וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

היום זה קורה: כל הסגולות ל"זאת חנוכה"

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 6.12.2021 / 6:47

לכבוד היום המיוחד, האחרון בחג האורות, פירט האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו את הסגולות והישועות הטמונות ב"זאת חנוכה". הנה הדברים שהסביר בשיעורו

בשיעור מיוחד לקראת יום "זאת חנוכה", החל אמש (ראשון), פירט האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, מנהיג "שובה ישראל" בארץ ובעולם, את שלל הסגולות המובאות בקדמונים, במעלת התפילות והישועות הטמונות ביום "זאת חנוכה".

בדבריו אמר האדמו"ר: "ימי חנוכה אלו ימים קדושים מרוממים ונשגבים. ידוע שהיום האחרון של חנוכה - זאת חנוכה מעלתו גדולה ורמה ביותר. ישנם סגולות נפלאות ללילה עצום זה".

הרב פינטו עם בנו רבי יואל. שובה ישראל,
הרב פינטו מדליק נרות חנוכה/שובה ישראל

הרב פינטו פרט את הסגלות אחת לאחת:

סגולה לפרי בטן

אדם שלא זכה לפרי בטן יסתכל על החנוכייה דולקת וייחשב בדעתו "רבונו של עולם כמו שזכיתי להדליק שמונה ימים נרות חנוכה כך תזכה אותי ליום השמיני למול את בני וזכני בבן זכר".

סגולה לפרנסה

אדם שמסתכל על הנרות ומתפלל על פרנסה יש בזה זכויות גדולות ביותר ומעלות נשגבות גדולות וחשובות ביותר.

סגולה לתקון פגם הראייה

אדם שהיה פוגם בקדשת העינים והיה מטמא את עיניו בדברים לא טובים, בא לפני מו"ר זקני רבי מאיר אביחצירא זצוק"ל ואמר לו שהוא בצער גדול והוא רוצה להתחיל לתקן את קדשת עיניו שפגם בצעירותו. הוא בקש שכבוד הרב יתן לו עצה כיצד יעבד על עצמו ואיך יטהר את עיניו מכל הראיות שטמא את עיניו.

אמר לו רבי מאיר אביחצירא זצוק"ל כתוב בתהלים "רק בעיניך תביט" שעל ידי שמסתכלים בדברים קדושים אז האדם מתקן את הראיות האסורות. ועל נרות חנכה כתוב "אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד" שהראיה של נרות חנוכה היא מקדשת, מרוממת ומזככת את האדם על הראיות האסורות שראה. אמר לו רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל כאשר נרות חנוכה דולקים תשתדל להסתכל בהם וזה תהיה ההתחלה של זכוך ותקון מה שפגמת בקדשת העינים.

לכן בליל האחרון של חנוכה -זאת חנוכה שמעלת יום זה עצומה ביותר ישתדל האדם להסתכל בנרות חנוכה כמה שאפשר ויכון בדעתו שהוא רוצה לתקן את הראיות האסורות. ויסתכל בדבר קדוש לתקן את הטעויות שפגם בעיניו. יהי רצון שהקב"ה יזכה את כולנו לזכך את נפשנו לעלות ולהתעלות.

הדלקת נרות חנוכה הרב פינטו. שמואל לענטשאווסקי,
סגולה לפרנסה, ראייה, פרי הבטן ועוד/שמואל לענטשאווסקי

סגולה לזכירת דברי תורה

רבותינו הקדושים אומרים שכאשר רואים את נרות חנוכה הכח של ראית נרות חנוכה זה זכרון, האדם מחזק אצלו את כח הזכרון. על ידי שאדם מתבונן בנרות בקדשה ובטהרה וחושב על קדשה וטהרה ואת האור הזה מכניס בנפשו אז הוא זוכה שהקב"ה מחזק אצלו את כח הזכרון "לראותם בלבד בכדי להודות לשמך ועל נסך ועל נפלאותיך" ואז ראית נרות חנכה מחזקת את הזכרון -לזכר מה הוא לומד לזכר דברים טובים, להבין את התורה.

וכמובן לזכר את הנסים שהקב"ה עשה אתנו כי יצר הרע דואג תמיד לאחר שנעשה לאדם נס והאדם התחזק מכך אחרי זמן קצר משכיח מהאדם את נסו וגורם לו (לאדם) להיות כפוי טובה.

ועל ידי ראיית נרות חנוכה אדם זוכר להיות בעל הכרת הטוב ובנוסף זוכר את התורה את המצוות ואת הטוב.

סגולה זרע קדש של קימא

אישה שלא נפקדה בבן זכר או אישה שלא נפקדה בהריון (גם בני משפחה או קרובים) כאשר מדליקים את נרות חנוכה בעקר היום בנר שמיני של חנכה בסיום ההדלקה והברכות תאמר תפלת חנה " ותתפלל חנה ..." ויכונו בסוף "ותתפלל חנה..." להתפלל בעד אנשים שלא זכו לפרי בטן ובעזרת הקב"ה יפקד העקרות ויפקד את כלל עם ישראל בפריה ורביה.

סגולה לצאת מעצבות

סגולה זו ידועה מרבותינו הקדושים שאדם שנמצא ב" מרה שחרה" בעצבות, דאגות או דכאון יקפיד להסתכל הרבה כמה שאפשר יותר בנרות חנכה שדולקים בודאי שהיום יום האחרון של חנכה שהאור הוא אור שלם ואור המקיף האדם (שבעצבות) יקפיד להסתכל על הנרות לפחות חצי שעה ויש בדבר הזה כח גדול לרומם ולחזק ולהוציא את האדם מעצבות "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך" להשיג השגות גבוהות ולצאת ממקומות נמוכים שהנפש נמצאת שמה.

סגולה להוציא את האדם מאפילה ומכל דבר רע

לנרות חנוכה בכלל ולנר שמיני של חנוכה בפרט מעלה גדולה ועצומה ביותר להוציא את האדם מאפילה וכל דבר רע.

ידוע מה שאומר "האמרי נעם" שהיה קדוש עליון הוא אומר כך על הפסוק "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו" אותו היום שבא יוסף הצדיק לבית לעשות מלאכתו זה היה יום שמיני של חנןכה ואיזה מלאכה בא לעשות? הוא בא להדליק נרות חנכה והיכן מדליקים נרות חנוכה? בחלון, לאחר מכן באה אשת פוטיפר להחטיאו ובזכות נרות חנוכה יוסף הצדיק נצל.

וממשיך ה"אמרי נעם" ואומר מלאכתו יוצא בגמטריה 497 וזאת חנוכה (שזה נר שמיני של חנכה) גם יוצא בגמטריה 497 כלומר שיש בכח נר שמיני של חנכה להציל את יוסף הצדיק לא לחטא עם אשת פוטיפר.

ואמרו חז"ל ש"דמות דיוקנו של אביו נראתה לו", בחלון. חלון יוצא ל"ו בגימטריה 36, וזה מנין הנרות שמדליקים בחנוכה, ביום השמיני יוצא 36 נרות של חונכה שהם בכח החלון שהם 36 נרות של חנכה וחלון מלשון: ח נכה לו -36 נרות חנכה בזכות זה נ יצל יוסף הצדיק מאשת פוטיפר.

וכך אנו אומרים בתפלה "ופרקן כהיום הזה" ואם נסתכל מה כתוב על יוסף "ויהי כהיום הזה" הינו, שהכח של שמונת ימי חנכה עזר ליוסף שלא להתדרדר ולחטא עם אשת פוטיפר.

וזה יסוד גדול אדם שמקפיד בנרות חנכה, מסתכל על הנרות כמו שכתוב בספרים הקדושים ולוקח כח מנרות חנוכה הוא יכול בכוחות הללו להנצל מעריות ומכל דבר רע מהקדשה והדבקות והאור הגדול שמאיר לנפש מהאור של נרות חנוכה.

וגם יוסף הצדיק הכח שהוא לקח להנצל מאשת פוטיפר זה מהכח של החשמונאים לעתיד לבוא שהשפיע למפרע וזה השפיע על יוסף הצדיק להנצל מאשת פוטיפר.

אדם חרדי מחייך. ShutterStock
לצאת מן העצבות והאפלה ביום הזה/ShutterStock

סגולה להארת מקומות חשוכים בנפש האדם

אחד הדברים הקשים והמגרעות בנפש האדם שהוא רואה רע בכולם ולא את רעתו לאדם קשה להודות בטעויותיו. הוא בונה מעין חומה גבוהה סביב נפשו שאת דבריו הפגומים והפסולים הוא אינו מצליח להבין ולראות. אדם בונה חומות ובנינים שלמים שהוא צודק בכל דבר.

כתוב בספרים הקדושים רבותינו הקדושים אומרים שעל ידי שאדם מסתכל באור נרות חנוכה, אותם נרות מאירים לו במקומות החשוכים בנפשו ונותנים לו הבנה להסתכל בפגמיו ע"י שאדם מתבונן עמק בנרות חנכה הוא מתחיל להאיר לנרות חשוכים בנפש שלו שבמשך שנים הוא אטם וחותם אותם שכלום לא יחדר בפנים.

וכך הוא מתנהג חיים שלמים שהוא אטום חתום וסתום ולא מוכן להבין את טעויותיו עקש במחשבה שהוא צודק. וכך הוא מתמרמר על העולם שלא מתנהגים אתו בסדר. על ידי התבוננות והסתכלות בנרות חנוכה מאירים את אותם מקומות חשוכים בנפש והאדם מתחיל לראות את החסר ולכלוך בחדר הזה בנפש ואז הוא מתחיל לנקות את המקום הזה ולחזר לדרך טובה להבין את טעויותיו ולהתחיל לסדר ולנקות פגמים אלו.

לכן להסתכל בנרות חנכה זה מאיר בנפש במקומות לא טובים. לכן ישתדלו כל אחד בנר שמיני של חנכה שכל חנכיה משלמת ויש בה את כל הנרות מעלתו של יום זה היא גדולה ביותר .

מדוע קוראים ליום זה זאת חנכה - ז זה 7 בגמטריא זה מסמל את ה"טבע", את -זה מא' עד ת' הינו שהתורה הקדשה מעל הטבע. - ובזאת חנכה אדם יתבונן בנרות של חנוכה ויאיר את מחשכי נפשו להתקרב ולהתעלות ולהדבק בהקב"ה ולמצוא את המקומות החשוכים שהיו חתומים אצלו להאיר ויתחיל להבינם ולתקנם.

סגולה לשלום בית

בסיום חנכה יקבץ האדם את כל הפתילות בהם הדליק נרות חנכה למקום אחד .וידליקם באש לאחר שתכבה האש ישתדלו לעבר הוא ואשתו מעל הפתילות .וכתוב בספרי הקבלה שהדבר הוא סגולה לשלום בית ולברכה וטוב בבית.

הקב"ה בעזרת ה' ישפיע שפע גדול ממרום על כלנו שנזכה להצלחה ולאור ולישועה גדולה ברוכים תהיו.

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
  • עוד באותו נושא:
  • חנוכה
3
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully