וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כל הפרטים: האם רצוי להתחפש בחג הפורים?

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

11.3.2024 / 17:59

בשיעורו האחרון, התייחס האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו למנהג התחפושות בפורים, שנהוג בעיקר בקרב בני נוער: "אפילו גדולי הפוסקים הקדמונים יצאו בצורה נחרצת שלא להתחפש בפורים". דבריו המלאים בפנים

פורים. ShutterStock
ילדה מחופשת לפורים/ShutterStock

חג הפורים מתקרב ועימו הסוגיות ההלכתיות והמנהגים השונים. אחד הנושאים שעולים לסדר היום - לפני חג הפורים, הוא המנהג להתחפש בפורים, מנהג פופולארי בעיקר בקרב בני הנוער. האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, התייחס לנושא בשיעורו האחרון. לדבריו, "צריך לדעת שבימי קדם במרוקו לא התחפשו, ואפילו גדולי הפוסקים הקדמונים יצאו בצורה נחרצת שלא להתחפש בפורים, וחששו מ'לא ילבש גבר שמלת אישה'. מנהג הגויים".

הרב פינטו הוסיף: "ורבים הביאו את דברי רבנו החיד"א זצוק"ל בספר "לב דוד" (פכט) וזה לשונו: ובעיני הדבר פשוט, שאם כל ישראל היום הזה אשר זרע עמלק לטבח יופל, ונפל המן הרע הזה ראש מבית רשע, נוהגים בסדר קדושה, והשמחה היתה מקודשת לשמים, ויתר היום עוסקים בתורה כל אחד כפי שיעורו, בשכר זה היינו נגאלים גאולת עולם עכ"ל".

"ובשות מהר"י מינץ (סי טו) שהיה מאחרוני הראשונים לפני כחמש מאות שנה, מביא מנהג זה של התחפושות בפורים. וידוע המעשה ב"חזון איש" שביום פורים הגיע לביתו אדם, שבתו בת החמש היתה לבושה כבן. וגער בו החזון איש ולקח בד מביתו ואמר לו לכסות את בתו".

לדבריו, "והנה במרוקו בימי קדם לא נהגו להתחפש, ובודאי לא ילבש בגדי אישה שאין לזה שום התר. אבל יש לנו את דברי הבני יששכר (חודש אדר מאמר ט) וזה לשונו, מנהג ישראל תורה הוא, נהגו להשתנות במלבושים שונים בזמן הסעודה ושמחת פורים, ולא דבר ריק הוא. וממשיך רבנו הבני יששכר זצוק"ל, אומר לך את אשר עם לבבי, מצאתי ראיתי בזוהר הקדוש... (פרשת שלח) ומסיים וזה הלשון, ומעתה הרי שלך לפניך מנהג ישראל תורה הוא, שנהגו בשעת השמחה להתלבש בלבושים שונים לזכרון הנס והפלא, שהתנוסס השם יתברך עם מרדכי ואסתר שנתלבשו במלבושי יקר רוחניים, מה שמלובשין הצדיקים בגן עדן".

הרב פינטו. יח"צ,
הרב פינטו/יח"צ

עוד הביא הרב פינטו: "וכן מובא בספר הקדוש "מאור ושמש" (שמות פרשת משפטים) בזה הלשון, ראוי ליתן טעם לשבח על מנהגן של ישראל שנהגו ללבוש מלבוש נכריים בפורים. וכן איתא נמי בספר הקדוש "שפת אמת" (פורים) וזה לשונו, ויתכן ליתן רמז למנהגן של ישראל להחליף הבגדים בפורים, לרמוז וכו'. וכן אנו מוצאים בעוד הרבה כתבי הקודש המבארים טעם המנהג ונותנים בו טעם לשבח".

הוא הביא מעשה שאירע עם הרמ"א זצ"ל: "וידוע המעשה ברבנו הרמ"א זצוק"ל שנפטר בלג' בעומר, בן לג' שנים. והספידו אותו לב' הספדים ונעצרו. ואז קם אחד מהצדיקים שהיו בלויה והוסיף הספד אחד, שבפורים היה הרמ"א לובש מסכה וזה היה ההספד הלג' וראו בזה סימן גדול, וכתבו על זה הרבה סודות עמוקים. וכן הרב הקדוש רבי צדוק מלובלין זצוק"ל בספרו "ליקוטי אמרים" (אות טז) כותב, מנהג לעשות כל מיני שחוק בפורים. ומנהג ישראל תורה, דהוא על דרך שנאמר "יושב בשמים ישחק, השם ילעג למו" שזהו שחוק גדול בשמים, כאשר נהפך קיווי (תקווה) של רשעים ואומות העולם מהיפך להיפך עכ"ל".

בסיכום דבריו, מורה האדמו"ר הרב פינטו לבני קהילת 'שובה ישראל', כיצד ראוי להתחפש הלכה למעשה: "והנה נשתדל לנהוג בקהילתנו הקדושה, שאם רוצים לחפש הילדים יקפידו רק לדברים קדושים צדיקים וחסידים, להחדיר בילדים הקטנים אהבת השם ויראת שמים, וודאי לא יחפשו את הילדים לדברים לא טהורים. וכן יקפידו שלא ילבש איש מלבוש אישה ולא אישה מלבוש גבר, כי דבר זה מזיק מאוד בנפש וגם לקטנים".

לסיום הוסיף הרב פינטו על מעלת יום הפורים המתקרב: "וישים האדם מול עינו שביום פורים אפשר להשיג השגות עצומות, וכל הפושט יד נותנים לו. והקב"ה נותן דברים שבמשך השנה לא נותן. זה זמן של ישועה ורחמים, וודאי בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו. ואם אדם הולך בקדושה, הקב"ה מוליך אותו בקדושה ובטהרה".

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully