וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אריכות ימים ועשירות: כל הסגולות לשבת קודש

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 10.2.2022 / 11:15

אכילת ביצה, נר השבת, כוס הקידוש, בגדים נקיים וטובים ועוד: הרב גבאי גלעד ליקט פנינים מתורתו של האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו ליום השבת

איש בחור יהודי שולחן שבת. ShutterStock
סגולות מופלאות מתורתו של האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו ליום השבת/ShutterStock

סגולות מופלאות ליום השבת: הרב גבאי גלעד ליקט פנינים מתורתו של האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו, מנהיג "שובה ישראל".

• שבת קודש היא מצווה הנעשית עם כל הגוף ולא באיבר אחד, ועל כן סגולתה לכפר כל העבירות של האדם, וזהו שכתוב: "כל השומר שבת כהלכתה אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו".

• זכות גדולה לאדם להוסיף בתוספת שבת בכניסתה וביציאתה.

• לא ישתה בכוס קידוש העשויה מזהב, וכן הספרדים יקפידו לא לשתות עם כוס שיש לה רגל. (וכן כוס עם תמונה של רבנים לא יעשה עליה קידוש).

• יקפיד בכוס של הקידוש שיהא מלא על כל גדותיו, וכן בכוס של שבע ברכות.

• לשבת קודש יש כח של רפואה והצלחה גדולה וזמן של עת רצון, ובמיוחד במנחה של שבת קודש.

• טוב לבשל לכבוד שבת קודש דג שלם ורק בעת הגשתו לשולחן שבת יחתכו ממנו.

• טוב יותר לאכול מדג שנהרג מיד ולא דג שמת מגסיסה.

• סגולה לאכול בליל שבת קודש תפוח. והבבא מאיר זצוק"ל היה אומר שאכילת התפוח סגולתה לזיכרון ומחשבות טובות.

• סגולה לפרנסה לפתוח את ההיכל במנחה של שבת קודש.

• סגולת אכילת דג בשבת קודש גדולה מאוד שכתוב בספרים הקדושים שלאדם יש מזל גדול בשמיים אך לפעמים יש לו מחסום שלא יקבל הטוב וע"י הקפדת אכילת דג בשבת קודש נפרץ אותו מחסום והאדם מקבל הטוב מה' יתברך.

• ר' מאיר אבוחצירא זצוק"ל היה אומר ששבת קודש זה כמו התמצית של כל ימי השבוע, שככל שילמד יותר תורה יהא לו יותר תמצית לשים בשאר ימות השבוע שהם המים שנותן בתמצית, כדי ששאר ימות השבוע יתברכו משבת קודש, וזה שכתוב שהשבת היא מקור הברכה.

• בשבת קודש יקפיד האדם לספר על השולחן סיפורי צדיקים שמחזקים האמונה בה' יתברך.

• קריאת תהילים בשבת קודש יש להם כח עצום והוא תיקון גדול לנפש האדם.

• מקווה של יום שישי סגולתו עצומה. וכתוב בספרים הקדושים שאם לא טבל ביום שישי לא יזכה לנשמה היתירה בשבת קודש. וכתב החסד לאברהם שהמיוחד במקווה שבתוך המים הרוח לא יכול ליכנס בפנים וכשיש לאדם רוח רעה בשעה שנכנס למקווה מבטלה, וכן בשעה שאשה טובלת ליטהר לבעלה כל רוחות רעות מימות חוה הדבוקות בה יוצאות ממנה.

• קודם הטבילה הראשונה במקווה יכוון רבש"ע כשם שאני טובל ומטהר נפשי למטה כך יטהרו אותי מלאכי השרת בנהר דינור. וקודם הטבילה השניה יכוון כשם שאני מטהר גופי למטה כך יטהרוני מלאכי עליון את נפשי רוחי ונשמתי, ויכוון "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי". בשעת הטבילה יכוון במחשבתו מי אל כמוך ישוב ירחמנו תתן אמת ליעקב. ולפני שיוצא מהמקוה יכוון ויקרא אלוקים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים.

• כל ערב שבת קודש לפני כניסת השבת יעשה האדם תשובה על השבוע הקודם כדי שלא יתערבב רע וטוב וכח קדושת השבת לא ילך לסט"א ח"ו.

• ביום שישי בבוקר יקפיד האדם לקנות דבר אחד בעצמו לכבוד שבת קודש למרות שיש מי שיקנה עבורו וכל מה שקונה יאמר שזה לכבוד שבת קודש ובזה משרה קדושה על אותו דבר וכידוע שכל הקניות שאדם עושה לכבוד שבת קודש ה' יתברך מחזיר לו. שנאמר "לוו עלי ואני פורע". ועל כן נהגו חסידים לקנות קניות של כל השבוע ביום שישי לכבוד שבת קודש.

• סגולה לאריכות ימים לטעום מהתבשילים של שבת קודש ביום שישי שנא' טועמיה חיים זכו והטעם שה' יתברך הוא מלך המגיע להתארח אצלנו בשבת קודש ואנו טועמים התבשיל כדי שיערב למלך האוכל.

• האר"י ז"ל כתב שיקפיד האדם שלא ילבש בשבת קודש אף בגד שלובש ביום חול וכן ביום חול לא ילבש בגד השייך לשבת קודש.

• יזהר האדם לייחד בגדים נקיים וטובים לכבוד שבת קודש ויזהר ששום מלבוש שלבש האדם בימי החול לא ללובשו בשבת.

• תיקון גדול לנפש האדם שיסתכל הרבה על נר שבת קודש בשעה שדולק.

• בשעה שאדם מברך המוציא לחם מן הארץ יכוון בדעתו שבתוך אות הא של המוציא יש עוד הא בתוכה.

• אחר שבצע מן הלחם בערב שבת קודש יחתוך מפרוסת המוציא ז' חתיכות ויכוון כנגד הפרנסה של כל אחד מימות השבוע ויטבל במלח ג' פעמים. (ר' מנחם מנדל מרימנוב).

• בכל סעודה ישתדל האדם לקרוא 8 פרקים ממסכת שבת, ובכל ג' הסעודות ישלים כד' פרקים כנגד כ"ד קישוטי כלה, ואם יש קושי לאדם או שיש לו אורחים יקרא על כל פנים משנה אחת ממסכת שבת.

• שבת ר"ת: שינה בשבת תענוג. והטעם שנשמות הצדיקים מסתובבות בעולם ואולי בשעת השינה בשבת קודש יזכה שתדבק בנשמתו נשמת צדיק מה שאין כן ביום חול ישתדל לא לישון ביום שהנשמות של הרשעים נמצאות באויר העולם וח"ו עלולים לידבק בנשמתו ולהטות אותו לדרך רעה.

• אכילת ביצה בשבת קודש סגולה לשמחה במשך כל השבוע.

• אוכל של שבת קודש, טוב לאכול ממנו עד יום ג'. וכך היה נוהג הבבא מאיר זצוק"ל.

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
1
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully