וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

סגולות וישועות: מדוע לא כדאי שילדים יביטו במראה?

הרב גלעד גבאי, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 13.12.2021 / 14:28

למה אסור להשאיר נעל הפוכה ומתי ניתן להביט בקשת בענן? הרב גבאי גלעד עם פנינים מתורתו של האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו

סגולות הרי"ף: הרב גבאי גלעד ליקט פנינים מתורתו של האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו, והפעם בנושא מזל וברכה

• ישתדל האדם לא לספור כסף ליד חברו וכן לא יעמוד ליד סחורה של חברו, מחשש לעין הרע ופגיעה בהצלחת חברו. מסופר על רב גדול שביתו היה סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים, שכאשר היה מגיע לשוק, היה עושה סיבוב ומקיף את השוק. וכשנשאל מדוע עושה כך ולא מקצר דרכו דרך השוק, השיב כי בביתו אין הרבה אוכל ואם הוא יעבור דרך השוק, עלול להזיק בראייתו את סחורת הסוחרים ואינו חפץ בכך.

• סגולה שבניו של האדם יהיו מוצלחים וברי מזל, שיאמרו ההורים שה' יתברך עשה את ילדי מוצלחים ובכך תולה את הצלחתם בבורא עולם ולא בעצמו ומסלק מהם עין הרע. וזהו הפירוש בגמרא מסכת ברכות "אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטה ביה עינא בישא", והרי לא כולנו מזרעו של יוסף הצדיק וישנם משבט יהודה בנימין וכו' ואיך יאמר שהוא מזרעו של יוסף הצדיק? אלא, שיוסף היה תולה הצלחתו רק בה' יתברך ועל כן לא שלטה בו עין הרע. ואם האדם יתנהג כך, הרי נחשב שהוא מזרעו של יוסף הצדיק ואז יצליח בכל דרכיו.

• בשעה שאדם סיים תפילתו בבוקר, יקפיד לקפל טוב את טליתו שאם קפלה הפוך ולא על הכפלים, הדבר קשה למזל.

• הבבא מאיר זצוק"ל היה מקפיד שאם ראה נעל הפוכה בביתו, היה מיד הופכה.

• אדם צריך להיזהר שלא לגנוב מהכלה שום דבר משום שאח"כ זה גורם בעיות בפרי בטן. והרב סיפר שלרבנית נגנב ביום החתונה חגורה או בושם ואחר חודש החזירו את הגניבה והדבר היה סימן מה' יתברך, ואכן ובעוונותינו הרבים הפרי בטן התעכב מס' שנים.

• לא יעשה אדם נישואין ל-ב' ילדיו ביחד, כי לא יצליחו. וכן בר מצווה, לא יעשה לב' ילדיו, שנותן בהם עין הרע.

• סגולה שאדם שנוסע יצליח, יתנו לו כסף שישים צדקה במקום שמגיע, ואם נותנים לו שטר, יעשה הנותן סימן על השטר ואז יהא שליח מצווה ליתן צדקה, וסגולה זו מועילה גם שלא ינזק ויגיע לשלום.
• סגולה לאדם שנוסע לחו"ל, שיתפלל לה' יתברך בעודו בארץ ישראל ואז יצליח, והטעם הוא כי תפילה בארץ ישראל יותר מקובלת.

• אורח היוצא לדרכו, צריך ללוותו לפחות כמה צעדים וישאר מעט להסתכל בו עד שלא יראהו. וזהו סגולה שלא יקרה לאורח תקלה בדרך.

ילד מול מראה. ShutterStock
עלול לגרום לגמגום/ShutterStock

• הבבא מאיר זצוק"ל היה מקפיד שב' אחים לא ישבו יחד בביהכ"נ, שלא יתנו בהם עין הרע.

• לא ימשח האדם מנעליו, ביום שדעתו לצאת לדרך. (צוואת ר' יהודה החסיד). והבעש"ט הקדוש אמר, שהוא לא מבין איך ילוד אשה זכה להבין ולידע הסוד הזה.

• הנותן לחברו ארנק במתנה, גורם לסגור המזל שלו, לכן יזהר בזה.

• סגולה לפרנסה בשפע, שבשעה שמכעיסים אותו, ישתוק ויעביר על מידותיו.

• סגולה שתתקבל תפילתו של אדם, שבשעה שבא עם האדם ניסיון בפגם העיניים, ישפיל עיניו ויבקש בקשה מה' יתברך ותתקבל בעזרת ה' יתברך.

• לא יתחתנו ב' אחים עם ב' אחיות, שקשה למזל.

• יקפיד האדם על ילדיו שמתחת לגיל שלוש שנים שלא יביטו במראה. שאם לא כן, עלול לגרום להם לגמגום.

• בשעה שהאשה מדליקה נרות שבת קודש, ישנה שעת רצון גדולה לבקש מה' יתברך. והטעם, שהאשה החטיאה את אדם הראשון וכבתה נרו של עולם ועתה היא מדליקה נרו של עולם, שהעולם עומד על שבת קודש. ואז נהיה כביכול שעה שקודם חטא אדם הראשון.

• אשה שיוצאת מהמקווה טהורה, טוב יותר שתראה את בעלה ראשון.

• סגולה לפרנסה טובה, ללמוד בספר רבינו בחיי בליל שבת קודש.

קשת בענן. ShutterStock
רק בזמן גשם. קשת בענן/ShutterStock

• אדם שיש עליו מחלוקת, סגולה להשקיטה, שילמד מסכת סוכה. והבבא מאיר זצוק"ל, לא היה אומר צאתכם לשלום בליל שבת קודש כדי שישארו המלאכים. וזהו סגולה שלא יהא מחלוקת.

• סגולה למצוא אשה טובה, אומרים חז"ל, "אשה שעיניה יפות כל גופה אינו צריך בדיקה" ופירושו, אשה שרואה כל דבר בצורה חיובית, עיניה יפות. אז כל גופה לא צריך בדיקה שמסתמא מידותיה טובות.

• אדם ששוכב במקום מסויים, לא טוב שאדם אחר יעבור מעליו, ויש אומרים, שיחזור מעליו לבטל אותו ענין.

• בפרשת בשלח שנמצא שם פרשת המן, יש בה סגולות גדולות לפרנסה. וסגולה לפרנסה, שידקדק במתן מעשרות.

• מים שנמזגו לאדם מסויים, לא טוב שאחר ישתה אותם.

• הסתכלות בקשת בשעה שיורד גשם, זהו סימן מה' יתברך לחסד. אולם, אם רואה קשת בשעה שלא יורד גשם, זהו סימן למידת הדין. ובשנה שבערב כיפור ירד גשם, תהא תחילת השנה קשה. ואם ירד בכל יוה"כ גשם, אותה שנה תהא שנה קשה וצריך רחמי שמים גדולים. ואם היה רק עננים, תהא בס"ד שנה טובה ומבורכת.

• אדם שמגדל שיבה או פלפל חריף בביתו, גורם לעצמו מחלוקת בבית. (הבבא מאיר זצוק"ל). ומסופר, שפעם בא אל הבבא מאיר אדם, שהתלונן שיש לו מחלוקת בביתו והרב שאלו אם מגדל בביתו שיבה או פלפל חריף, והשיב האדם שכן. א"ל הרב שיסלקם מהר מביתו ותפסק המחלוקת.

• אדם שמגיע לעיר חדשה וחפץ להצליח, ילך למקווה שבעיר וידאג לשיפוצו והצלחתו.

הרב גלעד גבאי, בשיתוף שובה ישראל
2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully