שיר של שבת: עם המשוררת פרוע' פרח'זאד

א?ח?ר?יך? ב??ג?ד?נו? ז?ה ב??ז?ה/ א?ח?ר?יך? מ?ח?ק?נו? ב??ר?ס?יס?י עו?פ?ר?ת, ו?ב?ט?פ?ו?ת ד??ם מ?נ?פ??צו?ת/ א?ת כ??ל ה?זכ???רו?נו?ת/ מ?ר?ק?ו?ת ה?ס??מ?ט?ה ה?מ?ט?יח??ו?ת. שיר של שבת עם עם המשוררת פרוע' פרח'זאד. שתהיה שבת של שלום ושלווה

יונתן ברג
פרוע' פרח'זאד (צילום: מערכת וואלה!, דיפולט)

המדור "שיר של שבת" מתרחב גם לתרגומים. המשוררת המתורגמת הראשונה שמתארחת בו היא המשוררת האיראנית הנהדרת פרוע' פרח'זאד, בתרגומה של סיון בלסלב.

שני ספרי שירה מתורגמים של פרוע' יצאו לאור בעברית - "לידה אחרת" ו"הבה נאמין בראשית העונה הקרה", שניהם בהוצאת "קשב לשירה". פרח'זאד, בנוסף לשירה, הייתה גם קולנוענית מוכשרת והדבר ניכר בשירים המעוצבים כסדרה של סצנות זעירות המתחברות יחד לסיפור חיים. השירה שלה, כמו הציר המרכזי בשירה הערבית, היא שירה דיבורית. הקצב המוזיקלי והטון מעצבים דיבור חשוף מאוד, אבל לצד כך מפעיל השיר חשמל עז מאוד של מטאפורות ודימויים. השילוב בין אותו דיבור לחתירה כנגד הדיבור שנמצאת בבסיס הדימוי, שדוחס את השפה ומאיץ את הקצב שלה, מאפשר לשירים של פרח'זאד לשקף את המציאות ובו בזמן לערער עליה, להעביר ביקורת ומיד אחר כך לספק גם מוצא מהמציאות - הדמיון, ההמצאה, השפה- כל אלו הם מדרגות שמובילות אל מקום של חירות ושחרור.

לא סתם אני מציין את אותה חירות- כול חייה נלחמה פרח'זאד, עד מותה הטרגי בגיל צעיר בתאונת דרכים בגיל 32, בחברה מדכאת ופטריארכלית שלא קיבלה את יצירתה וביקשה לאורך כול חייה לדחוק את היוצרת פורצת הדרך הזו לנתיב שמרני וכנוע.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשורר עמיחי חסון

לכתבה המלאה

אחריך?

הו? ג??יל ש???ב?ע
הו? ר?ג?ע פ??ר?יד?ה מ?פ?ל?א
א?ח?ר?יך?, כ??ל ש??ח?ל?ף, ח?ל?ף ב??ה?מ?ל??ה ש??ל ש??ג??עו?ן ו?בו?רו?ת

א?ח?ר?יך? ה?ח?ל?ו?ן ש??ה?י?ה ק?ש??ר ח?י ו?מו?א?ר ל?ג?מ?ר?י
ב??ינ?ינו? ו?ב?ין ה?צ??פ?ו?ר
ב??ינ?ינו? ו?ב?ין ה?רו?ח?
נ ש???בר??
נ ש???בר??
נ ש???בר??
א?ח?ר?יך? ב??ב??ת ה?ע?פ?ר
ש??ל??א א?מ?ר?ה ד??ב?ר, ד??ב?ר זו?ל?ת מ?י?ם, מ?י?ם, מ?י?ם
ט?ב?ע?ה ב??מ??י?ם

א?ח?ר?יך? ה?ר?ג?נו? א?ת קו?ל ה?צ??ר?צ?ר?ים
ו?ה?ת?א?ה?ב?נו? ב??קו?ל ה?פ??ע?מו?ן, ש??נ??ע?מ?ד מ?ע?ל או?ת?יו??ת ה?א?ל?פ?ב??ית
ו?ב?קו?ל ה?צ?ו?פ?ר ש??ל ב??ית ה?ח?ר?ש?ת ל?נ?ש??ק

א?ח?ר?יך? ש??מ??קו?ם מ?ש??ח?ק?נו? ה?י?ה ת??ח?ת ה?ש???ל?ח?ן
ה?ג??ע?נו? מ?ת??ח?ת ל?ש???ל?ח?נו?ת
א?ל מ?א?חו?ר?י ש??ל?ח?נו?ת
ומ??א?חו?ר?י ש??ל?ח?נו?ת
מע?ל? ש??לח? נ?ו ת
ו?ש??ח?ק?נו? ע?ל ש??ל?ח?נו?ת
ו?ה?ח?ו?ר?נו?, א?ב??ד?נו? א?ת צ?ב?ע?ך?, הו? ג??יל ש???ב?ע

א?ח?ר?יך? ב??ג?ד?נו? ז?ה ב??ז?ה
א?ח?ר?יך? מ?ח?ק?נו? ב??ר?ס?יס?י עו?פ?ר?ת, ו?ב?ט?פ?ו?ת ד??ם מ?נ?פ??צו?ת
א?ת כ??ל ה?זכ???רו?נו?ת
מ?ר?ק?ו?ת ה?ס??מ?ט?ה ה?מ?ט?יח??ו?ת

א?ח?ר?יך? ה?ל?כ?נו? ל?כ??כ??ר
ו?צ?ע?ק?נו?:
"י?ח?י
מ?ו?ת ל?"
ו?ב?ה?מ?ל??ת ה?כ??כ??ר, מ?ח?אנו? כ??ף ל?מ?ט?ב??עו?ת ק?ט?נ??ים מ?ז?מ??ר?ים
ש??ב??או? ל?ב?ק??ר ב??ע?יר ב??ת?כ?ס?יס?ים,
א?ח?ר?יך? א?נ?ח?נו?, ש??ר?צ?ח?נו? ז?ה א?ת ז?ה
ו?א?ש??ר ל?ב?ו?ת?ינו?
ח?ר?דו? ל?כ?יס?ינו?
ש??פ?ט?נו? ב??ע?בו?ר ח?ל?ק ב??א?ה?ב?ה
א?ח?ר?יך? פ??נ?ינו? א?ל ב??ית ה?ק??ב?רו?ת
ו?מ?ו?ת נ?ש??ם ת??ח?ת ה?צ??'אדו?ר ש??ל ס?ב?ת??א
ו?ה?מ??ו?ת ה?י?ה ע?ץ כ??ב?ד ג?ו?ף
א?ש??ר ה?ח?י??ים ב??ע?ב?ר ז?ה ש??ל ה?ה?ת?ח?ל?ה
ק?ש??רו? ב??ד??ים ל?ע?נ?פ?יו ה?ל??א?ים
ו?ה?מ??ת?ים ב??ע?ב?ר ה?הו?א ש??ל ה?ס?ו?ף
נ?א?ח?זו? ב??צ??פ??ר?נ?י?ם ב??ש??ר?ש??יו ה?ז??ר?ח?נ?י??ים
ה?מ??ו?ת י?ש??ב ע?ל ק?ב?ר ק?דו?ש?
ש??ב??א?ר?ב??ע פ??נ?ו?ת?יו ה?ז?ד??ה?רו? ל?פ?ת?ע
א?ר?ב??ע?ה צ?ב?עו?נ?ים כ??ח?ל??ים.

ו?ב?א קו?ל ה?רו?ח?
ב??א קו?ל ה?רו?ח?, הו? ג??יל ש???ב?ע
ק?מ?ת??י ו?ש??ת?ית?י מ?י?ם
ו?ל?פ?ת?ע נ?ז?כ??ר?ת??י
כ??מ??ה פ??ח?דו? מ?ט??ע?יך? ה?צ??ע?יר?ים מ?מ??ת?ק?פ?ת ה?א?ר?ב??ה
כ??מ??ה צ?ר?יך? ל?ש??ל??ם
כ??מ??ה צ?ר?יך?
ל?ש??ל??ם ב??ע?בו?ר צ?מ?יח?ת ק?ב??י??ת ה?ב??טו?ן ה?ז??את?
א?ת כ??ל ש??צ??ר?יך?
ל?א?ב??ד, א?ב??ד?נו?
י?צ?אנו? ל?ד??ר?ך? ב??ל?י פ??נ?ס
ו?ה?ל??ב?נ?ה, ה?ל??ב?נ?ה, נ?ק?ב?ה א?ד?יב?ה, ת??מ?יד ה?י?ת?ה ש??ם
ב??ז?כ?רו?נו?ת י?ל?דו?ת ש??ל ג??ג מ?ט?י??ח
מ?ע?ל מ?ט??ע?ים צ?ע?יר?ים ש??פ??ח?דו? מ?מ??ת?ק?פ?ת א?ר?ב??ה

כ??מ??ה צ?ר?יך? ל?ש??ל??ם...?


מישהו שלא דומה לאיש

חל?מ?ת? י?? ש??מ י?? ש??ה ו בא??
ח?ל?מ?ת??י כ?ו?כ?ב א?ד?ם
ש??מו?רו?ת ע?ינ?י מ?ע?פ?ע?פו?ת ל?ל?א ה?ר?ף
ו?נ?ע?ל?י מ?ס?ת??ד??רו?ת ב??זו?גו?ת ל?ל?א ה?ר?ף
ש??את?ע? ו?ר??
א?ם א?נ?י מ?ש??ק??ר?ת

ח?ל?מ?ת??י א?ת ה?כ?ו?כ?ב ה?א?ד?ם
כ ש????לא י ש???נת? י??,
מ?יש??הו? ב??א
מ?יש??הו? ב??א
מ?יש??הו? א?ח?ר
מ?יש??הו? טו?ב יו?ת?ר
מ?יש??הו? ש??א?ינו? ד?ו?מ?ה ל?א?יש?, ל?א ד?ו?מ?ה ל?א?ב??א, ל?א
ד?ו?מ?ה ל?א?ד?ם, ל?א ד?ו?מ?ה ל?י?ח?י?א, ל?א ד?ו?מ?ה ל?א?מ??א
ד?ו?מ?ה ל?או?תו? ה?א?יש? ש??ח?יב?? ל?ה?יו?ת
קו?מ?תו? ג??בו?ה?ה מ?ע?צ?י ב??ית ה?א?ד?ר?יכ?ל
ו?פ?נ?יו
מו?א?ר?ים יו?ת?ר מ?פ??נ?י ה?מ??ש??יח?
הו?א ל?א מ?פ?ח?ד א?פ?ל?ו? מ?א?ח?יו ש??ל ס?יי?ד ג?'ו?אד
ש??הל?ך??
ול?ב? ש?? מד? י?? ש?ו טר? ,
לא? מ?פ?ח?ד מ?ס??יי?ד ג?'ו?אד ע?צ?מו? ש??כ??ל ח?ד?ר?י ב??ית?נו? ב??ב?ע?לו?תו?,
ו?ש??מו? הו?א ה?ש???ם ב?ו? א?מ??א
קו?ר?את ב??פ?ת?יח?ת ה?ת??פ?ל??ה ו?ב?ס?י?ו?מ?ה?
הו?י ש?ו?פ?ט ה?ש??ו?פ?ט?ים
הו?י מ?ע?ני?ק ה?ב??ק??ש?ו?ת

הו?א י?כו?ל
ל?ק?ר?א ב??ע?ינ?י?ם ע?צו?מו?ת
א?ת כ??ל ה?מ??ל??ים ה?ק??ש?ו?ת ב??ס??פ?ר ש??ל כ??ת??ה ג'
הו?א י?כו?ל ל?הו?ר?יד א?ל?ף
מ?ת?ו?ך? ע?ש??ר?ים מ?יל?יו?ן, מ?ב??ל?י ש??י??ח?ס?ר*
הו?א י?כו?ל ל?ק?נו?ת ב??ה?ק??פ?ה ב??ח?נו?תו? ש??ל ס?יי?ד ג?'ו?אד
כ??ל מ?ה ש???צ??ר?יך?
הו?א י?כו?ל ל?ג?ר?ם ל?מ?נו?ר?ת "א?ל?ל?ה"
ש??ה?י?ת?ה י?ר?ק??ה, י?ר?ק??ה כ??מו? ה?ש???ח?ר
לה?א? י?ר ש?וב?
ב??ש??מ?י מ?ס?ג??ד מ?פ?ת?ח?י?אן
א?ח...
כ??מ??ה י?פ?ה ה?או?ר
כ??מ??ה י?פ?ה ה?או?ר
כ??מ??ה א?נ?י רו?צ?ה
ש??ל י??ח? י?א?
ת??ה?י?ה ע?ג?ל?ת סו?ח?ר
ו?מ?נו?ר?ת פ??ר?ימו?ס
א?ני? רו?צ?ה
ל?ש??ב?ת ע?ל ה?ע?ג?ל?ה ש??ל י?ח?י?א ב??ין א?ב?ט??יח?ים ו?מ?לו?נ?ים
ו?ל?ר?כ??ב מ?ס??ב?יב ל?כ?כ??ר מ?ח?מ?ד?י?ה
א?ח...
כ??מ??ה טו?ב ל?ר?כ??ב מ?ס??ב?יב ל?כ??כ??ר
כ??מ??ה טו?ב ל?יש??ן ע?ל ה?ג??ג
כ??מ??ה טו?ב ל?ל?כ?ת ל?פ??אר?ק ה?ל??א?מ??י
כ??מ??ה טו?ב ט?ע?ם ה?פ??פ??ס?י
כ??מ??ה טו?ב קו?ל?נו?ע? פ?ר?ד?ין
ו?כ?מ??ה א?נ?י נ?ה?נ?ית מ?כ??ל ה?ד??ב?ר?ים ה?א?ל??ה
כ??מ??ה א?נ?י רו?צ?ה
ל?מ?ש??ך? ל?ב??ת ש??ל ס?יי?ד ג?'ו?אד ב??ש???ע?ר
ל?מ??ה א?נ?י כ??ל?כ??ך? ק?ט?נ??ה
ע?ד ש??א?נ?י הו?ל?כ?ת ל?א?ב?ו?ד ב??ר?חו?בו?ת
ל?מ??ה א?ב??א ש??א?ינו? ק?ט?ן כ??ל?כ??ך?
ו?לא? הו?ל?ך ל?א?ב?וד? ב??ר?חו?בו?ת
לא עו?ש??ה ש??ה?א?יש? ש??ב??א ב??ח?לו?ם י?ח?יש? א?ת ב?ו?או?
ו?ה?א?נ?ש??ים ב??ר?ב?ע ב??ית ה?מ??ט?ב??ח?י?ם
ש??א?ד?מ?ת ג??נ?ו?ת?יה?ם ס?פו?ג?ה ב??ד?ם
מ?ימ?י ב??ר?כו?ת?יה?ם מ?הו?ל?ים ב??ד?ם
ו?ס?ל?יו?ת נ?ע?ל?יה?ם מ?כ?ת??מו?ת ב??ד?ם
ל?מ??ה ה?ם ל?א עו?ש??ים
ל?מ??ה ה?ם ל?א עו?ש??ים

כ??מ??ה ע?צ?ל?ה ש??מ?ש? ה?ח?ר?ף

ט?אט?את?י א?ת מ?ד?ר?גו?ת ה?ג??ג
ו?ש??ט?פ?ת??י א?ת ה?ח?ל?ו?נו?ת
ל?מ??ה א?ב??א ח?י??ב
ל?ח?ל?ם, ר?ק ב??ש??נ?תו?

ט?אט?את?י א?ת מ?ד?ר?גו?ת ה?ג??ג
ו?ש??ט?פ?ת??י א?ת ה?ח?ל?ו?נו?ת

מ?יש??הו? ב??א
מ?יש??הו? ב??א
מ?יש??הו? ש??ע?מ??נו? ב??ל?ב?ו?, ע?מ??נו? ב??נ?ש??ימ?תו?, ע?מ??נו? ב??קו?לו?
ש??א י? אפ? ש???ר לע?צ? ר
א?ת ב?ו?או?
ל?א?ז?ק ו?ל?כ?לא?
מ?יש??הו? ש??הו?ל?יד ת??ח?ת ה?ע?צ?ים ה?ע?ת??יק?ים ש??ל י?ח?י?א
ומ??יו??ם ל?יו?ם
ג??ד?ל, ג??ד?ל עו?ד יו?ת?ר
מ?יש??הו? מ?ה?ג??ש??ם, מ?ק?ו?ל ה?ג??ש??ם ה?מ??כ??ה, מ?ל??ח?יש?ו?ת ה?פ??טו?נ?י?ה

מ?יש??הו? ב??א מ?ש???מ?י כ??כ??ר ה?ת?ו?ת?ח?ים ב??ל?יל ז?ק?ו?ק?ים
ופ?ו?ר?ש מ?פ??ה
מ?ח?ל??ק ל?ח?ם
מ?ח?ל??ק פ??פ??ס?י
מ?ח?ל??ק א?ת ה?פ??אר?ק ה?ל??א?מ??י
מ?ח?ל??ק ס?ירו?פ? נ?ג?ד ש??עו?ל
מ?ח?ל??ק י?מ?י ר?ש??ו?ם ל?ב?ית ס?פ?ר
מ?ח?ל??ק מ?ס?פ??ר?ים ל?ב?ית חו?ל?ים
מ?ח?ל??ק מ?ג??פ?י ג?ו?מ?י
מ?ח?ל??ק א?ת קו?ל?נו?ע? פ?ר?ד?ין
מ?ח?ל??ק א?ת ב??ג?ד?י ב??ת?ו? ש??ל ס?יי?ד ג?'ו?אד
מ?ח?ל??ק ע?ד?פ?י ס?חו?ר?ה
ו?נו?ת?ן ל?נו? א?ת ח?ל?ק?נו?
ח?ל?מ?ת??י...


walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully