שיר של שבת: עם המשורר ערן צלגוב

א?ת??ה מ?ל?ט??ף פ??ע?ם ר?אש?ו?נ?ה/ א?ז?ן ח?תו?ל ו?מ?ת?ר?ג??ש?/ כ??מו? נ?ג?ע?ת?? ב??א?ל?ה?ים ח?י??ים./ ב??א?ל?ה?ים, א?יך? א?נ?י מ?ק?נ??א/ ב??ח?תו?ל. א?ת??ה מ?מ?ש??יך? ל?צ?ח?ק?ק. שיר של שבת עם המשורר ערן צלגוב שתהיה שבת של שלום ושלווה

יונתן ברג
ערן צלגוב (צילום: באדיבות המצולמים)

ערן צלגוב הוא משורר ועורך וותיק. צלגוב היה בצוות העורכים של כתב העת "דקה" וכעת הוא עורך בהוצאת "רעב". צלגוב המתין שנים רבות עד שפירסם את ספר הביכורים שלו " בחירות" בהוצאת פרדס. השירה של צלגוב מלאה באווירה אפוקליפטית, אווירה של משבר ואסון קרב עולים מבין השורות, אבל אולי דווקא בגלל התחושה הזאת הוא מרבה לשרטט, לצד שירים בעלי אמירה פוליטית, את האדם הבודד, את מערכות היחסים, הקרבה והשיחה, מקומות שאולי רק בהם ישנו ניצחון והתגברות על תחושת השבר.

גם בשירים החדשים שמובאים במדור השבת, ישנה תחושה דומה- בכולם ישנו אקלים קשה, רדוף, שאולי אינו נאמר בפירוט, אבל הוא נוכח כצל מעל השורות, ולצד כך יש בשירים מוצא מאותו אקלים, חרך של אנושיות וקרבה, של ווידוי אהבה, ובקשה להפוגה של רגע והתקרבות לעולם ושיחה בין אב ובן, רגעים בודדים שבכוחה של השירה להאיר ולהעניק לקורא, שכמו בשיר, מוצא בעצמו מקום של מפלט והתקרבות והתפוגגות של אבק החששות והשגרה.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת ליאל אלכסנדרה אדמון

לכתבה המלאה

אהבה

פ??ה, ה?צ?ב??יע?,
מ?ר?ים א?ת כ??נ?ף ה?ב??ג?ד
ו?חו?ש??ף ח?ת?ך? ע?מ?ק
כ??מו? פ??צ?ע?י ה?י??ש?ו?ע?י
ב??ין ה?צ??ל?עו?ת.
פ??ה מ?מ??ש?, ה?מ?ש??יך?,
מ?ק?ל??ף ל?א?חו?ר א?ת ה?עו?ר
ו?ה?ב??ש??ר ל?רו?ח?,
חו?ש??ף א?ת כ??לו?ב ה?צ??ל?עו?ת
ה?ש???בו?ר,
צ?ינו?ק ה?ל??ב
ש??נ??ת?ב??ק??ע.
פ??ה, כ??אן ב??מ??קו?ם ה?ז??ה
ב?ו? ח?ס?ר?ה
צ?ל?ע,
מ?כ??אן, מ?מ??ש? מ?כ??אן
ה?יא נ?כ?נ?ס?ה ב??י
י?ש??ר ל?ל??ב.

מספרים שאלמלא לוקחה מאדם הראשון צלע, לא היה מתאהב, שליבו היה נשאר מוגן עד עצם.


14 או תוספת מאוחרת

לוולאס סטיבנס

ב??ק?ר, ס?ת?ם עו?ד ב??ק?ר ו?מ?ע?ב?ר ל?ח?ל?ו?ן
ל?א עו?מ?ד ל?ר?ד?ת ש??ל?ג
כ??ש??עו?ר?ב עו?מ?ד ע?ל ע?ץ.
א?פ?ש??ר ל?ה?מ?ש??יך? ו?ל?ח?פ??ש? עו?ד נ?ק?ד?ו?ת מ?ב??ט
א?פ?ש??ר ל?ר?או?ת ב??ז?ה ס?ימ?ן, או?ת
ו?א?פ?ש??ר ל?ק?ו?ו?ת
ש??כ??ן י?ר?ד ש??ל?ג
ש??ה?עו?ר?ב י?עו?ף
ש??כ??ל ז?ה ל?א ס?ת?ם.


ספטמבר, 2008

א?ת??ה מ?ל?ט??ף פ??ע?ם ר?אש?ו?נ?ה
א?ז?ן ח?תו?ל ו?מ?ת?ר?ג??ש?
כ??מו? נ?ג?ע?ת?? ב??א?ל?ה?ים ח?י??ים.
ב??א?ל?ה?ים, א?יך? א?נ?י מ?ק?נ??א
ב??ח?תו?ל. א?ת??ה מ?מ?ש??יך? ל?צ?ח?ק?ק
ו?נ?ש??מ?ת?ך? כ??מו? פ?ו?ר?ח?ת. ל?י, ב??עו?נ?ה זו?
ש??ל ה?ש???נ?ה י?ש? א?ל?ר?ג??י?ה, ה?ש???נ?ה
ל?א. ו?ע?ם ז?את כ??ל??י ב?ו?ע?ר
א?ל?יך? ו?א?ינ?י כ??ל?ה. צ?ח?ק,
י?ל?ד צ?ח?ק. מ?ח?ר או?ל?י
א?ינ?י ו?א?ת??ה כ??ל
ה?עו?ל?ם. ש??ל??י. א?ם א?י-פ??ע?ם
או?כ?ל ל?ה?צ??יב מ?ר?א?ה
כ??ד?י ל?ר?או?ת א?ת ה?א?ימ?ה
ש??עו?ל?ה ב??י כ??ש??א?נ?י
רו?א?ה או?ת?י ב??ך?. א?יך?
ע?ינ?יך?-ע?ינ?י ו?א?נ?י כ??ל??י:
א?ין א?נ?י יו?ת?ר. צ?ח?ק. ו?ב?או?ת?ם
ר?ג?ע?ים י?ש? ג??ם ש??ל?ו?ה, ק?ב??ל?ה
ב??ש??ת?יק?ה ד??ק??ה. י?ד?יע?ה:
ל?ד?ע?ת ש??א?מו?ת ו?ת?ש???א?ר
ל?ב?ד. צ?ח?ק י?ל?ד, צ?ח?ק.
ע?כ?ש??ו – י?ח?ד. א?ל ת??פ?ח?ד,
ה?פ??ח?ד ב?ו?א י?בו?א. י?ש? ז?מ?ן
כ??ן, י?ל?ד. ז?מ?ן ל?פ??ח?ד, ל?פ?ח?ד.
א?ח?ר-כ??ך?, כ??ש??א?ל?ך?, נ?ס??ה
ל?ז?כ??ר. ל?א ל?ט?ו?ב או? ל?ר?ע.
ר?ק נ?ס??ה. כ??י י?ש? ב??י פ??ח?ד
ש??א?ק?ל?ק?ל, ש??ה?ח?תו?ל י?ש??ר?ט,
ש??ל??א א?ד?ע, ש??ל??א א?ה?י?ה
מ?ס?פ??יק. ב??ינ?ת?י?ם, צ?ח?ק י?ל?ד
צ?ח?ק. א?נ?י זו?ח?ל ל?ק?ר?את?ך?,
א?ע?ש??ה מ?י?או? ו?א?ת??ה
י?ל?ד צ?ח?ק. ע?ל א?ב??א
כ??מו? ח?תו?ל, א?ב?ל ר?ק ב??ק?צ?ת.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully