וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מרקש פינת מז'יבוז'. נחשף תמלול שיחת האדמו"רים: "אנחנו רועדים מפחד ובוכים"

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 20.6.2021 / 13:47

באופן מיוחד, חסידות סקווירא פרסמה את הדברים שנאמרו במפגש המיוחד שנערך במליבו, קליפורניה בין רבי יאשיהו פינטו לבין האדמו"ר מסקווירא. התמלול לפניכם

באורח יוצא דופן, חסידות סקווירא מפרסמת תמלול נרחב ממפגש האדמו"ר מסקווירא והאדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו.

השיחה המרתקת התקיימה בשבוע שעבר, בעת שהאדמו"רים נפגשו במליבו שבקליפורניה, שם שוהה האדמו"ר הרב פינטו בימים אלו, לרגל מסע חיזוק בין קהילות "שובה ישראל" בעולם.

האדמו"רים הרחיבו בדברי תורה, ושוחחו רבות על הקהילות היהודיות במרוקו ועל הממלכה שמסייעת ליהודים, כמו"כ האדמו"ר מסקווירא התעניין רבות בשושלת רבני ומקובלי משפחת פינטו - אבוחצירא. וואלה! יהדות מביא ציטוטים נבחרים משיחת האדמו"רים.

הרב פינטו בלוס אנג'לס. אבי ס.,
מפגש האדמו"רים/אבי ס.

"המלך במרוקו מכבד הרבה את התורה. יש לו ספרי תורה"

האדמו"ר מסקווירא: יש ציבור של יהודים שגרים במרוקו?

הרב פינטו: כן, אלפי יהודים. עכשיו באים הרבה אנשים למרוקו לקברי הצדיקים, כל שנה באים כמאתיים אלף תיירים לביקורים. זה מתחיל להיות כמו באוקראינה.

האדמו"ר מסקווירא: במשך כל השנים הממשלה במרוקו לא הייתה כל כך שונאת ליהודים, להיפך. זה מפורסם ברוך ה'

הרב פינטו: בשואה בא היטלר ימ"ש לבקש את היהודים, והמלך אמר לו: 'תיקח את הילדים שלי ולא תיקח את היהודים'', בכל יארצייט של רבי עמרם בן דיוואן, היה המלך - אבא של המלך הנוכחי, שולח מישהו מבני המלוכה לשטוף את הקבר בידיים שלו, המלך מכבד הרבה את התורה. יש לו ספרי תורה, וזו מלכות גדולה וחזקה. אנחנו חושבים שזו המלכות הגדולה בעולם, מבחינת כוח המלכות.

האדמו"ר מסקווירא: בכלל, בשנים האחרונות כוח המלכות בעולם נחלש, ושם יש לו השפעה.

הרב פינטו: הכל שם לא זז בלי המלך. הוא יכול להרוג, ויש לו כוח לעשות כל דבר. הסבא הקדוש רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל - הבבא סאלי, גם כשבא ממרוקו לגור בארץ הקודש, הוא היה בכל ליל שבת מברך את המלך והיה אומר שהמלך הוא 'מלכות של חסד'. אנחנו חושבים שזו המדינה הערבית היותר עשירה בעולם, יותר מסעודיה ויותר מכולם, בלי שיודעים את זה.

"הספרדים לא באים להתפלל בקבר של האור החיים?"

הרב פינטו: הרה"ק האור החיים הקדוש זי"ע שהיארצייט שלו בעוד שבוע וחצי, ט"ו תמוז, לא היה אוהב את מרוקו. הוא סבל שם ייסורים קשים קשים ל"ע ושמו אותו בבית האסורים. והלך לגור בארץ הקודש.

האדמו"ר מסקווירא: האור החיים הק' היה נערץ מאוד אצל חסידים. גם החיד"א זי"ע שאצלינו קוראים לו 'האזולאי' מביא את זה ב'שם הגדולים': "ושמענו כי עתה בפולוניא הם מחשיבים אותו הרבה. שהרב החסיד קדוש מהרר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת מהר"ח הנזכר".

האזולאי הרי היה אצל האור החיים הק', וב'שם הגדולים', כותב עליו בכלות הנפש ממש: "ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה ועיני ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו הפלא ופלא, ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד והיה כמעיין המתגבר וכו', וחכמתו ניכרת מספריו אך זה אחד מעשרה מחכמתו ורוחב לבו וחורפתו הפלא ופלא, וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מענייני העה"ז ורבו עזוז נוראותיו".

הרב פינטו: הרבי משינאווא אומר שהוא היה בקבר של האור החיים והוא ראה חסידים אשכנזים מתפללים, ולא ראה ספרדי אחד. ותמה: איך זה שהספרדים לא באים להתפלל בקבר של האור החיים הקדוש? כך אמר הרבי משינאווא.

האדמו"ר מסקווירא: ספר אור החיים היה חביב מאוד אצל החסידים.

הרב פינטו: אומרים שהיה קשר בין האור החיים והבעל שם טוב על הייחוד של נטילת ידיים.

האדמו"ר מסקווירא: בכלל יש הרבה סיפורים שהבעל שם טוב היה רוצה להיפגש עם האור החיים הקדוש, והיו עיכובים וכו'. אבל השתוקקו להיפגש.

הרב פינטו: הסבא הקדוש רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, בכל ליל שבת היה לומד 'כד הקמח' ו'אור החיים' הקדוש. על 'כד הקמח' היה אומר שזה סגולה לפרנסה.

הרב פינטו בלוס אנג'לס. אבי ס.,
על מה הם שוחחו ארוכות?/אבי ס.

"אנחנו רועדים ובוכים, זה פחד ואימה"

הרב פינטו: יש לנו שמחה עצומה לראות את הרבי. הרבי זה קודש קדשים. כל החסידות וכל הדברים של סקווירא, אלו דברים שלא נשאר הרבה מזה בעולם, בעולם זה נגמר, וכבוד הרבי מחזיק את החסידות כמו שהיה בדורות הקודמים ממש, בדרך של תלמידי הבעל שם טוב.

האדמו"ר מסקווירא: אתם אמרתם בתחילה שבאתם בגלל זכות אבות, יעזור ה' שזכות אבות יגן עלינו.

הרב פינטו: אמרנו לפני כמה שנים איזה דבר בפחד גדול. הגמרא מביאה מחלוקת (יומא כב:) על הפסוק 'בן שנה שאול במלכו', אמר רב הונא כבן שנה 'שלא טעם טעם חטא'. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: ואימא כבן שנה 'שמלוכלך בטיט ובצואה'? אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא, פרש"י 'מלאכי פחד מבהילים אותו', בחלמיה. הוא קם בפחד ואמר: 'נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש', אני מבקש מחילה מהעצמות של שאול בן קיש. כך היה פעם ופעמיים עד שאמר: 'נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל'. אז אם הוא מבקש מחילה, תבקש מ'שאול' ולא מסבא שלו 'בן קיש', למה הוא מזכיר 'בן קיש'? אלא הגמרא אומרת, שלושה שותפים באדם, הקב"ה אביו ואמו. האבא נותן את העצמות, האמא נותנת עור ובשר והקב"ה נותן רוח ונשמה וכו'. מה שרב נחמן בר יצחק אמר על שאול הוא לא חזר בו, אבל הוא ביקש מחילה מה'עצמות' של בן קיש שהוא פגע בהם, ועל זה הוא ביקש סליחה. יש לכבודו 'עצמות' של הבעל שם טוב, זה פחד, אנחנו רועדים מפחד, זה עצמות של הבעל שם טוב, אנחנו רועדים ובוכים, זה פחד ואימה.

האדמו"ר מסקווירא: אני מסכים שזכות אבות יגן עלינו. בעניין שלושה שותפים באדם שהזכרתם - זה פלא מה שמביא האזולאי כמה פעמים על הפסוק - אחד לעולה ואחד לחטאת, ופרש"י - לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולה. מקשה החיד"א: אם להקרבה חטאת קודמת, למה הזכיר הפסוק 'אחד לעולה' לפני 'אחד לחטאת'? ועל זה מביא את דברי חז"ל שאתם הזכרתם, יש באדם עצמות וגידים ובשר שהם מחלק האב והאם, ויש את המחשבה והשכל שהם מחלק הקב"ה.

ולכאורה על פגם המחשבה ל"ע - שהיא מחלקו של הקב"ה היה צריך להיות עונש הרבה יותר ח"ו מפגם במעשה, ולמה יש בתורה עונשים חמורים יותר על המעשה ולא על המחשבה? אומר החיד"א חידוש נפלא: הקב"ה כביכול מוחל על כבודו וציוה שלמעשה יהיו העונשים רק אם עוברים על עבירה במעשה ח"ו, אבל על המחשבה הקב"ה מוחל לו. זהו מצד חסד ה', אבל צריכים לזכור שפגם במחשבה ח"ו פוגם במקום גבוה יותר וזה חמור יותר. ולכן 'להקרבה חטאת קודמת' זהו בגלל שהקב"ה מוחל על כבודו ואינו מעניש ביותר אם אחד פגם ח"ו בחלק שלו, אבל 'למקראה' הפסוק מקדים את 'אחד לעולה' שמכפר על הרהורי הלב, כדי שיידעו ש'הרהורי עבירה קשו מעבירה (יומא כט) ואם פגם ח"ו בזה פגם בחלק הקב"ה. הוא מביא את זה בספרו 'חומת אנך' על הפרשה - והוא מביא את זה ברמז בעוד כמה מקומות.

"את הבעל שם טוב ראיתי פעם בטשטוש"

הרב פינטו: אודות הבעל שם טוב זי"ע סיפר לנו הרה"ח ר' שלום חיים פרוש ע"ה, שהוא כתב והעתיק את הספר 'באר משה' מפי הרבי בעל אש דת מאוז'רוב זצ"ל הרבה חלקים.

האדמו"ר מסקווירא: הוא חיבר הרבה ספרים.

הרב פינטו: הרב פרוש הנ"ל היה אצלינו לפני עשרים וחמש שנים והוא אמר לנו שהרבי מאוז'רוב אמר לו: 'שמעתי שיש רב גדול הבבא סאלי, לך תראה אותו ותגיד לי מה ראית'. הוא הלך לבקעה, איפה שהבבא סאלי היה גר, והתחיל לדבר אתו וראה שהבבא סאלי מדבר כל הזמן אודות הבעל שם טוב והנועם אלימלך וכו'. אז הוא שאל אותו: מה לרב ממרוקו ולבעל שם טוב? אמר לו הבבא סאלי כך: 'את הבעל שם טוב ראיתי פעם בטשטוש ואת הנועם אלימלך זכיתי לראות בבירור'. הבבא סאלי היה קדוש עליון, קדוש עליון.

האדמו"ר מסקווירא: הקשר של הבבא סאלי למרן הבעל שם טוב הקדוש היה חזק מאוד.

הרב פינטו: עצום, עצום. בכל המשפחה שלנו, רבי מאיר אבוחצירא ובבא סאלי, היה קשר עצום ל'בעל שם טוב'.

האדמו"ר מסקווירא: אחד מנכדיו של הבבא סאלי סיפר לי את זה אבל ידעתי מזה גם לפני כן, שהיה אחד שדיבר לא כל כך יפה על הבעל שם טוב זי"ע, לא בבזיון אבל דיבר לא כל כך בכבוד. הוא אמר שגדול אחר מהגדולים היה יותר ממנו בתורה וכו'. והבבא סאלי לא רצה יותר ח ללון בעיר הזאת אף לילה אחד! . לאחד מזקניו של הבבא סאלי זי"ע היה אצלו כתב יד קודש ממרן המאור עינים הרה"ק רבי נחום מטשערנאביל זי"ע שהיה ראש השושלת שלנו. כמדומה לי שיש סיפור שלם שכאשר הוא קיבל את הספה"ק 'מאור עינים' היתה אצלו שמחה גדולה, וממש רקד הקפות בביהמ"ד עם הספר ה'מאור עינים' כמו עם ספר תורה.

הרב פינטו בלוס אנג'לס. אבי ס.,
"את הבעל שם טוב ראיתי פעם בטשטוש"/אבי ס.

"הרבי זה המשך של הבעל שם טוב"

הרב פינטו פרץ בבכי ואמר: אנחנו היום בחרדת קודש להיות אצל הרבי, חרדת קודש. נפשי כעפר.

האדמו"ר מסקווירא: אני מכיר טוב שאתם מזכירים את ה'זכות אבות'. זה אצלי חשיבות גדולה.

הרב פינטו: הרבי זה המשך של הבעל שם טוב.

האדמו"ר מסקווירא: בפשטות לכאורה המרחק הגשמי של המקומות בין ארצות המערב לאוקריינא לא היה קרוב, אבל רואים מזה שבעניינים רוחניים המרחק הגשמי לא מעכב בכלל.

הרב פינטו: יש בבני ברק חנות ישנה של ספרים, בן שמונים שנה, וכל שבוע היה בבא סאלי זצ"ל שולח כסף ממרוקו ובעל החנות היה אוסף את כל ספרי החסידות החדשים והיו שולחים לו ארגזים של ספרי חסידות למרוקו. כל ספר חסידות שיצא שלחו לו. הסבא רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל היה בקי בכל ספרי החסידות.

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully