וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר גלעד מאירי

27.3.2015 / 10:00

ה?ל??י?ל?ה א?נ?י ח?בו?ל/ א?ח?ר?י פ??ע?ל?ו?ת ת??ג?מו?ל/ ש??ל??נו? מ?ע?ב?ר ל?ק?ו??י/ ה?א?ה?ב?ה. מ?ג?יח? מו?ת?ש? ב??א?מ?ו?נ?ית/ ל?ר?חו?ב, ג?ו?ר?ר נ?ע?ל?י/ ב??י?ת ע?ל צ?פ?ו?י. שיר של שבת עם המשורר גלעד מאירי. שתהיה שבת של שלום ושלווה

גלעד מאירי. באדיבות המצולמים
גלעד מאירי/באדיבות המצולמים

המשורר גלעד מאירי חוגג כעת את צאת ספרו החדש "שיחרור בתנאים מגבילים" (הוצאת קשב), מאירי הוא לא רק משורר ותיק אלא גם דמות מרכזית ב"מקום לשירה", מרכז ירושלמי שעמל על קידום השירה, כלומר הוא אינו עסוק רק בעצמו ובשירתו, וזו נקודת זכות משמעותית.

אחד הפרויקטים המרכזיים של השירה העברית בעשורים האחרונים היה חילוץ השירה ממלתעות השפה הגבוהה והריחוק הלשוני מחיי היום יום, במשימה הזאת הצליחה השירה העברית, אולי אפילו הצליחה יותר מדי. הצבת הגשר בין היום יומי ליצירת האומנות, בין חומרי החיים הפשוטים לבין התחכום הלשוני הציל את השירה העברית מקיפאון והסתגרות, אבל הותיר אותה לעתים מדולדלת. המשחרר הגדול היה כמובן יהודה עמיחי, ואחריו באו תלמידיו המובהקים - רוני סומק ואגי משעול.

גלעד מאירי נמצא גם הוא על הרצף הזה וגם הוא עוסק בשירותו בניסיון גישור שכזה. מאירי מייבא לשירה את שפת מגרשי הכדורגל ומרכזי הקניות, את שפת הטלוויזיה ואת השפה הכלכלית, הוא אינו מוכן לוותר על החיים בעבור השירה, ואינו מוכן לוותר על השירה מול החיים. אבל ישנו הבדל משמעותי ומרכזי בין מאירי לכותבים שציינתי, מאירי אינו מתרכז בדימוי הססגוני, המפתיע ויוצא הדופן, אלא מבקש למתוח לאורך השיר כולו את עולם המושגים הרענן והחדש שהוא מייבא.

השיר כולו נמסר מתוך מפגש בין עולם התנ''ך לעולם ההיאבקות למשל: הישן מואר על ידי החדש ולהפך. כך הקריאה הופכת ערנית, כך השירים זוכים במתנת ההומור, מצרך נדיר בשירה, אולי אפילו מצרך נדיר בחברה הישראלית, מצרך אותו מאירי מנדב לנו בשפע ומעניק לנו גם הפוגה וגם אמונה מחודשת בשמחת הקריאה.

seperator

תאונת עבודה

א?נ?י ב??ק?ש??י עו?מ?ד ע?ל ה?ר?ג?ל?י?ם.
ה?מ??ת?א?ב??ק ב??י??ב?ו?ק ח?ר?ג
מ?ת??כ?נו?ן ה?ק??ר?ב המ??קו?ר?י
ו?ת?ק?ע ל?י א?ת ג??יד ה?נ??ש??ה.
הו?א ל?ח?ש? צ?רו?ד, י?ע?ק?ב
ה?מ??כ?ו?ת נ?ר?או?ת מ?בו?י?מו?ת,
צ?ר?יך? ק?צ?ת א?מ?ינו?ת ב??ז??יר?ה.
ע?ם או?ר ר?אש?ו?ן ה?צ?מ?ד?ת??י
א?ת כ??ת?פ?יו ה?מ??קו?ע?ק?עו?ת ל?א?ד?מ?ה.
ה?א?יש? ד??פ?ק ש??ל?ש? פ??ע?מ?ים ב??י??ד
ע?ל ה?א?ר?ץ ל?ס?מ??ן כ??נ?יע?ה,
פ??ח?ד מ?ה?ש???ח?ר כ??מו? ע?ר?פ??ד.
ש??ח?ר?ר?ת??י או?תו? ע?בו?ר
ח?גו?ר?ת ה?ה?א?ב?קו?ת ש??ל?ו?,
ש??ם ב??מ?ה, י?ש??ר?א?ל ו?ב?ר?כ?ה
ל?נ?צ??חו?ן ח?צ?י מ?כו?ר.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת יעל דין בן עברי

לכתבה המלאה
seperator

אבטלה סמויה

א?ח?ר?י ש??נ?ים ב??מ?פ?ע?ל
ת??פ?ל??ה מו?צ?א
א?ת ע?צ?מ?י מ?ב?ט?ל,
סו?ב?ל מ?א?ב?ד?ן
כ??ש??ר ע?בו?ד?ה
רו?ח?נ?ית.

יו?ש??ב ב??ל??ש??כ??ה
ב??או?ל?ם ה?מ?ת??נ?ה א?פ?ל,
מ?ת?פ??ת??ל ב??ין ק?צ?וו?ת ק?ר?ס
ס?ימ?ן ש??א?ל?ה
ה?מ??תו?ח? ב??ג?ב??י
כ??ע?מ?ו?ד ש??ג?ר?ה.

ב??ק?צ?ה פ??רו?ז?דו?ר
ה?ל??ב מ?ה?ב?ה?ב?ת
ת??או?ר?ת ח?רו?ם ל?מ?ל?ו?ט
ו?פ?ק?יד צ?לו?ת
מ?ז?מ?ז?ם לו? פ??י?ו?ט.

א?נ?י עו?ד
ס?ט?ט?יס?ט א?ק?ס?ט?ט?י
ב??ת?ו?ר ל?או?ר,
מ?מ?ת??ין ב??ס?ב?ל?נו?ת.

seperator

שני הפוכים

ב??ב??ק?ר א?נו? ש?ו?ת?ים י?ח?ד ק?פ?ה,
מ?כו?נ?ס?ים ב??בו?ע?ת א?ד?י ש??יח?ה
צ?מ?ר?יר?ית כ??ש??מ?יכ?ה,
מ?ג?ש???ש??ים ע?ם ה?ל??ש?ו?ן ב??א?ו?יר
כ??מו? א?ח?ר?י מ?ל??ים ר?אש?ו?נו?ת
ש??ל ש??פ?ה ח?ד?ש??ה.
ז?מ?ן ק?פ?א?ין,
מ?ש???ק ה?ש??כ??מ?ה
טו?פ?ח? ע?ל פ??נ?ינו?
ל?א מ?ר?ג??ש?,
מ?ש???יל כ??מ?ב?ר?ש??ת
מ?ש??י א?ר?כ?יאו?לו?ג?ית
א?ב?ק?ת ל?י?ל?ה ד??ק??ה.
ב??ל?או?ת ש??ל רו?ח?צ?ים ב??ח?מ?אם
ש?ו?פ?ת?ים מ?כ??ד?י ה?ח?ר?ס ש??ל ה?פ??ה
זו? ע?ל מ?ש??פ??ט?ים ש??ל ז?ה
פ??ל?פ?ו?ל?י פ?ו?ל?ים נ?מ?ס?ים, מ?ע?ס?ים.

seperator

פיצוי נזקי אהבה

ה?ל??י?ל?ה א?נ?י ח?בו?ל
א?ח?ר?י פ??ע?ל?ו?ת ת??ג?מו?ל
ש??ל??נו? מ?ע?ב?ר ל?ק?ו??י
ה?א?ה?ב?ה. מ?ג?יח? מו?ת?ש? ב??א?מ?ו?נ?ית
ל?ר?חו?ב, ג?ו?ר?ר נ?ע?ל?י
ב??י?ת ע?ל צ?פ?ו?י
א?ס?פ?ל?ט ק?ק?או? א?ו?ר?יר?י.
הו?ל?ך? ב??ע?ק?בו?ת ד??ג?ל ה?ד??יו?
ש??ל מ?פ?ע?ל ה?פ??י?ס
ה?מ??ת?נו?ס?ס מ?חו?ר?ר
ע?ל ג??ג פ??יצו?צ?י?ה
ל?צ?ר??ך? מ?נ?ת א?נ?דו?ר?פ?ין
ל?צ?ד ס?פ?ל ק?פ?א?ין.
נ?כ?י מ?ל?ח?מ?ת ה?ק??י?ו?ם
ב??דו?ב?ו?נ?ים א?ר?צ?י?ש??ר?א?ל?ים מ?ג?ר?ד?ים
ת??לו?ש??י פ??צ?ו?י?ם
ע?ל ש??ל?ח?ן ע?ץ
כ??מו? פ??צ?ע?י י?או?ש? י?ב?ש??ים,
מ?ת?נ?ח?מ?ים ע?ם ל?אק?י ס?ט?ר?י?ק.
א?נ?י מ?נ??יח? ב??נ?ק?יש??ה ע?ל ה?ד??ל?פ??ק
ח?ט?יף ש?ו?קו?ל?ד נו?ג?ט.
ה?ק??פ??אי מ?ז?ד??ק??ף ע?ל כ??ס??א ב??ר
כ??ל?ה?ב?ה מ?מ??צ??ת.
א?צ?ב??עו?ת מ?טו?ב??עו?ת
מ?נ?ע?רו?ת ש??ק??ית פ??ל?ס?ט?יק
ה?נ??פ?ר?ס?ת ו?מ?ת?כ??נ??ס?ת,
מ?ש???ק כ??נ?פ?י?ם מ?ש??כ??ך?.

4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully