שיר של שבת: עם המשוררת סיגל בן יאיר

ב??ט?עו?ת א?ר?ז?ת?? מ?ג??ב?ת ע?ם ק?ר?ע?ים/ כ??מו? ת??כ?ר?יך? עו?ט?פ?ת או?ת?י ה?מ??ח?ש??ב?ה/ ע?ל?י?ך?, מ?ה?ד??ק?ת או?ת?ה? ו?בו?כ?ה ב??מ?ק?ל?ח?ת/ ב??ל??י?ל?ה ה?ר?אש?ו?ן ב??ט??ירו?נו?ת. שיר של שבת עם המשוררת סיגל בן יאיר. שתהיה שבת של שלום ושלווה

יונתן ברג
סיגל בן יאיר (צילום: באדיבות המצלם)

סיגל בן-יאיר היא משוררת מוכרת ומוערכת. בן-יאיר פירסמה עד כה שני ספרים - "לא מעודן" (הליקון) ו "אין עדות" (הקיבוץ המאוחד) וזכתה במספר פרסים ספרותיים דוגמת פרס רמת-גן ופרס "טבע" לשירה. השירה של בן-יאיר היא שירה ישירה מאוד והאלמנט השולט בה הוא המבט. בן יאיר רואה את המציאות ומגיבה עליה במהירות ובחדות. התכונה הזאת יוצרת שירה כנה וחשופה מאוד, ויותר חשוב מכך, אולי כניגוד לשם הספר השני, שירה שהיא עדות רציפה ועקשנית של אדם אחד בעולם.

בן יאיר היא גם בת וגם אם, גם אדם עובד ועמל וגם אדם חופשי ומאוהב, גם זועמת וגם רכה. הכפילות הזו, שמצויה גם בשירים החדשים שמובאים השבוע במדור מציירים את ההתחלפות המהירה שהעומדת בבסיס החיים שלנו: המעבר המהיר והמטלטל מאהבה ופגיעות אישית דרך הביקורת כלפי הממסד והמערכות הגדולות ועד לדאגה והאחראיות על הקרובים לנו. העצמה הגדולה של השירים מצוי בהחלטה של בן יאיר שלא להוציא את ערכת האיפור, לא לנסות למרוח צבעים חזקים על מה שהוא אפור ודהוי אבל באותה מידה לא לוותר על עצמת הצבעים ברגעים של קרבה והתלהבות. המבט שלה עובר מהחלקים המתוקנים לאלו השבורים מבלי להתנצל ומבלי להירתע.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשורר אלפרד כהן

לכתבה המלאה

בית

א?נ?י מ?ש??כ?פ??ל?ת ל?ך? מ?פ?ת??ח?
כ??ד?י לו?מ?ר ל?ך?-ז?ה
ה?ב??י?ת. מ?ע?ב?ר ל?ד??ל?ת ה?זו? נ?יש??ן,
נ?צ?ח?ק, ו?ג?ם ה?ב??כ?י ו?ז?ע?ק?ת?? ה?א?ש??ר, פ??ה
א?ש??ים א?ת ר?אש??י
ב??ין ה?כ??ת?ף ל?ח?ז?ה ש??ל??ך?, כ??אן נ?מו?ת
ז?ה ב??ז?רו?עו?ת זו?.
ש??מ?ע א?ת קו?ל כ??ש??כ?ו?ש? ז?נ?בו?ת ה?כ??ל?ב?ים.
ה?ר?י ה?י?נו? עו?ד ל?פ?נ?י ש??ה?י?ינו?
ו?כ?ל ה?ז??מ?ן א?ש???ר מ?חו?ץ ל?ך? ו?ב?ל?ע?ד?יך?, א?ינו?.


כשנסעתי

כ??ש??נ??ס?ע?ת??י כ??ת?ב?ת??י ל?ך?: א?נ?י מ?ת?ג??ע?ג??ע?ת, ג?ו?פ?י
ה?ל?ך? ל?מ?קו?ם א?ח?ר. ר?ק א?ת??ה מ?ב?ין א?ת ה?מ??ל??ים.
מ?ח?ל?ו?ן ח?ד?ר ה?מ??לו?ן נ?ש??ק??ף ח?ל?ו?ן א?ח?ר.
א?נ?ש??ים מ?ד?ב??ר?ים ב?ו? ב??ש???פ?ה ש??א?ינ?נ??י מ?כ??יר?ה א?ת צ?ל?יל?יה?,
או? מ?ת?ב?ו?נ?נ?ים ג??ם ה?ם ב??נו? ב??ס??ק?ר?נו?ת ש??ל ז?ר?ים
ה?או?מ?ד?ים ז?ה א?ת ח?י??יו ש??ל ז?ה.
לו? ה?י?ית? ש?ו?כ?ב כ??אן ע?כ?ש??ו ל?צ?ד??י מ?ז??מ?ז?ם א?ת ה?ש???יר –
Darts of Pleasure ה?י?ית?י נו?ג?ע?ת ב??ש??פ?ת?יך? כ??ע?ו??ר
ה?מ??מ?ש???ש? א?ת ת?ו?י ה?ה?ב?רו?ת.
כ??ל יו?ם ש??חו?ל?ף ב??ע?יר ה?ז??ר?ה ה?ז??את א?נ?י ב?ו?ל?ע?ת מ?ל??ים ל?ק?ר?ב??י.
כ??ל יו?ם א?נ?י כ?ו?ת?ב?ת ל?ך?: ה?ש???פ?ה ה?יא ב??ית?נו?.
ה?ג??ע?ג?ו?ע? ש??ט ב??ת??ע?לו?ת כ??מו? ס?יר?ת נ?י?ר.
ק?ח או?תו? ק?פ??ל או?תו?, ע?ש??ה מ?מ??נ?ו? א?ו?ירו?ן ו?ב?א.


מורה

ל?פ?י ה?ט?ו?ן ה?מ?צ?ו?וח?, נ?קו?ב ה?א?ר?ס
ב?ו? כ??ת?ב?ת?? –
ב??ד?א?ר ב??ית ה?ס??פ?ר ה?פ??נ?ימ?י:
"ח?מו?ט?ל מ?ר?ב??ה ל?ה?ע?ד??ר מ?ש???עו?ר?י ה?ס??פ?רו?ת"
א?נ?י יו?ד?ע?ת, ש??ל??עו?ל?ם ל?א ת??ש??מ?ע?י
א?ת קו?ל?ה? ה?מ??תו?ק ש??ל ה?י?ו?נ?ה
ש??ל??ק??ט?ה מ?ל??ים כ??ג?ר?ג?יר?י ח?ט??ה
מ?כ??ף י?דו? ה?פ??רו?ש??ה ש??ל א?ל?ה?ים.


בטעות

ב??ט?עו?ת א?ר?ז?ת?? מ?ג??ב?ת ע?ם ק?ר?ע?ים.
כ??מו? ת??כ?ר?יך? עו?ט?פ?ת או?ת?י ה?מ??ח?ש??ב?ה
ע?ל?י?ך?, מ?ה?ד??ק?ת או?ת?ה? ו?בו?כ?ה ב??מ?ק?ל?ח?ת
ב??ל??י?ל?ה ה?ר?אש?ו?ן ב??ט??ירו?נו?ת


walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully