וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חטאנו לפניך: האם מותר לומר סליחות מתוך הפלאפון?

דוד ברגר, מוגש מטעם שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 19.9.2022 / 11:18

הרב שי טחן, ראש כולל שערי עזרא וראש בית הוראה ארזי הלבנון, נדרש בסוגייה מעניינת והשיב בהרחבה. תשובתו המלאה בפנים

גבר יהודי מבוגר עם טלפון סלולרי. ShutterStock
גבר יהודי עם טלפון סלולרי/ShutterStock

פעמים רבות בחיי היומיום שלנו צפות שאלות הלכתיות ועולים ספקות אקטואליים. הרב שי טחן, ראש כולל שערי עזרא וראש בית הוראה ארזי הלבנון, מנגיש לנו את ההלכות ומשיב על שאלות שנשאלו בבית המדרש ומחוצה לו. והפעם: האם מותר לקרוא סליחות מתוך הפלאפון?

שאלה:

שלום לכבוד הרב. בבית כנסת שאליו אני משתייך אין מספיק ספרי סליחות ולכן ישנם כאלו שאומרים את הסליחות מתוך הטלפון הסלולרי שלהם ורציתי לשאול אם דבר זה מותר.

תשובה:

שלום לכם. לכתחילה יאמר סליחות מתוך ספר ולא מתוך מכשיר אלקטרוני וכגון מכשיר נייד וכדו', אולם אם אין לו כעת ספר רשאי הוא לומר מתוך אותו המכשיר ובתנאי שיעביר אותו למצב טיסה, ואם אין אפשרות כזאת רשאי לומר מתוך הטלפון.

ונסביר בס"ד את ההלכה. הנה הפוסקים דנו בשאלה אם רשאי אדם להתפלל מתוך מכשיר נייד, ועררו בזה משום שני חששות ונלמד מהם לעניננו:

חשש ראשון שמא יבוא לידי היסח דעת בזה שהמכשיר יפול מידו, ודבר זה נלמד מן הגמרא (ברכות כג, ב): דתנו רבנן, לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל, והסביר רש"י הטעם שחושש שמא יפלו מידו ואין דעתו מיושבת בתפילה, ולפי דבריו עולה שדווקא דבר חשוב כגון תפילין וספר תורה שחושש שמא יפלו מידו, אולם אם הוא דבר שאינו חושש שמא יפול רשאי הוא להחזיקו בידו, אולם רבינו יונה הביא דעות שלאו דווקא דברים שחושש שמא יפלו אלא כל דבר ולא נאמרו אלו אלא כדוגמא. והנה מרן השלחן ערוך (סי' צו) פסק לאסור כדעת רש"י כל דבר שלבו עליו שמא יפלו, וז"ל: "כשהוא מתפלל לא יאחז בידו תפילין ולא ספר מספרי הקודש ולא קערה מלאה ולא סכין ומעות וכיכר מפני שליבו עליהם שלא יפלו ויטרד ותתבטל כונתו".

והנה טעם זה לא נאמר רק על תפילה שהרי המשנה ברורה (שם סק"א) הביא בשם הפרמ"ג לאסור גם בשעת קריאת שמע ופסוקי דזימרה, שהרי גם בעת אמירת פסוקי דזימרה אין לאדם להסיח דעתו, וכמו כן ממה שדנו הפוסקים להתיר לשליח ציבור לאחוז ספר תורה בידו בשבת כשאומר 'יקום פרקן' מכיון שכוונתו להתפלל על לומדי תורה, נלמד שלולא כן היה לנו לאסור, ולכן יש לאסור גם בנוגע לאמירת סליחות שגם בהם יש דין היסח דעת.

אלא שחשש זה יש לדון להתיר ממה שפסק השולחן ערוך (שם ס"ב) להתיר לאחוז מחזור תפילות בידו בשעה שמתפלל כיון שעושה כן לצורך התפלה עצמה לא טריד, וא"כ גם במכשיר זה כיון שמתפלל מתוכו ועושה כן לצורך התפלה יש להתיר.

חשש שני בהחזקת המכשיר הנ"ל בעת התפילה הוא שמא בעת יקבל שיחה או מסרון ויגיע בזה להיסח דעת, וכבר כתבנו לעיל שחששות אלו לא נאמרו רק לגבי התפילה אלא גם לגבי פסוקי דזימרה וכדו', ולכן העיצה לזה הוא לנטרל את המכשיר וכגון מה שמצוי להעביר אותו למצב טיסה.

והעיר בזה הרב חיד"א (מחזיק ברכה סק"א) שדורשי רשימות אמרו על הפסוק 'סת"ם תפלתי'- סת"ם ראשי תיבות ספר, תורה, מעות. מי שאוחזן בידו בשעת התפילה אין תפלתו נשמעת. ומכאן נלמד כמה חשוב להקפיד על הלכה זו, אולם אם אין באפשרותו לעשות כן או שהוא במקום שעדיין יש חשש להיסח דעת באותו המכשיר עדיף לקרוא מתוך ספר, אולם אם נמצא במקום שאין לו ספר וכגון בדרך נראה שיוכל להשתמש במכשיר זה על מנת לקרוא כיון שדין זה שלא יאחז דבר בידו הוא רק לכתחילה אבל המתפלל כך בדיעבד יצא ואין צריך לחזור ולהתפלל.

דוד ברגר, מוגש מטעם שובה ישראל
  • עוד באותו נושא:
  • יהדות
1
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully