וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רוצים להיות עשירים? כל הסגולות לחג החנוכה

דוד ברגר, מוגש מטעם שובה ישראל

25.12.2022 / 13:23

הרב גלעד גבאי ליקט פנינים וסגולות מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו

מטבעות חנוכה. ShutterStock
מטבעות חנוכה/ShutterStock

סגולות הרי"ף: הרב גלעד גבאי ליקט פנינים וסגולות מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, והפעם: כל הסגולות לחג החנוכה.

סגולות לחנוכה

הדלקה בשמן זית סגולה לשמירה

כתב הרב בנימין בינש הכהן בשם רבינו האריז"ל סגולה לשמירה לכל השנה להדר ולהדליק נרות חנוכה בשמן זית דוקא ולא בשעוה ובשאר שמנים, והוסיף הפלא יועץ שיהדר להדליק בחנוכיה מהודרת ויפה ועל ידי זה יזכה לראות נחת מיוצאי חלציו.

כתב החתם סופר שהדלקת נרות חנוכה בהידור מביאה לאדם הצלחה בתורה הן בהבנת התורה והן בזיכרון הלימוד (תורת משה פרשת מקץ).

סעודות חג החנוכה

כתב הרב חיים אלעזר שפירא שסעודות חנוכה נקראו 'סעודות הרשות' לרמז למה שאמרו חז"ל (ברכות ס) 'מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות', ולכן טוב לקיים סעודות הרשות בחנוכה ועל ידם ממשיכים רפואה ומרפא, ובפרט אם זוכה לשורר ולשבח בהם על הניסים ועל הפורקן של ימי החנוכה, אשר נתנו לנו להלל את ה' ולהודות לו.

שריפת השמן והפתילות שנותרו

כתב הרב בנימין בינש הכהן שאת הפתילות שהדליק בהם את נרות חנוכה יניח וישמרם עד אחר הדלקת נר שמיני של חנוכה, ואז יקח את כל הפתילות יחד וידליקם עם שאר שמן זית שנשאר והוא סגולה להנצל מהריגת דם באותה שנה.

וטוב שינהג כך, אחר החנוכה יקח את הפתילות והשמן וישרפם וידלג הוא ובני ביתו שבע פעמים מעל גבי העשן (ויקפידו שהלהבה תהיה מועטת שלא יגיעו לידי סכנה), ובפרט יעשו כן הרווקים והרווקות.

אמנם לא ידליק את כל השמן, אלא חלק ממנו ישמור לעת הצורך, למשיחה על הגוף במקום כאב, ובפרט לשושנה ברגלו, ורמז רמזו בסגולה זו, 'ומנותר קנקנים' השמן הנותר, 'נעשה נס לשושנים' לחולי השושנה ברגל.

חנוכה סגולה לעשירות

בעל החידושי הרי"מ מגור היה אומר על מאמר רבותינו מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, שמזוזה מביאה אורך ימים כמו שנאמר (משלי ג טז) "אורך ימים בימינה". ונר חנוכה שהוא משמאל סגולתו להביא עושר וכבוד, כי השמאל מביא עושר ככתוב "בשמאלה עושר וכבוד". והרב שבתי ליפשיץ כתב בספר מנורת זהב שמזונותיו של האדם המה תלויים ועומדים עד ימי החנוכה, לכן צריך הרבה להתפלל על הפרנסה, ולהרבות במצוות בימי החנוכה כדי שיזכר לטובה לפני הקדוש ברוך הוא ויתנו לו מהשמים 'לחם לפי הטף', וטף בגימטריא חנוכה (89).

הזמן לעורר פקידת עקרות

כתב הרב צבי אלימלך שפירא מדינוב רגילים רבותינו הקדמונים לומר שבחנוכה יש מקום לעורר פקידת עקרים ועקרות כענין ראש השנה, ולדעתי עיקר הענין והסגולה הוא ביום האחרון הנקרא בפי כל 'זאת חנוכה' (בני יששכר). בנוסף אמר הרב הקדוש מרוז'ין מה שצדיקים יכולים לפעול מה' יתברך בראש השנה ויום הכיפורים יכול כל יהודי לפעול ב'זאת חנוכה' (נר ישראל).

צדקה בחנוכה

מובא ביסוד ושורש העבודה החשיבות של נתינת צדקה בחנוכה שזה מתקן פגמי הנפש, וכן מובא מהגאון רבי חיים פלאג'י מעלת נתינת צדקה בכל יום מחנוכה, בפרט בר"ח טבת.

הנולד בחנוכה

נהגו שמי שנולד בימי חנוכה לבנים קוראים ניסים או מתתיהו, ולבנות קוראים על שם יהודית.

דוד ברגר, מוגש מטעם שובה ישראל
1
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully