וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשוררת יהודית דריגס

23.1.2015 / 10:00

ל?ט?עו?ת ב??ד??ר?ך?/ ז?ה ל?ה?ת?עו?ר?ר ג??ב?ו?ר?ה/ ש?רו?כ?י נ?ע?ל?י פ??רו?מ?ים. ל?מ?ר?ח? יו?ד/ ע?ל פ??צ?ע ב??ה?ל?ה ט?פ??ש?י/ ל?ה?ת?ע?ט??ף ב??עו?ר?ך?/ ו?ל?ב?ר?ח?, כ??ן ל?ב?ר?ח?. שיר של שבת עם המשוררת יהודית דריגס. שתהיה שבת של שלום ושלווה

יהודית דריגס. באדיבות המצולמים
יהודית דריגס/באדיבות המצולמים

יהודית דריגס היא משוררת שהוציאה עד היום שלושה ספרים: "דברים שאומרים לים" (הוצאת פועלים), "שעת הסדקים" (כרמל) וממש לאחרונה את "רעבה לאור" (הוצאת אבן חושן).

הציר המרכזי בשירתה של דריגס הוא דיבור עם הילדות, ודרך הדיבור הזה, ניסיון להעמיד את ההווה המבוגר כאזור לא מובן, תוקפני לעתים. המשורר מחמוד דרוויש אמר פעם שהמשורר הוא מקום מפגש בין ילד סקרן ומתפלא למבוגר מנוסה, שראה הכול ותבונתו מפענחת את העולם. השילוב הזה נוכח בעצמה אצל דריגס. היא נעה בין אותו מבוגר, שכבר יודע עד תום את טבע הדברים- את הפרדה והכאב, את מערכות היחסים והצורך בקשר, את סערת הנפש וסערת הגוף ומולו היא מציגה, בכנות גדולה, את הילדה שעוד עומדת מול העולם מלאת פליאה ורצון לחקור.

המסע הזה אל הילדות הוא מסע לעבר מה שיכול היה להיות, לעבר עולם תמים עדיין, אבל מלא בחשש וחוסר הבנה, מקום שבו הדימיון הוא האתר הפעיל ביותר, כזה שהופך את הסביבה לאגדה ואת הילד לגיבור. הילדות של דריגס הייתה אזור לא פשוט, והאלמנט הזה נוכח בשיריה, אבל לצד כך אותה ילדות היא גם אפשרות להיחלץ מאותם קשיים- דרך השפה, היצירה ועיצוב העולם הנפשי. השירה, במובנים רבים, היא מרפא, ודרכה אנחנו מעצבים מחדש את מקורות הכאב הפרטיים.

ויהי ערב ויהי בוקר

ו?י?ר?ד ה?או?ר
כ??מו? ב??א?ג??ד?ת פ??ס?ח ה?ה?יא
כ??ש?הא?ש?ה המ?צו?י?ר?ת
פ??ר?ש?ה ידיה ל?צ?ד?ד?ים
ו?ר?או? ל?ה
א?ת ה?רו?ח?.
וא?נ?י הי?ל?ד??ה
כ??מו?ה? נ?א?ח?ז?ת
וי?ש ל?י עו?ד ז?מ?ן
ל?ה?ג?יד את ה?מ?יל?ים- ה?נ?נ?י
מו?כ?נ?ה ו?מ?זו?מ?נ?ה.
עו?ד ועו?ד
נ?ש?פ?ך? עלי מ?ה?או?ר ההו?א
ו?א?נ?י צו?ח?ק?ת ב??תו?כ?י
ב??מו?ר?א ג?דו?ל
וכל מ?ח?שבו?ת?י נו?ק?בות א?ת ה?ת?ו?הו?
ו?ה?רו?ח? נ?ד?ח?ס?ת ב??י-
מ?ה נ??ש?ת??נ??ה ה?ל??י?ל?ה ה?ז??ה מ?כ??ל ה?ל??ילו?ת
ו?עו?פו?ת ה?ש?מ?י?ם ס?ב?יב?י
ו?הש?מ?ש ו?היר?ח? ב??י?ח?ד
ע?ל ה?ד?ף
ו?נ?ש?מ?ת כ?ל ח?י ת??ברך?.

ל?ט?עו?ת ב??ד??ר?ך? (בעקבות "שיר אינסופי קטן"/ לורקה)

ל?ט?עו?ת ב??ד??ר?ך?
ז?ה ל?ז?כ??ר
ע?ד ג??בו?ל ה?מ??ד?ב??ר.
ל?ג?ר?ר ר?ג?ל?י?ם
ב??חו?לו?ת נו?ד?ד?ים
ב??ין ע?ר?י ?ש?כ?ו?נ?ים
?ש?ם ק?בו?רו?ת ת??מו?נו?ת ה?י?תו?מ?ים
ב??ע?ל?י ה?ע?ינ?י?ם ה?ר?יקו?ת
?ש?י??ל?דו? או?ת?ך?.

ע?ב?ר?ם ה?כ??לו?א ב??ר?או?ת?יה?ם
מו?נ?ע? מ?מ??ך? ל?נ?ש?ם ח?פ?ש?י.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשורר מירון ח. איזקסון

לכתבה המלאה
seperator

ל?ט?עו?ת ב??ד??ר?ך?
ז?ה ל?ה?ת?עו?ר?ר ג??ב?ו?ר?ה
ש?רו?כ?י נ?ע?ל?י פ??רו?מ?ים.
ל?מ?ר?ח? יו?ד
ע?ל פ??צ?ע ב??ה?ל?ה ט?פ??ש?י
ל?ה?ת?ע?ט??ף ב??עו?ר?ך?
ו?ל?ב?ר?ח?, כ??ן ל?ב?ר?ח?
מ?ת?ו?ך? כ??יס ה?ש??כ?ח?ה
ל?תו?כו? ד??ח?פו? או?ת?ך?

ה?מ??ד?ב??ר מ?ת?ע?ל??ם מ?ד??מ?עו?ת.
ה?מ??ד?ב??ר ג??ם ל?א יו?ד?ע? ש?י??ל?דו? או?ת?ך?.

seperator

ל?ט?עו?ת ב??ד?ר?ך?
ז?ה ל?ב?ל?ע? פ??רו?ר?י ש?ת?יקו?ת
?ש?ל??ע?ת??ים מ?לוו??ים
ב??מ?מ?ת??ק כ?ו?כ?ב?ים.
כ?ו?כ?ב?ים ?ש?א?ינ?ם נ?ב?ה?ל?ים מ?ט??ע?ם ק?יו?מ?ם.
ב??ין ח?ד?ר?ים ס?ימ?ט?ר?י??ים
ח?צ?י?ך? פ??לו?מ?ה,
א?ת?? ע?ד?י?ן נ?א?ח?ז?ת
ב??י?ד ס?ב?ת?ך? ה?מ??ת?ה.
מ?ס?ד??רו?נו?ת מ?סו?י?ד?ים
מ?צ?י??ר?ים ס?ימ?נ?י ד??ר?ך א?פ?ש?ר?י??ים.
א?ת?? י?כו?ל?ה ל?ב?ל?ע? א?ת ס?יד ה?א?ש?מ?ה
או?תו? ת??ש?כ?פ??ל?י ב??ח?לו?מו?ת?י?ך?.

seperator

ל?ט?עו?ת ב??ד?ר?ך?
ז?ה ל?ש?ים כ??ת?ר ע?ל ה?ר?אש
כ??ש?מ??פ?ת??ח? ה?ב??י?ת ת??לו?י ע?ל צ?ו??אר?ך?
ל?ת?ר?ג??ל ב??ר?יח?ה
מ?ע?ל?ה ו?מ?ט??ה, מ?ט??ה ו?מ?ע?ל?ה
ה?ד?יו?נו?ת ע?ו?רו?ת.

seperator

ל?ט?עו?ת ב??ד?ר?ך?
ז?ה ל?ח?נו?ת ל?א?יז?ה ז?מ?ן
ע?ל כ??ר?ית ר?ע?, ת??ח?ת ד??ק?ל ע?מו?ס
ח?ל?ק?יק?י צ?ל??ך? מ?ת?עו?פ?פ?ים ל?כ?ל ע?ב?ר
עד? ש?מ?כ?ס?יף מ?ש?ט?ח ה?חו?ל ב??ח?ש?כ?ה.

ל?מ??ס?לו?ל ה?ז??ה א?ין ק?צ?ו?ר?י ד??ר?ך?.
א?ין ל?ה?ת?ח?מ??ק מ?מ??נו?.

seperator

ל?ט?עו?ת ב??ד?ר?ך?
ז?ה ל?ה?ע?מ?יס ת??ר?מ?יל ח?ר?דו?ת
ול?ח?כ??ות ל?ז??ר?יח?ה.
ה?ז??ק?יפ?ים ש?ה?צ??ב?ת?? נ?ר?ד??מו?
ו?רו?ח? ה?ד??רו?ם מ?ב?יא?ה
מ?כ??ל ה?ב??א ל?י??ד, ג??ם א?ח?ד י?שו?
ש?מ?ח?מ??ם או?ת?ך?, מ?א?כ?יל?ך? מ?כ??ף י?דו?
מ?ש?ת??ע?ש?ע? ב??ב?ד?ידו?ת?ך?.
ל?מ??ס?לו?ל ה?ז??ה א?ין ק?צ?ו?ר?י ד??ר?ך?.
א?ין ל?ה?ת?ח?מ??ק מ?מ??נו?.

seperator

ז?קו?ק?ה ל?מ?ז??ל ש?י??ק?ב??ע
א?ם ת??ה?י?י א?ת??
ש?י?ו?ד?ע?ת ר?ק ל?ט?עו?ת ב??ד??ר?ך?.

ל?ה?פ?ס?יק ל?ש?ק??ר
ע?ד ג??בו?ל ה?מ??ד?ב??ר.
ל?א?ט?ם א?ז?נ?י?ם ל?קו?לו?ת ה?מ?קו?נ?נ?ים-
א?ת?? ז?כ?ר?י א?ת צ?ב?ע ע?ינ?יה?ם!
כ??יו?ן ש?ע?ינ?יה?ם ה?ן ה?ש?ק?יעו?ת
ע?ל ג??בו?ל ה?מ??ד?ב??ר.
ל?ה?ת?עו?ר?ר ל?תו?ך? ח?ר?ף
מ?ת??ח?ת ל?א?ד?מ?ת ה?חו?ל כ??פ?ר?ס?פו?נ?ה
א?פו?פ?ת מ?ע?ט?ה ש?כ?ח?ה.
א?ת?? ע?כ?ש?ו ב??ת??ם ש?ל ה?מ??ל??ים ו?ה?נ??י?ר.

seperator

ג??ש?ם ר?ך? יו?ר?ד
ו?ה?ז??ק?יפ?ים שו?מ?ר?ים
ע?ל ע?ל?ים ש?ש?ר?דו? א?ת ה?ק??ר?ה.

פ??ח?ד?י?ך? – מ?י ת??הו?ם ה?מ??ר?ע?יד?ים עו?ל?ם ת??ת-ק?ר?ק?ע?י
ו?ב?א?ו?יר ה?ע?ל?יו?ן – ר?יח? ש?ל??כ?ת.

2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully