האם הדתי הצדיק נפתלי בנט מבין יותר מגדולי ישראל?

מתוך המסיתים נגד החרדים, אינני מבין את אלו שצווחים בשם הדת, מביאים טיעונים הלכתיים המוכיחים לכאורה את שיטתם. האם הדתי הצדיק נפתלי בנט מבין יותר מגדולי ישראל?

אלישע כץ
09/03/2014
יאיר לפיד ונפתלי בנט בדיון בהשתתפות רה"מ בעקבות חתימות 40 ח"כים בנושא יוזמת השלום הערבית. מאי 2013(צילום: עומר מירון)

כשראיתי את הכותרות המקוממות בשבוע שעבר, שלעגו וכינו את עצרת התפילה ?מעמד חילול השם? ו?הפגנת הכיליון?, כשראיתי ש?הבית היהודי? קורא לרבנים להתנצל וששי פירון מאשים את היהדות החרדית בהפחתת היהדות בארץ, לא ייחסתי לכך חשיבות. מנסים להתנער מהמצפון המייסר- חשבתי לעצמי.- אין טעם לנסות להתמודד עם מערכת משומנת כזו של הסטה אנטי דתית.

אך כאשר קבלתי מייל מחבר חוזר בתשובה, ששאל אותי בתמימות; ?למה באמת זה לא ?חילול השם? להפגין כך נגד הדרישה הבסיסית לשויון בנטל...?? הבנתי שיש כאן דברים שצריך להעמיד על דיוקם ומוטב מאוחר מלעולם לא.

נכון, לא אצליח להתדיין עם אלו ששונאים כל מה שמריח יהדות בכלל וחרדים בפרט. נכון, יתקיפו אותי בתגובות אנטישמיות ופוגעניות גם אם אסביר ואכתוב בצורה הכי עדינה ומחושבת. אך לו יימצא בקוראים אפילו אחד המעוניין לקיים דיון אינטליגנטי, ולשמוע בכבוד מה יש לצד השני לומר, היה זה שכרי.

בנט ופירון לומדים תורה(צילום: אתר רשמי, אלישע כץ)

א. מקובל להגדיר ?חילול השם? בצורה זו; עשיית מעשים הגורמים לזלזול בכבוד ה? ושומרי מצוותיו. האומנם?

אשאל שאלה: אדם דתי הנמצא בסביבה אתאיסטית כפרנית, אשר כל מצווה שיעשה או ברכה שיברך, יהפכו מייד ללעג וקלס וביזוי התורה. האם בכל זאת יברך ויעשה את מצוות ה? -למרות שבכך הוא הופך את התורה ומצוותיה למוקד ליצנות, זלזול וצחוק, או שיחשוש לחילול השם וימנע מכך כשהוא בסביבתם?

לא צריך להיות רב או מלומד דגול כדי לדעת את התשובה. למעשה די בלימוד ההלכה הראשונה בלבד שכתב ה?שולחן ערוך? כדי לפשוט את הספק, וזה לשונו שם: ?ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת ה? יתברך.? חילול השם לא נמדד לפי מה שמקובל ומה שמצטלם טוב בתקשורת. להפך, אין קידוש השם כעשיית רצון ה? למרות כל המלעיגים והמבזים. זהו השיעור הראשון שלומד כל אדם הרוצה לעבוד את בוראו באמת.

מה שנותר אם כן, זה לגלות מהו רצון ה? באמת?

ב. הבורא גילה את רצונו, פעם אחת ויחידה: בתורתו הקדושה. אמנם התורה עצמה אינה מתייחסת ישירות לשאלות המתחדשות בחיי היומיום, אך ההתייחסויות קיימות, ועקרונותיהן מסתתרות בין פסוקיה ואותיותיה. מי שספג לתוכו תורה, יודע מתוך מה שלמד את רצונו של נותן התורה, גם במקרים בהם לא פירש דעתו. על בסיס זה בנויה כל אמונתינו כעם יהודי שורשי, על קיום הציוויים המפורשים: ?ועשית ככל אשר יורוך? ו ?לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין או שמאל.?

בנט ופירון לומדים תורה(צילום: אתר רשמי, אלישע כץ)

ג. מתוך המתקוממים והמסיתים נגד הדרך החרדית, מעולם לא הבנתי את אלו שצווחים בשם הדת, מצטטים פסוקים וטוענים טיעונים הלכתיים המוכיחים (לכאורה) את שיטתם. הם באמת מאמינים שכל גדולי ישראל מעולם לא חשבו על כך לפניהם? באמת הם בטוחים שגילו פסוק נדיר ונסתר? אפשר ורצוי לשאול בכבוד ולדרוש תשובה, אך מדוע לצאת מנקודת הנחה שהדתי הצדיק נפתלי בנט, או אחיו לפורענות יאיר לפיד יותר מבינים מהם את רצון הבורא?

ד. השבוע כשחשבתי על הדברים, נקלע לידי מכתב שכתב רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, (מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה.) והופתעתי לגלות שגם הוא בתקופתו, שאל על לומדי התורה את אותם שאלות ששואלים היום על דרכם של החרדים, שאל בצורה נוקבת וקשה: ?ידוע מה שאמרו רבותנו, שבשעה שמכניסים את האדם לבית-דין של מעלה, שואלים אותו; משאך ומתנך היה באמונה? קבעת עתים לתורה? - משמע שדי לו לאדם רק לקבוע זמן מסויים ללימוד תורה ולא צריך שילמד כל היום??

הקשה ותירץ מייד; ?זהו שאמר הכתוב: ?עת לעשות לה? הפרו תורתך? - היינו שיש עת שצריך להניח עסקיו הרבים ולעסוק רק כדי הכרח וקיום גופו והיתר יהיה הכל רק לה? לבדו. ומתי יש לעשות כן? בזמן ש?הפרו תורתך? - בזמן שנתרבו מפירי הדת בעולם, צריכים הנשארים לאזור חייל לכבוד ה?, לבדו!?
ואין כל חדש תחת השמש.

בנט ופירון לומדים תורה(צילום: אתר רשמי, אלישע כץ)

ולסיום, ידוע הדרוש המפורסם, שבגימטריה, אחת מדרכי הסוד של התורה, "אלהים" = "הטבע", ומזה אנו למדים שהקב"ה למעשה מתגלה בעולמנו דרך הטבע. חדי העין ודאי הבחינו בכך שביום ראשון בבוקר יום העצרת, השמיים עוד היו בהירים ונהירים, אך כשעה קלה לפני ההתקהלות הקדושה לפתע נתקדרו הם, נהיה אובך לא רגיל ומסך עבה וסמיך ירד על הארץ. כאילו השמש כבתה בצהריים. המחזה כולו נדמה עלי כאילו הקב"ה יורד בדמות ענן להתאבל ולבכות עם כל מאמיניו ואוהבי תורתו ?עמו אנוכי בצרה?.

אינני נביא, ולא בן נביא, ובכל זאת ראיתי בכך את פשט הפסוקים הנפלאים שכתב דוד בתהלים, מהדהדים בעוצמה מתוך המעמד העצום והקדוש הזה. רבבות מכריזים בקול אדיר: ?כי אתה ה? מחסי? והקב?ה משיב: ?לא?תאנה אליך רעה ונגע לא?יקרב באהלך, בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי?ידע שמי?

מיליון איש קוראים אליו וממליכים אותו, והוא עונה לעומתם כאב רחום: ?יקראני ואענהו עמו?אנכי בצרה. אחלצהו ואכבדהו, ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי?

הכותב שייך לפרויקט דוסים.

לעמוד הקריקטורות של אלישע כ"ץ.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully