וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עמדת ההלכה: האם מותר ליטול ויטמינים בשבת?

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 27.4.2023 / 9:10

הרב שי טחן מנגיש לנו את ההלכות ומשיב על שאלות שנשאלו בבית המדרש ומחוצה לו, והפעם: ויטמינים בשבת. תשובתו המנומקת של אש כולל שערי עזרא וראש בית הוראה ארזי הלבנון בפנים

תרופות וכוס מים. ShutterStock
ויטמינים? יש לומדים להקל גם לפי דינו של המג''א ומכמה טעמים/ShutterStock

פעמים רבות בחיי היומיום שלנו צפות שאלות הלכתיות ועולים ספקות אקטואליים. הרב שי טחן, ראש כולל שערי עזרא וראש בית הוראה ארזי הלבנון, מנגיש לנו את ההלכות ומשיב על שאלות שנשאלו בבית המדרש ומחוצה לו. והשבוע: האם מותר לקחת ויטמינים בשבת?

שאלה:

שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול האם מותר לקחת ויטמינים בשבת?

תשובה:

שלום לשואל הנכבד.

פשוט הדבר שלקיחת תרופות אסורה בשבת קודש, וזאת מכיון שבזמן חכמינו היו מכינים תרופות על ידי טחינת ושחיקת סממנים, ולכן גזרו חכמינו שלא לקחת תרופות להשכחת כאבים קלים, שמא יבוא האדם להכין את אותן התרופות ביום השבת ויעבור על מלאכת טוחן שהיא אחת מל"ט מלאכות האסורות מן התורה.

וכשם שאמרנו שהנאסר הוא רק למי שיש לו מיחוש כיון שהוא מתחזק והולך כבריא, אולם יש לעיתים שחכמינו לא אסרו וכגון אדם שהינו חולה. וההגדרה של חולה על פי ההלכה היא כל אדם שמרגיש כאב בכל גופו או אפילו אם אינו מרגיש כאב אלא שמרגיש שהוא צריך לשכב מחמת שאינו מרגיש בטוב.

ההלכה גם מתירה ליקח תרופות למי שמרגיש בטוב וכל כונתו בלקיחת התרופות הוא על מנת לחזק את גופו או למנוע מחלה, וכן כתב בשלחן ערוך (סימן שכ''ח סעיף ל''ז): ''כל אוכלים ומשקין שהם מאכל בריאים מותר לאכלן ולשתותן לרפואה, אע"פ שהם קשים לקצת בריאים ומוכחא מילתא דלרפואה עביד אפילו הכי שרי.
וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים אסור לאכלו ולשתותו לרפואה. ודוקא מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא אבל אם אין לו שום מיחוש מותר''.

נמצא שרפואה אסורה רק למי שיש לו מיחוש ואינו מרגיש בטוב, אולם אדם בריא יוכל ליקח תרופות.

ולכן לדעת הש''ע עולה שמותר לבריא לקחת ויטמינים לחזק גופו, וא''כ ספרדים ההולכים בדעת השולחן ערוך יכולים להקל בזה בשופי.
ויש לעיין אם ניתן להקל בזה גם ליוצאי עדות אשכנז, כיון שהמשנה ברורה הביא את דעת המגן אברהם שחלק על פסק השולחן ערוך דלעיל, והסביר שהיתר זה נאמר רק אם אוכל ושותה לרעבונו ולצמאו, אולם אסור הדבר אם עושה בכונה לרפואה, ואפילו רק כדי לחזק מזגו אסור, אפילו אם הוא בריא גמור. ולכן לשיטת המשנ''ב יוצא שיש לאסור ליקח ויטמינים בשבת שהרי מטרת הויטמינים בדרך כלל הוא לחזק גופו ומזגו.

ואכן כך פסקו לחומרא הגאון רש''ז אורבעך (שש"כ פל''ד הערה פה), והגאון הרב נסים קרליץ (חוט שני ח''ד פרק פ''ט אות ב').

אולם יש לומדים להקל גם לפי דינו של המג''א ומכמה טעמים.

א. הרב משה פינשטיין כתב (באגר''מ או''ח ח''ג סי' נד) שהמג''א לא התכוון להחמיר באדם בריא גמור. ובעל כרחך המגן אברהם החמיר רק באדם שחלש מעט בטבעו ורוצה להתחזק ביותר שאז אמנם הויטמינים פועלים עליו לחזק מזגו. אכן רבים חלקו על דעתו של בעל האגר''מ (ראה בכרם חמד ח''א סי' יח).

ב. כתב הרב בן ציון אבא שאול (באורל''צ ח''ב דף רנ''ז) שבימינו גם לדעת המג''א הדבר מותר, שכן היום ויטמינים נחשב כמאכל בריאים, שהרי היום הרבה אנשים בריאים רגילים לקחת ויטמינים, והרי מותר לאכול מאכל בריאים ואין בו משום איסור שחיקת סממנים, וכן הוא גם בבאר משה (ח''א סי' ל''ג).

ג. מובא בשם הגרש''ז אורבעך (בשש''כ פרק לד הערה פו), שאם הויטמינים באים כתחליף למאכל הרי הם נחשבים כמאכל, וכל הנאסר הוא רק כשלוקח תרופות על מנת לחזק את מיזגו.
ד. רב אשר וייס שליט"א (במנחת אשר ח''ב סי' לח) כתב שדבר הבא רק לשמר את בריאותו של האדם מותר ליקח בשבת, (וכשם שמצאנו בסי' שכ''ח סעיפים כ''ג, כ''ד, כ''ז), וא''כ גם ויטמינים אלו בדרך כלל ניקחים על מנת לשמר את בריאותו.

ה. לולי דברי רבותינו הייתי אומר סברא חדשה בזה, והוא שבעצם תועלתם של הויטמינים תלוי בספק גדול, כיון שהרבה מחקרים שנעשו אינם מראים שהויטמינים אכן משפרים את הבריאות (למעט ויטמינים בודדים), א''כ אין הדבר נאסר רק בעבור ההרגשה הנטועה באנשים שזה עוזר, ואין זה בכלל מה שנאסר בשחיקת סממנים.

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
  • עוד באותו נושא:
  • יהדות
1
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully