוא בודד יותר ומצוי פחות בחומו של הקולקטיב. איזקסון כותב שירה אישית מאוד, העסוקה בבית, במערכות יחסים במשפחה, ואולי זהו השינוי העמוק שהתרחש במסורת היהודית , שינוי שקיבל תאוצה גדולה בדורות האחרונים, בוודאי מאז החסידות- תנועה אישית של האדם בעולם, ובתוכה ניסיון אישי להבין את אוצרות התרבות שלנו, וזה בדיוק מה שעושה איזקסון בשיריו.

א?ת??ה ה?מ?ע?י??ן

ש??מ?ע, א?ת??ה ה?מ?ע?י??ן ב??מ?כ?ת??ב?י ק?דו?מ?ים
ל?א ת??נו?ח? ע?ד ת??מ?צ?א ש??ם
כ??ת?ב י?ד?ך? ה?י??ל?דו?ת?י
מ?ז?ע?יק א?ת א?מ??ך? ל?ח?ד?ר?ך?
ל?כ?ב?ו?ת א?ת ה?מ??נו?ר?ה ה?מ?כ?ש???פ?ת
ב??או?ר ג??לו?ת מ?ל?כו?ת?י.

ו?כ?מו?ך? ר?ב ס?פ?ו?ר?י א?נו?ש?,
י?ש? או?מ?ר?ים ש??א?ינ?ם א?ל??א
מ?כ?ת??ב?י י?ל?דו?ת ש??ה?ת?א?ר?כו? ע?ל מ?ד??ת?ם
ו?א?ח?ר?ים נ?ש??ב??ע?ים ש??א?ינ?ם א?ל??א ק?צ?ו?ר ו?ש??א?ר?י?ו?ת מ?ד?י??קו?ת
מ?מ??ג?ל??ה א?ר?כ??ה א?ח?ת.

ל?א י?ד?ע?ת??י ל?מ??ה נ?כ?פ??ל

כ??א?ש??ר ר?ש??"י או?מ?ר "ל?א י?ד?ע?ת??י

ל?מ??ה נ?כ?פ??ל", ה?א?ם ג??ם ל?מ?חו?

ש??ל א?ד?ם ה?ת?כ??ו??ן ש??י??ש? ה?מ?ח?ל??ק?ים

ב??ין צ?ד??יו,

ו?נו?ת?נ?ים ב??כ?ל א?ח?ד

צ?ל?ע א?ח?ר?ת מ?נ??ש??מ?תו?.

ו?מ?מ??יל?א א?ין ד??ב?ר נ?ע?ש???ה ב??פ?נ?י ע?צ?מו?

כ??פ?ר?צו?ף ת??ינו?ק ש??כ??ל נ?ש??יק?ה

ב??מ?צ?חו? מ?ת?פ??ז??ר?ת.


ה?ד??ב?ר?ים ה?ס??מו?כ?ים מ?ש??פ??יע?ים

ו?א?פ?ל?ו? ח?ר?דו?ת ו?ג?ד?ו?ל?ים

קו?פ?צ?ים מ?א?יש ל?א?יש,

ו?א?ל י?אמ?ר א?ד?ם

"ר?ק ח?י?ד??ק??ים מ?ד?ב??יק?ים א?ת ח?י??י".

ב??ר?ש??ת ה?מ??ח? נ?ת?פ??ס?ים ה?ח?ר?ק?ים

ו?י?ש? ש??י??כ?נ?ו? או?ת?ן מ?ח?ש??בו?ת א?יש?,

ו?י?ש??נ?ם א?ל??ה ה?פ?ו?ר?ש??ים או?ת?ה?

כ??ד?י ל?א?ס?ף או? ל?ה?כ??ש??ל ב??ד??ר?ך?.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת מי-טל נדלר

לכתבה המלאה

למי מ?ספר אדם?

ל?מ?י מ?ס?פ??ר א?ד?ם

א?ת כ??ל א?ש??ר ע?ש??ה,

ל?א?ב?יו או? ל?א?מ?ו?,

ר?ע? י?ל?דו?תו?, יו?ש??ב?י סו?דו?.

ע?ל י?מ?ין או? ש??מ?אל, טו?ב ו?ר?ע,

ש??נו?א?ה ו?א?הו?ב?ה, ל?בו?ש? ו?ק?ר?יע?ה:

ה?נ??ה ש??ם ה?ל?כ?ת??י

ו?ה?רו?ח? ה?ת?מ?ל??א?ה כ??ר?צו?נ?ה?

ו?מ?ן ה?ע?צ?ים י?צ?או? א?ל?י

ו?ה?פ??ח?ד ה?י?ה ג??דו?ל ו?ר?ע,

ו?כ?ל א?ש??ר ה?י?ית?י ב??ש??נו?ת?י

א?כ?ן ה?ג??יע?.


ו?ל?י?מ?ים ג??ם ל?א?ש??ת?ו? מ?ס?פ??ר

ו?יל?ד?יו ש?ו?מ?ע?ים מ?י מ?מ??ט??תו?

ו?מ?י ב??ת?רו?ע?ה ע?ד?ינ?ה,

ה?נ??ה ש??ם ה?י?ית?י ב??ע?בו?ר?כ?ם

ב?ו?ח?ר ל?כ?ם א?ש???ה, מ?צ??ית

ל?ח?מ??כ?ם מ?נו?ח?ה, נו?ט?ר ל?כ?בו?ד?כ?ם

א?ת ש?ו?נ?א?ינו?, מ?ס?ל??ק מ?א?פ???כ?ם

א?ת ה?ע?ר?מו?ת ש??נ??ת?ק?לו?ת ב??ד??ר?ך?.


ל?מ?י מ?ס?פ??ר א?ד?ם

א?ת ה?ד??ב?ר?ים א?ש??ר נ?ע?ש?ו?

ו?א?ת א?ל??ה ש??או?ל?י נו?ת?רו?,

מ??ג?ד??ל ת??ח?ת??יו ש??לו?ל?ית או? י?ם

ל?ה?צ?יץ ב??פ?נ?יו ה?מ??ס?פ??רו?ת.

3
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully