וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מתכוננים עם הרב פינטו: כך תנצלו היטב את חג הפסח

אריה זמיר, מוגש מטעם שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 11.4.2022 / 16:53

בשיעורו לקראת חג הפסח, הסביר מנהיג "שובה ישראל" מה מוטל על האדם לעשות: "נשתדל להכין את עצמנו הכנה נכונה בעבודת ה' זכה וברה, ולנצל את הימים הקדושים האלו ולהפיק מהם את התועלת המרבית"

צלחת הפסח. ShutterStock
צלחת הפסח/ShutterStock

אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני חג הפסח. כדי למצות את החג שנקרא חג החירות - נדרשת הכנה והבנה מהו החג הזה ומה נדרש לעשות בו. האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו, מנהיג "שובה ישראל", התמקד בשיעורו בהכנה לקראת פסח והסביר בהרחבה ובאופן מעשי, מה מוטל על האדם לעשות.
הנה דבריו של הרב פינטו:

ימים אלו הם ימים גבוהים ונשגבים בימות השנה, ובכל יום שעובר מתקרבים לאור הגדול של ליל הסדר ולימים הבאים אחריו, שבעת ימי החג בארץ הקודש ושמונה ימי החג בחוץ לארץ. ימים אלו הם ימים של השגות גבוהות, אך עלינו לדעת שימים אלו הם גם ימים שהשטן מרקד בהם ואורב בכל פינה, והנזק והקלקול שבהם יכול להיות גדול ונזקים והפסדים רבים יכולים להגרם לאדם בימים קדושים אלו.

בכל אחד טמון ארבעה בנים

ידע האדם יסוד גדול, שאחד מן הדברים המיוחדים והסודות הגדולים בהגדה של פסח ובליל הסדר, הם דברי רבותינו בעלי ההגדה "כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול". והנה הארבעה בנים האלו הם לא רק כמשמעו, ארבעה בנים שהם תולדות של האדם ילדיו, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

אלא ידע האדם, שבכל אחד ואחד טמון בתוכו הארבעה בנים האלו, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. בכל אדם יש בו את הצד של החכם, ובכן בכל אדם יש בו גם צד של הרשע, ובכל אדם יש את הצד של התם, ובכל אדם יש הצד שאינו יודע לשאול.

כדי שישאלו התינוקות

ולכן הגמרא (פסחים קטז.) אומרת מוזגין לו מיד כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן אביו, מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ובגמרא שם תנו רבנן חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלים זה את זה.

וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (אורח חיים סי' תעג, ס"ז) מוזגין לו מיד כוס שני כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם סעודה, ואם אין חכמה בבן אביו מלמדו. אם אין לו בן, אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל את עצמו, ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה.

מה יעשה מי שאין לו בנים?

והקשו רבותינו הקדושים זצוק"ל, מובן שהבן צריך לשאול או האשה תשאל את בעלה, אך קשה מדוע הוא צריך לשאול את עצמו?

אלא לימוד גדול לימדו אותנו רבותינו הקדושים, שבכל אדם טמון הארבעה בנים שדיברה תורה, ולכן אם אין בן שישאל הוא שואל את עצמו ומתרץ לעצמו את השאלות, כי בכל אדם טמונים גם הארבע בנים, ועל ידי התשובות שעונה על השאלות לחכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול משפיע הוא על עצמו תשובה לחכם שבו, לרשע שבו, לתם שבו ושאינו יודע לשאול שבו.

הרב פינטו. שובה ישראל,
הרב פינטו/שובה ישראל

ההתחלה של ההגדה

ולכן יובן הסדר שסדרו לנו רבותינו בעלי ההגדה את הלימוד "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דברה תורה". והנה נקשה מדוע מתחיל בעל ההגדה ואומר "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל", מה הקשר "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל" לארבעה בנים?

אלא התורה מלמדת אותנו, הארבעה בנים שצריכים ישוב ותשובה גם לחכם וגם לרשע וגם לתם וגם לשאינו יודע לשאול, רק בכח התורה הקדושה שהקב"ה "ברוך הוא שנתן תורה לעמו ישראל", רק דרכם אפשר להכניע ולענות תשובה לארבעה בנים, הן לארבעה בנים ממש והן לארבעה בנים שטמונים בתוך האדם.

אם כך מובן, כולם מחויבים בקריאת השאלות ותשובות של הארבעה בנים, הבנים, האשה ותלמידי חכמים שיושבים יחד שגם בהם טמון הארבעה בנים, והאדם עצמו גם כן שבו טמונים הארבעה בנים.

דרושה מלחמה מתמדת

ועל פי דברים אלו יובן, שכל יהודי צריך מלחמה מתמדת להכניע ולנצח את יצרו הרע שטמון בתוכו, ולהכניע את התמימות שבו, ואת השאינו יודע לשאול שבו, וגם את החכם שבו, ובודאי את הרשע שבו, כי המלחמה של האדם קשה ביותר כי יצר לב האדם‏ רע מנעוריו.

ועל זה אומרת תורתנו הקדושה "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלוקיכם" (ויקרא יט, ב-ג) ודרשו רבותינו הקדושים זצוק"ל, ידועים דברי הגמרא (קידושין ל:) שלוש שותפין הן באדם, הקב"ה ואביו ואמו.

הקב"ה נותן את הנשמה, ואביו ואמו נותנים את הגוף, הבשר והגידין. אם כך יובן, "קדושים תהיו כי קדוש אני" מצד החלק של הקב"ה אין לנו בעיה כי השותף הקב"ה חלקו באדם קדוש, הבעיה היא מ"איש אמו ואביו תראו" מהצד של האבא והאמא שמשפיעים שלילי על האדם, כי ההשפעה של ההורים גדולה וחזקה ונשארת על האדם כל חייו, ולא עוברת גם כשהאדם מתבגר עדיין, עבודת ההורים על עצמם משפיעה על הבנים.

כאשר האדם עובד על החלק של החכם שבו, הרשע שבו, התם שבו ושאינו יודע לשאול שבו, החלק הזה של העבודה בחיים גם אחרי שמתבגר האדם וילדיו מתבגרים משפיעה על הילדים, ולכן "איש אמו ואביו תראו" בגלל החלק הזה שבאדם, שאדם ירא ועובד על עצמו לא להיות מושפע מהחלק הרע שאביו ואמו נתנו בו.

וההורים ממשיכים לעבוד על עצמם לקדש את עצמם גם אחרי שנים שהילדים מבוגרים, זה החלק של העבודה המתמדת שלא מסתיימת כל החיים, ואין לאדם ביטחון בימי חייו, וכמו עץ גדול כשהגזע זז כל העלים והענפים זזים בו.

ולכן מחלק הקב"ה רגועים אנחנו "קדושים תהיו כי קדוש אני", העבודה היא מצד "איש אמו ואביו תראו" עבודה בלתי פוסקת. ובליל הסדר יש כח להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ולכן התיקון הוא להשפיע על הילדים וגם האדם להשפיע על עצמו.

נשתדל להכין את עצמנו הכנה נכונה בעבודת ה' זכה וברה, ולנצל את הימים הקדושים האלו ולהפיק מהם את התועלת המרבית שתלך עמנו לימים הבאים של ספירת העומר, והכנה לחג השבועות ומתן תורה שזהו הכח לכל השנה כולה. ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

אריה זמיר, מוגש מטעם שובה ישראל
2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully