וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר חן ישראל קלינמן

30.1.2015 / 10:00

ב??יל?י נו?ל?ד ל?עו?ל?ם ע?קו?ד מ?ר?אש?. ל?י?דו? כ??ל ח?ב?ר?יו ה?י?ו?נ?ק?ים, ב??מ?ר?ח?ק א?י-נ?ג?יע?ה/ ב??ת?א?ים ז?ה?ים ו?מ?ק?ב??יל?ים כ??יקו?מ?ים. שיר של שבת עם המשורר חן ישראל קלינמן. שתהיה שבת של שלום ושלווה

חן ישראל קלינמן. באדיבות המצולמים
חן ישראל קלינמן/באדיבות המצולמים

חן ישראל קלינמן הוא משורר צעיר ומוכר כשמאחוריו ארבעה ספרי שירה (שהם גם ספרי הגות ומוסר) "צעדים במרחב" (כרמל), "במלוא מוטת הבריאה" (עמדה), "ילידית של הקיים" (עמדה) וספרו האחרון, שהוא ספר קורע לב, קודח וזועק כנגד רצח בעלי החיים בידיי האדם- "תיקוני שואה" (עמדה חדשה/ כרמל).

ספרו האחרון של קלינמן מסמן מהלך מרכזי שלו בשירה- יכולת לחבר בין חוויות אישיות, פרטיות, לבין תפיסה רחבה, הגותית, פילוסופית, מוסרית, של העולם, על כלל ההופעות שלו. המתח הזה, בין הפרטי לעקרוני הוא מתח חשוב בשירה ומאפשר לשורות השיר להגיד משהו רחב יותר, משמעותי הרבה יותר, מסדר היום שלנו והמשפחה שבאנו ממנה. שירה כזו מבקשת להזיז את העולם, את האדם, ולא רק לרגש אותו, לחבר אותו לביוגרפיה האישית או לסיפור המשפחתי, ואפילו לסיפור הלאומי.

המקום המרכזי שאליו חותר חן בכתיבתו היא לבקשת עירות של האדם מול אכילת בעלי חיים והסבל הקשור בכך. אבל מי שיפריט את הכתוב לתחום המצומצם הזה לא עושה את מעשה האומנות והשירה: השיחה כנגד אכילת בעלי חיים היא שיחה כנגד כהות חושים, חוסר חשיבה וחוסר מבט, הרגל ושגרה והצורה האגבית שבה אנחנו נעים בעולם מבלי לתת דין וחשבון. זו שיחה על לקיחת אחראיות, על התנגדות לאלימות וניצול, מחלות שפושות בכול כך הרבה אזורים בחיינו, בבית וברחוב ובארץ ובעולם. קלינמן מבקש שינוי, והשירים שלו מלאים בהכרה בסבל, הכרה שהיא תחילת אותו השינוי.

א?ב?יז?כ?ר

י?ש? ע?ט?ל?ף ו?ש??מו? ל?א נו?ד?ע. א?ק?ר?א או?תו? א?ב?יז?כ?ר.
א?ב?יז?כ?ר ע?ל ש?ו?ם מ?ה?
ע?ל ש?ו?ם נ?פ?ל?ת ח?י??יו ל?ר?ג?ל?י ה?מ??ד?ר?גו?ת.
מ?כ?נ??ף-ש??ב?ר?יו ע?ל פ??ת?ח ה?ב??י?ת.

י?ש? ע?ט?ל?ף א?ש??ר א?ין מ?ל??ב?ד?ו?. ו?ש??מו? א?ב?יז?כ?ר.
א?ב?יז?כ?ר ע?ל ש?ו?ם מ?ה?
ע?ל ש?ו?ם ע?ינ?יו, א?ין-או?נו?ת ל?ל?א ת??ח?ת??ית.
מ?ג??פ?ת ח?מ?ל?ה מ?כ??ח? פ??ר?כ?ו?ס?יו. מ?ע?צו?ר עו?ל?ם.

seperator

כ??ל ד??ח?יק?ת ג?ו?ף ה?יא ל?פ?ית?ת ג??רו?ן.
כ??ל ה?כ?א?ב?ה ה?יא י?גו?ן.
כ??ל ת??מו?נ?ת מ?צו?ק?ה ה?יא כ??א?ב ל?ל?א מ?ס?ג??ר?ת.
כ??ל ג??נ?יח?ה נ?ג?נ?ח?ת מ?כ??ל ה?ר?יאו?ת.
כ??ל מ?צ?ב??ט ס?ב?ל נו?ט?ל נ?ש??מ?ה מ?ב??ל?י ל?ה?ר?פ?ו?ת מ?ן ה?ג?ו?ף.
כ??ל פ??ר?כ?ו?ס מ?ל?ה?יט ט?ע?ם ג??פ?ר?ית ו?צ?ח?נ?ת ח?ש??כ?ה.
כ??ל פ??ר?פ?ו?ר א?ח?רו?ן הו?א ע?ל?ט?ה ח?ש?ו?כ?ת ע?פ?ע?פ??י?ם.

ב??יל?י

(מוקדש לכל הנפשות החיות ופועלות ב"חוות הש?חרו?ר")

ב??יל?י ה?ט??ל?ה מ?ת ע?ל ב??ר?כ??ינו?. ת??נו?ב?ת ח?י??יו ח?ד?ש??י?ם ב??ק?ש??י.
ב??יל?י ה?ק??ט?ן ה?ל?ך? ו?ה?ד??ר?ד??ר מ?א?ת??נו? ב??ז?כו?ת א?ל?ו? ש??ז??מ?מו? או?תו? ל?עו?ל?ם. ל?א ל?מ?ע?ן ע?צ?מו?
ו?ל?א ל?מ?ע?ן א?מ?ו?. ג??ם ל?א ה?ג??יח? א?ל?ינו? ב??ל?י כ??ל ס?ב??ה, ס?ת?ם כ??ך?.
הו?א ע?ש?ו?י מ?ב??ש??ר, כ??ך? או?מ?ר?ים. עו?דו? ב??ין ש??נ??ינו?.

ב??יל?י ש??ל??נו? ח?תו?ם ב??ח?יו?ך?, ו?ג?ם כ??ש??ג?ו?פו? ב?ו?ג?ד ב?ו? ל?ב??ל – א?ין ב?ו? כ??ל ת??לו?נ?ה.
ת??מ?יד ה?י?ה מו?ע?ד ל?ל?ט?ו?פ?ים.
ל?עו?ל?ם י?ל?ד ה?מ?ו?ע?ד ל?מ?ש??ח?ק ו?ל?יצו?צ?ים ב??מ?לו?א ה?כ??ו??נ?ה. הו?מו?ר ג??ן ע?ד?ן.
ו?ג?ם כ??ש??ר?ג?ל?יו מ?ז?נ??בו?ת ב?ו? ל?מ??ט – א?ין ב?ו? כ??ל ר?ג?ש? ק?ר?ב??נו?ת או? ה?ת?ר?ח?מו?ת ע?צ?מ?ית.

ז?הו? או?תו? ב??יל?י ש??נ??ז?מ?ם ל?עו?ל?ם כ??ק?ר?ב??ן ל?כ??יס ו?ל?ח?ך?, ל?מ?ז?מו?ט?י ה?ל??ש?ו?ן ו?ה?ב??ט?ן.

ב??יל?י נו?ל?ד ל?עו?ל?ם ע?קו?ד מ?ר?אש?. ל?י?דו? כ??ל ח?ב?ר?יו ה?י?ו?נ?ק?ים, ב??מ?ר?ח?ק א?י-נ?ג?יע?ה.
ב??ת?א?ים ז?ה?ים ו?מ?ק?ב??יל?ים כ??יקו?מ?ים.
ב??ת?ם 148 י?מ?י ח?ם, נו?ל?ד ב??יל?י א?ל ר?ח?ם עו?י?ן. ש??כ?ו?ל מ?א?מ?ו?. מ?ז?ר?ק ל?ג?ד?יל?ה מ?מ?א?ר?ת.
מ?פ?ט??ם כ??נ?פ?ש? ה?ר?קו?מ?ה ו?מ?ג?י??ד?ת ב??נ?ת?ח?ים ל?פ?ט?ו?ם ק?בו?ת.

ה?יו? ל?ב??יל?י ש??ל??נו? ר?ג?ל?י?ם ק?ט?נ?ו?ת ו?ז?ר?יזו?ת ש??ל??א ה?ג??יעו? ל?מ??ר?ק. ב??ה?ן נו?ל?ד ל?פ?ז??ז ו?ל?ד?ל??ג
כ??ל עו?ד כ??חו? ב?ו?.
ב??ת?ם 148 י?מ?י ח?ם, פ??לו?ס מ?ס?פ??ר ש??עו?ת ק?רו?עו?ת-א?ם – ק?ם ב??יל?י ע?ל ר?ג?ל?יו ת??ח?ת סו?ר?ג ו?ב?ר?יח?.
כ??ע?ב?ר ח?ד?ש??י?ם-ב??ק?ש??י נ?ס?ג??ר מ?ע?ג??ל ה?ע?ק?ד?ה. נ?ד?ם ב??יל?י ו?מ??ט ת??ח?ת ג?ו?פו?, ר?אש?ו? ע?ל ב??ר?כ??ינו?.

כ??ל ז?את ל?מ?רו?ת כ??ח? א?ה?ב?ת?נו?. כ??ל ז?את ל?מ?רו?ת ה?מו?ן ר?ח?מ?ינו?. ל?מ?רו?ת ה?ס??ר?ע?פו?ת ה?נ??ש??פ??כו?ת.

או?י ב??יל?י. ב??יל?י ש??ל??נו?. א?יך? ח?ל?פ?ת?? כ??אן ב??מ?או?ץ מ?ת?יקו?ת ש??א?י א?פ?ש??ר לו?,
א?יך? ה?ב?ל?ח?ת?? ת??ח?ת נ?ש??ר?ת ו?פ?ג?מ?ת?? א?ת עו?ל?מ?נו? א?ל ת??ק?ו?נו?.
כ??מ??ה עו?ד נ?ב?ק??ש? ל?ל?א?ט ל?ט?ו?פ?ים א?ל פ??לו?מ?ת ג?ו?פ?ך? ש??א?ינ?נ?ו?,
כ??מ??ה עו?ד נ?ג?ה?ר ו?נ?ד??פ??ק ע?ל ד??יו?ק?ן פ??נ?יך?, ג??רו?ש??י ע?ד?ן.

seperator

ת??ק?ו?ן ה?נ??פ?ש? הו?א ת??ק?ו?ן עו?ל?ם,
כ??ש??ם ש??ה?ח?ל?מ?ת ש??ן מ?א?צ?יל?ה מ?ר?ג?ו?ע? ל?ג?ו?ף כ??ל?ו?,
כ??ש??ם ש??מ?ג??ב?ים מ?מ?ר?ק?ים א?ת ש??מ?ש??ת ה?נ??ר?א?ה,
כ??מו? נ?ג?יע?ת ח?ס?ו?ן,
כ??מו? נ?ק?יש??ת ט?ה?ר?ה,
כ??ש??ם ש??נ??ש??מ?ה נ?תו?ק?ת ג?ו?ף מ?ב??יט?ה ע?ל ה?נ??ע?ז?ב.

2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully