על הקודש שמתחלן והחול שמתקדש

ספר ויקרא עושה הבחנות על הבחנות. יוצר הפרדה והיררכיה בין בני אדם שונים. מודיע וקובע זמנים ומועדים, ויוצר הבחנה בתוך המרחב הפיזי. זוהי פרקטיקה דתית נטו, והדברים שהם "צו" עוד ישתנו במסע הארוך מהמדבר אל הארץ המובטחת

ערן ברוך
26/03/2015
המשכן(צילום: Creative Commons)

והפעם - מנקודת הראות של הכהנים

בניגוד לספר בראשית שמלא בסיפורי בראשית, וסיפורי האבות המרתקים. ולאחר ספר שמות שהוא ספר הגאולה של עם עבדים - עם דם ואש ותימרות עשן, ספר ויקרא או "תורת כהנים" עוסק בפרטים של עבודת המשכן. ושוב אנחנו בפרשה שעוסקת בקורבנות. "צ?ו א?ת-א?ה?ר?ן ו?א?ת-ב??נ?יו ל?אמ?ר, ז?את ת?ו?ר?ת ה?ע?ל?ה: ה?וא ה?ע?ל?ה ע?ל מו?ק?ד?ה ע?ל-ה?מ??ז?ב??ח? כ??ל-ה?ל??י?ל?ה, ע?ד-ה?ב??ק?ר, ו?א?ש? ה?מ??ז?ב??ח?, ת?ו?ק?ד ב?ו?".

פרשת צו עוסקת בקורבנות הפעם מנקודת הראות של הכהנים. ויש כאן צו – ציווי, מצווה. שלב רציני וממשי יותר של הפולחן. לא "ויאמר", לא "דבר אל בני ישראל", אלא – "צו לכם". והמצוות עשה מסורות עכשיו לכהנים. "ו?י??ק?ר?ב מ?ש??ה, א?ת-א?ה?ר?ן ו?א?ת-ב??נ?יו; ו?י??ר?ח?ץ א?ת?ם, ב??מ??י?ם ...ו?י??ק??ח מ?ש??ה א?ת-ש??מ?ן ה?מ??ש??ח?ה, ו?י??מ?ש??ח א?ת-ה?מ??ש??כ??ן ו?א?ת-כ??ל-א?ש??ר-ב?ו?; ו?י?ק?ד??ש?, א?ת?ם".

שלושת הממדים

אמיל דורקהיים, מאבות הסוציולוגיה המודרנית אמר כי כל דת עושה הבחנה, כך הפרקטיקה הבסיסית של הדת ההיסטורית. הבסיס הוא החלוקה בין קודש לחול, קביעת היררכיה בשלושה מימדים של הקיום האנושי.

המימד הראשון הוא הבשר והגזע האנושי - יש כהן ויש לוי ויש ישראל, יש גבר ויש אישה, יש טמא ויש טהור, יש מצורע וזב. יש היררכיה בעם ישראל ויש היררכיה בין ישראל לאומות. "הזר הקרב יומת" היה כתוב על אבן שיש בכניסה לחצר המקדש בירושלים - בממצא ארכיאולוגי מהעת האחרונה.

המימד השני הוא הזמן. שבת וימי החול, שלושת הרגלים, יומא – הוא יום הכיפורים. הזמן איננו ניאוטראלי, הוא טעון משמעות ויש בו תוכן דתי. מי שמעבר את החודש קובע את המועד ויוצר את משמעות החיים בזמן.

המימד השלישי הוא המקום, המרחב הפיזי - המשכן, הדביר, קודש הקודשים. המדבר, עיר המקלט, רחבת המסדרים, חצר המקדש, עזרת הנשים, ירושלים, הר סיני. לכל מקום מטען דתי, רגשי היסטורי אמוני. הגיאוגרפיה איננה אילמת יש למקום משמעות ותוכן. "של נעליך מעל רגליך כי המקום אדמת קודש הוא".

הפרדה והיררכיה בין בני אדם שונים

ספר ויקרא עושה הבחנות על הבחנות. הוא יוצר הפרדה והיררכיה בין בני אדם שונים. מודיע וקובע זמנים ומועדים, ויוצר הבחנה בתוך המרחב הפיזי. זוהי פרקטיקה דתית נטו, והדברים שהם "צו" עוד ישתנו במסע הארוך מהמדבר אל הארץ המובטחת.

הם יוסיפו להשתנות ולהתפתח בין בית ראשון לבית שני והם ישתנו מאד לאחר החורבן בגלות. הם משתנים גם עכשיו לנגד עיננו - הקודש מתחלן - והחול מתקדש.

שבת שלום.

ארגון בינ"ה העוסק בהעמקת הזהות היהודית בקרב הציבור הישראלי.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully