וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשוררת ליאל אלכסנדרה אדמון

6.2.2015 / 10:00

נו?מ?י, נו?מ?י י?ל?ד??ת?י ה?נ??ש??כ??ח?ת ע?ל מ?ס?ל??ת ר?כ??ב?ת/ ה?ב?ז?ק ז?כ??רו?ן מ?ר ש??ל??א נ?ע?ץ ע?מ?ו?ד?י ב??טו?ן ב??תו?ך? ה?א?ד?מ?ה/ עו?ד מ?ע?ט ה?ש???מ?י?ם נ?ג?מ?ר?ים/ ל?א?ט, י?ל?ד??ת?י. שיר של שבת עם ליאל אלכסנדרה אדמון . שתהיה שבת של שלום ושלווה

נו?מ?י, נו?מ?י י?ל?ד??ת?י ה?נ??ש??כ??ח?ת ע?ל מ?ס?ל??ת ר?כ??ב?ת/ ה?ב?ז?ק ז?כ??רו?ן מ?ר ש??ל??א נ?ע?ץ ע?מ?ו?ד?י ב??טו?ן ב??תו?ך? ה?א?ד?מ?ה/ עו?ד מ?ע?ט ה?ש???מ?י?ם נ?ג?מ?ר?ים/ ל?א?ט, י?ל?ד??ת?י. שיר של שבת עם ליאל אלכסנדרה אדמון . שתהיה שבת של שלום ושלווה

ליאל אלכסנדרה אדמון. באדיבות מצלם,
ליאל אלכסנדרה אדמון/באדיבות מצלם

ליאל אלכסנדרה אדמון פרסמה עד היום ספר אחד, "תבוא אחרת", בהוצאת "קשב לשירה". הספר לא זכה למקום הראוי לו, ואין זה מקרה- בעולם השירה שלנו ספרי שירה מורכבים, המציגים מרחב נפשי ופואטי משוכלל , שמצליח להותיר את הקורא במתח, בתחושה של פיענוח חלקי- של צורך להתעמק ולקרוא באופן איטי וממושך אינם זוכים לאותו יחס של השירה המפוענחת מיד, שיודעת לצעוק ולהתריס, ולא דורשת עבודה מהקורא.

גם השירים החדשים שמתפרסמים פה, ושאולי אפילו מציגים התפתחות פואטית מרתקת ושכלול נוסף מציגים את אותה שירה רבת שכבות. הגוף נוכח בעצמה בשירים הללו, אבל גם משהו שמתחת לעור- הנפש. ההגירה, הזרות וחיפוש אחר בית ופשר מלווים את שיריה של ליאל, והם מציגים את המאבק המתמשך, אולי המאבק, בה הידיעה של האדם תמיד, בין זרות וניכור להתקרבות ואינטימיות. המאבק הזה לא פשוט, ואינו פשוט גם לקורא, שתר אחר אחיזה בשורות, נשמט וחוזר שוב לאחוז בתמונת השיר, אבל השירה אינה מקום של אחיזה תמידית, של בהירות מוחלטת וישירה, וליאל הולכת ומוליכה את הקורא על החבל הדק שבין הגוף לנפש, האתרים הגדולים של ההתרחשות האנושית.

seperator

ל?א, ה?יא ל?א ה?י?ת?ה ב??ת א?ד?ם.
כ??ש??ו?ף, כ?ו?ח? מ?ח?ש??בו?ת מ?צ?ל?יף,
י?ד מ?כ??ה ב??מ?ס?ו?ה ד??ב?ו?ר
ע?צ?מ?י ב??ל?ח?ש? ב??ב??ק?ר ב??ין ה?ר?מ?זו?ר?ים.
ש??ע?ר?ה? כ??מ?נ?יפ?ה ע?ל ה?ש??מ?ש??ה
פ?ו?ע?ר?ת ע?ינ?י?ם ל?תו?כ?י:
"א?יך? א?ת?? מ?ע?ז??ה? א?יך? א?ת?? מ?ע?ז??ה?!"

ה?ס?ת??כ??ל?ת??י ל?ס??כ??נ?ה ב??ע?ינ?י?ם, נ?ש??כ?ת??י א?ת ש??פ?ת?יה?
ה?יא נ?ה?מ?ה ב??א?ז?נ?י מ?ה ש???ל??א ר?צ?ית?י ל?ש??מ?ע?,
ס?ח?ר?ה ד??מ?עו?ת ב??מ?ל??ים
ה?יא מ?כ??יר?ה או?ת?י מ?ע?ר?ב י?ל?דו?ת?י

ו?כ?ש??נ??ע?ל?מ?ת??י
ב??א?ה ה?ד??מ?מ?ה ו?כ?ל ה?א?נ?ש??ים -
ח?ל?פו? ע?ל פ??נ?י נו?ש??מ?ים ל?א?ט ל?תו?ך? צ?ע?ד?יה?ם
י?ש??ב?ת??י ע?מ?ק, ל?א?ז??ן א?ת ה?ג?ו?ף
ל?א ה?ת?ח?י??ב?ת??י ל?כ?לו?ם.
ש??כ?נ?ע?ת??י א?ת ה?רו?פ?א?ה
ש??א?ינ?י צ?ר?יכ?ה כ??ד?ו?ר?ים ו?ב?א?מ?ת
י?מ?ים א?ר?כ??ים ל?א ש??מ?ע?ת??י מ?מ??נ??ה
ו?ב?כ?ל ז?את, א?יך? ל?ה?ס?ב??יר, א?נ?י ע?ד?י?ן ת??לו?י?ה
ע?ל קו?ל?ב ה?ע?צ?מו?ת ה?מ??ש??ק?ש??ק.

seperator

א?נ?י אלכסנדרה לו?ק?ח?ת א?ו?יר
ש??ת??י נ?פ?ש?ו?ת
ק?לו?עו?ת זו? ל?זו? ב??ש???ע?ר
ש??לו?ש? מ?ת?פ??צ??לו?ת ב??מ??ר?א?ה
א?ר?ב??ע?ה ר?ב?ע?ים ו?עו?ד מ?ש???הו? ק?ט?ן ל?ק?נ?ו?ח?
ח?מ?ש???ה ק?ל?פ?ים מ?ש??ג??ע?ים
ש??ש???ה קו?לו?ת סו?פ??ר?ן ב??ח?ז?י?ו?ת ר?יקו?ת
ש??ב?ע ע?ל?מו?ת ח?סו?דו?ת ו?א?ר?ב??ע?ה ע?ש??ר ע?ינ?י?ם מ?ש??פ??לו?ת ל?ק??ר?ק?ע
ש??מו?נ?ה ב??נו?ת י?ע?ק?ב ש??ל??א נו?ל?דו?
ת??ש??ע?ה י?ר?ח?ים סו?ח?ב?ת או?ת?י ע?ל ה?י??ד?י?ם
ע?ש??ר?ה מ?ד?ב??ר?ים ב??ב?ת א?ח?ת ב??ב??ר ב??ר?חו?ב ה?י??ר?קו?ן
א?ח?ת ע?ש??ר?ה מ?ל?צ?ר?י?ו?ת כ??פו?תו?ת ל?ר?ג?ל?י ש??ל?ח?נו?ת ב??ש??רו?כ?י נ?ע?ל?י?ם
ש??נ?ים ע?ש??ר כ?ו?כ?ב?ים ח?ס?ר?י מ?ז??ל ב??ר?ק?יע?
א?נ?י ה?ק?ו?מ?ה ה-13
כ??ל??ם מ?ד?ל??ג?ים ע?ל?י

ש??יר ע?ר?ש?

נו?מ?י, נו?מ?י י?ל?ד??ת?י ה?נ??ש??כ??ח?ת ע?ל מ?ס?ל??ת ר?כ??ב?ת
ה?ב?ז?ק ז?כ??רו?ן מ?ר ש??ל??א נ?ע?ץ ע?מ?ו?ד?י ב??טו?ן ב??תו?ך? ה?א?ד?מ?ה
עו?ד מ?ע?ט ה?ש???מ?י?ם נ?ג?מ?ר?ים
ל?א?ט, י?ל?ד??ת?י

עו?ר?ך? ה?ר?ך? נ?נ?ג??ע ב??ש??פ?ת?י א?מ??ך?
ה?יא ק??מ?ה ל?ת?ח?י??ה מ?ד??י ל?י?ל?ה.
ל?א נו?ל?ד?ת?? ל?ש??ר?ד א?ת ה?ע?דו?ת ה?ז??את.
ה?צ?מ?יד?י י?ד?י?ך? ל?י??ר?כ?י?ם
א?ת ה?ל??ב ד??ח?פ?י ל?תו?ך? כ??לו?ב ה?צ??ל?עו?ת.

א?ת?? ת??ג??מ?ר?י מ?י??ד
ב??ש??ק?ט מו?פ?ת?י

כ??ש??ה?ר?כ??ב?ת ת??בו?א
ה?יא ל?א ת??ר?ג??יש? ב??ך?
ו?ת?מ?ש??יך? ב??מ?נו?ס?ת ה?ל??י?ל?ה.

מיומני הגהנום הקטן

1.
כ??ל ה?נ??ש??ים ה?ק??ר?חו?ת לו?ב?ש?ו?ת ש??מ?לו?ת א?ר?כ?ו?ת
ע?ינ?יה?ן קו?ר?נו?ת
ה?ן רו?ק?דו?ת ע?ל ה?פ??ר?ק?ט ב??פ?נ??ת ה?ה?מ?ת??נ?ה
ז?ה ט?ב?ע?י ל?פ?ת?ע כ??מו? ת??נו?ע?ת ה?מ??ס?ו?ק?ים מ?ע?ל ה?י??ם
א?ין ד??ב?ר מ?ל??ב?ד ה?כ??ס??או?ת ה?י??פ?ים
ש??ל?ח?נו?ת ה?צ??ד ה?מ??ז?מ?ינ?ים מ?ר?פ??ק?ים
ו?ה?ע?ינ?י?ם ש??ל??ך?, א?ב??א

ב??ע?מ?ד??ת ה?ק??ב??ל?ה
א?ש???ה צו?ח?ק?ת ב??רו?ס?ית
"א?יז?ה פ??נ?ים! ש??נ?יכ?ם - או?ת?ן ע?ינ?י?ם, או?תו? מ?ב??ט"

2.
א?ת??ה מ?נ?ק??ה א?ת ה?מ??ש??ק?פ?י?ם
א?נ?י או?ס?פ?ת א?ת ה?ש???ע?ר ב??גו?מ?י
ה?ל?ו?ך? ר?אש?ו?ן
ו?א?פ?ש??ר ל?ש??יר ע?ם פ?ו?ל א?ס?ט?ר ב??ר?ד?יו?
ל?נ?ק?ו?ת א?ת ה?ה?ת?ר?או?ת ב??ט??ל?פו?ן
ל?ש??מ?ח? ב??קו?ל ר?ם ש??א?ח?ר?ים מ?ש??ל??מ?ים
ו?ל?נו? י?ש? כ??נ?יס?ה ח?נ??ם
ל?ח?נ?יו?ן ב??ית ה?חו?ל?ים

3.
ל?מ??ה ב??ע?צ?ם קו?ר?א?ים ל?ז?ה ב??י?ת?

4.
א?ין ק?ד?ו?ש? ע?ל ה?נ?ו?ז?ל ה?א?ד?ם
א?ין נ?ש??יקו?ת ע?ל ה?מ??צ?ח ב??ב??ק?ר?ים
ר?ק ת??ק?ו?ה נ?ד?ח?ס?ת ב??ין ה?כ??ס??או?ת
ח?מ?ש???ה ז?ר?ים או?ח?ז?ים ב??ק?ר?נו?ת ה?א?ינ?פו?ז?י?ה
ו?א?ב??א ש??ל??י ב??נ?יה?ם
מ?ב?ר?ך? ע?ל ה?מ??י?ם

5.
או?ל?י א?ל?ך? 458 צ?ע?ד?ים ע?ל ק?ו ה?ר?צ?פו?ת ה?מ??ח?ב??ר
ב??ין מ?כו?נ?ת ה?ש???ת?י??ה ל?ח?ל?ו?ן ה?כ??ה?ה
א?צ?י??ר ל?ך? נ?ת?יב י?צ?יא?ה

ב??ש??ר?ך? מ?פ?ק?ר ל?י??צו?ר?ים ה?ר?ע?ב?ים ע?כ?ש??ו.

או?ל?י א?ת?ל?ש? ש??ע?ר?י, א?ל?פ??ף ס?ב?יב ה?א?צ?ב??ע ש??ת??כ?ח?יל
ו?א?ג??יש?, מ?נ?ח?ה ע?בו?ר?ם

6.
ב??ח?ד?ר המ??ש??פ??חו?ת ה?מ??מ?ת??ינו?ת
ה?כ??ל פ??רו?ק?ים ע?ל ה?ס??פ?ו?ת
ג?ו?ף ב??גו?ף נ?ת?מ?ך?
ה?ע?ינ?י?ם ה?ב??ר?יאו?ת ב?ו?הו?ת ב??א?ח ה?ג??דו?ל
ו?ב?מ?ל?ב??נ?י ה?א?ז?ע?קו?ת ה?מ??מ?ל??א?ים א?ת ה?מ??ס?ך?

ו?ב?ח?ד?ר?ים ה?ס??מו?כ?ים, מ?כ?ס??ים
מ?ר?או?ת ה?ג??יה?נ??ם ה?ק??ט?ן, ב??ז?כו?כ?י?ו?ת א?טו?מו?ת.
ד"ר גרינברג, ב?ק?ש??ה
ר?ק ש??ל??א י?ר?ע?דו? י?ד?יך?

7.
ו?כ?ש??כ??סו?ת ה?ל??י?ל?ה זו?ח?ל?ת ע?ל ה?ש???מ?יכ?ה
א?נ?י י?כו?ל?ה לו?מ?ר ל?ך? ב??ש??ק?ט - ע?ש??ית? ט?עו?ת ה?פ??ע?ם
ב??ח?ר?ת?? ל?א נ?כו?ן.
ה?ב??ט ע?כ?ש??ו
א?ינ?ך? רו?א?ה ב??ח?ש??ך?, א?ינ?ך? רו?א?ה? ו?א?יך?
ס?מ?כ?ת??י ש??ת??ד?ע, א?ת??ה, א?ת??ה, א?ת??ה
א?מו?ר ל?ד??ע?ת ש??א?ין,
א?ין ב??י י?כ?ל?ת ל?ש??את ב??נ?ה?יר?ת ה?א?ח?ים א?ל?יו
א?ב?י ה?ש???כו?ב ב??גו?ף מ?ל?א?ך? ח?בו?ט,
א?ת??ה א?מו?ר ל?ד??ע?ת
ל?א א?ח?ז?יר א?ל?יך? כ??לו?ם.

8.
(או? ש??בו?ע? ה?ס??פ?ר א?ל?ט?ר?נ?ט?יב?י)

מ?י ש??י??ר?צ?ה ל?פ?ג??ש? ב??י ע?כ?ש??ו
י?מ?צ?א או?ת?י חו?ת?מ?ת ב??דו?כ?נ?י ה?ק??ב??ל?ה ב??א?סו?ת?א
או? ב??ת??פ?ר ב??ינ?ם ל?ב?ין ק?ר?י?ת א?ר?י?ה
או?ל?י ב??מ??ס?ד??רו?נו?ת
מ?ת?ח?ב??את ב??תו?ך? ה?כ??ר?ס?או?ת מ?ע?ד?כ?ו?נ?י
ח?ד?ש?ו?ת ה?מ??ל?ח?מ?ה ה?א?ח?ר?ת

ו?מ?י ש??י??ר?צ?ה ל?פ?ג??ש? ב??א?ב?י
י?בו?א א?ל?י -
א?נ?י ה?כ?י ד?ו?מ?ה לו?.

4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully