וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר מוטי גלילי

13.3.2015 / 9:00

ב??ק??ש??ת??י ל?ר?או?ת א?ת א?מ??י/ ה?ס?כ??מ?ת??י ל?א לו?מ?ר ל?ה? ד??ב?ר/ ר?ק ל?ח?ב??ק ו?ל?ב?כ?ו?ת. שיר של שבת עם המשורר מוטי גלילי . שתהיה שבת של שלום ושלווה

מוטי גלילי. באדיבות המצולמים
מוטי גלילי/באדיבות המצולמים

המשורר מוטי (מרדכי) גלילי הוא משורר וותיק, למרות השנים הרבות שהוא כותב, הוציא גלילי לאור רק שלושה ספרי שירה עד כה. המתח הזה בין שנות כתיבה רבות להיקף שירה מצומצם הוא יסוד מרכזי אצל גלילי: השירה שלו מדויקת מאוד, אלרגית לעודפות ולשפע, לתעלולים תחביריים ולשוניים, לקישוט ולהגזמה. מה שנותר לאחר הניכוי של כל אלו היא הכרוניקה.

גלילי נצמד למה שהתרחש- לאירועים, לשמות, לתמונות ולרגעים, אבל הדיוק יוצר משהו נוסף בשירה שלו- כפי שאפשר לראות גם בשירים החדשים שמובאים השבוע- מתחת לאירועים נעים הנושאים הגדולים שלנו, הנושאים המופשטים- אבדן וקרבה, החמצה ובחירה, הכרה של האני הפנימי והיכולת של אותו אני להתגונן מפני הסביבה והעולם. הכתיבה המדודה, המאופקת, מלמדת משהו חשוב על הצורה הנכונה לפגישה עם העולם- מידתיות, בהירות, זיכרון חזק ויכולת להבין ולסלוח ממרחק הזמן, כל התכונות הללו מאירות בחזקה את השירים של גלילי.

גלילי מרבה, אולי כעוד ניסיון לדייק את הכתיבה , להכניס מסמכים ממשיים דוגמת מכתבים אל גבולות השירים, ומוכיח כי הדבר העצמתי באמת במעשה האומנות הוא שיקוף. לא צריך לחנך בשירה ובוודאי לא להסביר, מספיקה כנות חשופה כדי ללמד אותנו כיצד הנפש חווה את המציאות וכיצד היא יכולה להתמודד עם אותה מציאות.

seperator

חלום

מ?ש??י ש??ח?ר ע?ט?ף א?ת ג?ו?פ?ה?
כ??ב?ג?ד ש??ל??א מ?ח?ל?יפ?ים.
ב??ש?ו?ל?יו פ??ס א?ד?ם
ע?ם ר?ק?מ?ת ז?ה?ב.
רו?ח? ה?נ?יפ?ה א?ת ה?ב??ד
ר?א?ית?י עו?ר?ב.

ל?כ?פ?ו?ת ר?ג?ל?יה? ס?נ?ד??ל?ים.
ר?ג?ל?יה? ד??ק?ו?ת כ??ר?ג?ל?י י?ל?ד??ה.
ח?י?ו?כ?ה? ה?פ?ך? ל?צ?ח?ק מ?ת?ג??ל?ג??ל.
ק?מ?ט?ים ס?ב?יב ש??פ?ת?יה? כ??ח?ר?יצ?ים.

ב??ק??ש??ת??י ל?ר?או?ת א?ת א?מ??י.
ה?ס?כ??מ?ת??י ל?א לו?מ?ר ל?ה? ד??ב?ר
ר?ק ל?ח?ב??ק ו?ל?ב?כ?ו?ת.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת סיגל בן יאיר

לכתבה המלאה
seperator

הדוד יצחק מוגילבסקי

ה?ד?ו?ד, י?צ?ח?ק מו?ג?יל?ב?ס?ק?י ש??כ??ל??ם ח?י??ב?ים לו?
ה?י?ה פ??ר?א א?ד?ם ג??ם ב??ז?ק?נ?תו?. ב??צ?ע?ירו?תו?
כ??חו? ה?י?ה ע?צו?ם.
ב??פ?ר?או?ת ה?כ??ה ש??לו?ש??ה מ?ח?י??ל?י ה?צ??אר ש??ס??ר?בו? ל?ש??ל??ם.
זו? ה?ס??ב??ה, או?מ?ר?ים, ש??ב??ר?ח מ?ב??י?אל?יס?טו?ק
ו?ה?י?ה ל?א?ח?ד מ?ר?אש?ו?נ?י ר?מ?ת ג??ן.

ב??מ?א?פ?י??תו?, "ה?עו?ב?ד", ע?מ?ד ש??עו?ת מו?ל ה?א?ש?,
ל?ש? ב??צ?ק.
ו?פ?ק?ה ה?ע?ג?לו?ן ה?י?ה מ?ח?ל??ק.
כ??ל?י ה?ע?בו?ד?ה ו?ה?ת??נ?ו?ר ה?ח?ל?ידו?,
מ?ג??ש??י ה?ע?ץ עו?מ?ד?ים ב??מ?קו?מ?ם.
מ?צ?את?י ד??ר?ך? א?ל ח?ש??כ?ת ה?מ??ד?ר?גו?ת,
ר?א?ית?י ק?ר?ע?י ש??ק??ים, ס?ימ?נ?י ק?מ?ח ו?ע?בו?ד?ה.

ה?ד?ו?ד ד??א?ג ל?ב?נ?י מ?ש??פ??ח?ה ש??נ??ש??א?רו? ב??רו?ס?י?ה.
מ?כ?ר ח?ל?ק?ים מ?א?ד?מ?תו? ו?ס?ד??ר א?ש??ו?ר?י ע?ל?י??ה.
ג??ם נ?צ?ו?ל?י א?ל?ט?ל?נ?ה מ?צ?או? א?צ?לו? מ?ק?ל?ט.
ב??ח?ד?רו?, מו?ל ע?ץ ש??ק?ד?י??ה נ?ה?ד?ר, י?ש??ן ב??נ?פ?ר?ד מ?ד?ו?ד?ה ר?ב?ק?ה
ש??ב??ש???ל?ה ד??י?סו?ת ק?ו?ק?ר מ?ה?ב??ילו?ת ו?נ?ת?נ?ה ל?י כ??ס?ף,
מ?ט?ב??עו?ת, ל?ק?נו?ת מ?ע?ר?בו?נ?ים.
א?ל מ?ט??ת?ה? ה?י?ית?י ב??א ו?צו?נ?ח? א?ל ת?ו?ך? ה?פ?ו?ך? ה?א?מ?ת??י.

ה?ד?ו?ד?ה מ?ת?ה ב??נ?ש??יק?ה,
ע?ל צ?נ?יעו?ת?ה?, ע?ל ע?מ?ל?ה?.
מ?ב??ט?נ?ה? ל?א ב??או? ל?ה? י?ל?ד?ים.
ב??ב??ק?ר ה?ד?ו?ד ק?ר?א ל?ה?, ר?ב?ק?ה, ר?ב?ק?ה.
כ??ש??ל??א ק?מ?ה י?צ?א א?ל ח?ד?ר ה?מ??ד?ר?גו?ת ו?צ?ע?ק ר?ב?ק?ה!
ב??כ?ל ה?כ??ח? ש??ה?י?ה לו? פ??ע?ם ב??מ?ת?נ?יו.

ר?ק ב??ז?ק?נ?תו? ה?ח?ל מ?ת?פ??ל??ל. ה?ד?ו?ד ה?י?ה כ??ה?ן.
ה?י?ית?י יו?ש??ב ל?צ?ד?ו? ו?ש?ו?א?ל, א?יפ?ה?
ה?נ??ה, פ??ה, ד??פ?ד??ף ב??ס??ד?ו?ר ו?ה?צ?ב??יע?.
ר?ח?ש??י ה?מ??ת?פ??ל??ל?ים ט?ש??ט?ש?ו? ש?ו?ב א?ת ה?כ??תו?ב.
א?ב?ד?ת??י.

ל?ב?ד?ו?, ר?כו?ן ע?ל ש??ל?ח?ן ה?או?ר?ח?ים ב??ס??לו?ן,
ה?י?ה קו?ר?א ב??"לעצטע נייעס" כ??מ?ת?ע?מ??ק ב??כ?ת?ב?י ז?'ב?ו?ט?ינ?ס?ק?י.
ס?פ??רו? ש??נ??ר?ד??ם פ??ע?ם ע?ם ס?יג?ר?י?ה ד?ו?ל?ק?ת,
ש??א?ה?ב וו?ד?ק?ה ו?ד?ג מ?לו?ח?.
ל?דו?ד י?צ?ח?ק מו?ג?יל?ב?ס?ק?י ה?י?ה מ?ב??ט ע?ר?מו?מ?י.
א?ינו? מ?א?מ?ין ל?ד?ב?ר?ים ש??עו?ד ל?א נ?א?מ?רו?.
ה?י?ית?י פ?ו?ג?ש? ב?ו? ב??ה?צ??גו?ת יו?מ?י?ו?ת, ל?א מ?ד?ב??ר, מ?ע?ט מ?ח?י??ך?.
ב??ח?ז?ר?ה ה?ב??י?ת?ה ה?י?ה הו?ל?ך? ל?פ?נ?י, פ?ו?ת?ח? מ?ר?ח?ק.

א?צ?ל ה?י??ר?ק?ן ר?א?ית?י או?תו? ב?ו?ח?ר ב??ק?פ?יד?ה ש??ת??י ע?ג?ב?נ?י?ו?ת י?פו?ת,
מ?נ?יח? ב??כ?יסו?, הו?ל?ך? ו?ל?א מ?ש??ל??ם.

2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully