שיר של שבת: עם המשורר אלפרד כהן

ב??מ?קו?ם ל?ה?ת?ח?ת??ן/ כ??ת?ב?ת??י ל?ך? ש??יר פ??ר?יד?ה/ ו?ב?מ?קו?ם ב??י?ת/ כ??ת?ב?ת??י עו?ד ב??י?ת. שיר של שבת עם עם המשורר אלפרד כהן. שתהיה שבת של שלום ושלווה

יונתן ברג
אלפרד כהן (צילום: באדיבות המצולמים)

אלפרד כהן הוא משורר שהוציא עד היום ספר אחד- "אינדיפופ נונסטופ" (פרדס), שלאחרונה הוא זכה בפרס שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם, יחד עם עוד חבורה מוכשרת של משוררים צעירים. השירה של כהן קורנת באור מיוחד מאוד בשדה השירה שלנו. היא קלילה, מלאת הומור, ישירה וכנה, לא מחפשת את הסיבוך והפיתול הלשוני ולא רצה לעשות רושם. שם הספר מוביל אותנו אל המוזיקה ובאמת נכון לקחת את עולם המוזיקה ולהשתמש בו פה. יש רוק ורוק כבד ופולק ומטאל ופופ- האח הרקיד יותר, הצבעוני יותר שלפעמים נתפס כשטוח ורדוד יותר.

אבל , וזה אבל חשוב- הפופ מגיע לקהלים רחבים והוא יודע להחדיר את המסרים שלו , לפעמים, באופן מתוחכם יותר מהטקסטים הנוקבים של הרוק. ההומור והקלילות לא מעידים על אינטליגנציה פחותה או חוסר רצינות. הם רק לא מוכנים לוותר על שמחת החיים בשם אותה תפיסה רומנטית של האומנות כממלכה של סבל וקושי בלבד. אלפרד לא כותב על נושאים שונים מכל שאר המשוררים הצעירים שסביבו ועושה את זה באופן מורכב ונבון, הוא רק עושה את זה עם חיוך, חיוך שגורם לקורא לפחד פחות מהשירה ולהתקרב יותר אל המשורר.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת ש?ז

לכתבה המלאה

מתעורר

ב??א?מ?צ?ע ה?ל??י?ל?ה
כ??ש??א?ת ק?מ?ה ל?ש???רו?ת?ים. ה?מ?נ?ק?יז
כ??ב?ר ל?א מ?ת?נ?ג??נ?ים. ה?מ?נ?צ?'יק?יז
צו?ע?ד?ים ה?חו?צ?ה מ?מ??נ??י
ב??ד?ר?ך? ה?א?ב?נ?ים
ה?צ??ה?ב?ו?ת -
ד??ינ?ג ד?ו?נ?ג
ל?א רו?צ?ה ל?יש??ן
ל?א רו?צ?ה ל?ח?ל?ם
כ??ש??א?ת?? ל?א ש?ו?כ?ב?ת ל?י?ד?י.


טיול עם הכלבים

א?נ?ח?נו? מ?ט?י??ל?ים ע?ם ה?כ??ל?ב?ים
ב??ש??ע?ת ל?י?ל?ה מ?א?ח?ר?ת
ש?ו?ת?ק?ים. מ?ז?ד??ר?מ?ים ת?ו?ד?ע?ה ב??תו?ד?ע?ה;
א?יך? ה?י?ה ב??ע?בו?ד?ה, צ?ר?יך? ל?ה?ח?ל?יף א?ת ה?מ??נו?ר?ה
ש??כ?ח?ת??י מ?ה צ?ר?יך? ל?ק?נו?ת מ?ת??נ?ה,
ה?ש???כ?נ?ה ה?ז??ק?נ?ה ע?ם ה?א?ל?צ?ה?י?ימ?ר ע?ד?י?ן ב??ח?י??ים?
ה?כ??ל?ב?ים צ?ר?יכ?ים ל?ע?ש?ו?ת צ?ר?כ?ים
ל?ה?ר?יח? ש??א?ר?י?ו?ת ב??מ??ד?ר?כ?ה,
ל?נ?ס?ו?ת ל?ת?פ??ס ח?תו?ל?ים. ל?ה?ש??מ?יע?
קו?ל?ם ל?עו?ל?ם.
הו?ל?כ?ים ל?פ?נ?ינו?, ק?ש?ו?ר?ים ב??ר?צו?עו?ת
כ??א?ל?ו? ה?יו? סו?ס?ים א?צ?יל?י??ים מו?ב?יל?ים כ??ר?כ??ר?ה
ש??ל זו?ג או?ה?ב?ים א?ל
ח?ת?נ??ה.


צלחת פורטונה

ב??צ??ל??ח?ת פו?ר?טו?נ?ה
ש??טו?פ?ים ק?לו?פ?ים
ח?תו?כ?ים
מ?יט?ב פ??רו?ת ה?עו?נ?ה
ה?ק??נ?ו?ח? א?ח?ר?י כ??ל א?רו?ח?ה.
ב??כ?ל ש??נ?ה ל?מ??ד?ת?? או?ת?י
ל?א?ה?ב פ??ר?י ח?ד?ש?
כ??ל??ם ה?יו? מ?ת??ר?ים,
ג??ם א?ם ב?ו?ל?ע?ים ב??ט??עו?ת
א?ת ה?ג??ר?ע?ינ?ים.


מזמין אותך

ב??מ??קו?ם ל?י?י?ן
ה?י?ית?י מ?ז?מ?ין או?ת?ך? ל?ס?פ?ר ש??יר?ה
ו?ב?מ?קו?ם ב??ק?ב?ו?ק?ים ר?יק?ים
ה?ת?מ?ל??את ב??ש???יר?ים

ב??מ??קו?ם ל?ס?ר?ט
ה?י?ית?י מ?ז??מ?ין או?ת?ך? ל?הו?פ?ע?ה
ו?ב?מ??קו?ם ל?נ?ג??ב א?ת ה?ל??כ?לו?ך? מ?מ??ש??ק?פ?י ת??ל?ת ה?מ??מ?ד
ה?י?ית?י לו?ח?ש? ל?ך? א?ת ה?ש??ו?רו?ת ש??פ??ס?פ?ס?ת??

ב??מ?קו?ם ל?ה?ת?ח?ת??ן
כ??ת?ב?ת??י ל?ך? ש??יר פ??ר?יד?ה
ו?ב?מ?קו?ם ב??י?ת
כ??ת?ב?ת??י עו?ד ב??י?ת.


רק העברית

א?נ?י מ?פ?ח?ד ל?ד?ב??ר
ב??ע?ר?ב?ית ש??ל ס?ב??א ו?ס?ב?ת?א
ב??א?נ?ג??ל?ית ש??ל טו?נ?י ס?פ?ר?נו? ו?עו?מ?אר ל?יט?ל
ל?ח?ב?ר מ?ל??ים ו?לו?מ?ר או?ת?ם ב??קו?ל ר?ם
מ?ש??פ??ט?ים ש??הו?פ?כ?ים או?ת?י ע?יל?ג
שו?ה?ה ל?א ח?ק??י ב??ש??דו?ת ש??פו?ת ז?רו?ת
מ?ג?מ?ג??ם ב??מ??ח?ש??ב?ה א?ת ה?מ?ו?ז?יק?ה
ו?ש?ו?ת?ק

ר?ק ה?ע?ב?ר?ית ל?א מ?פ?ח?יד?ה או?ת?י
א?נ?י ש?ו?נ?א או?ת?ה?
מ?ד?ח?יק א?ת כ??ל ה?מ??ל??ים
ר?חו?ק
א?ל ת?ו?ך? ה?ש???יר.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully