וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר עמיחי חסון

9.4.2015 / 8:00

ע?ל ה?מ??ל??ים ו?ת??ר?נו? ב??י?ל?דו?ת?נו?/ א?מ??נו? ל?א ד??ב??ר?ה א?ת??נו? ב??ש??פ?ת א?מ??ה?/(ע?ד ה?י?ו?ם א?ין ב??י ק?נ?א?ה, ר?ק/ ל?מ?ל?ה?ט?ים ש??פו?ת/ ז?רו?ת כ??ת?פ?ל??ה ס?דו?ר?ה). שיר של שבת עם המשורר עמיחי חסון שתהיה שבת של שלום ושלווה וחג פסח שמח

עמיחי חסון. מוטי קיקיון,
עמיחי חסון/מוטי קיקיון

עמיחי חסון מוציא בימים אלו את ספר הביכורים שלו "מדבר עם הבית" (הוצאת אבן-חושן) ספר מומלץ לחג ובכלל. הספר, והשירים המובאים במדור השבוע מגלים משורר בשל, ומגלים את ההתפתחות העקבית שלו כמשורר. כותרת הספר מתאימה לשירתו של חסון כולה: תנועה בין ביטחון והגנה המצויים במושג "בית", למשל דרך דיבור ער עם המסורת הדתית ומסורת השירה וערנות גדולה ביחס לסביבה הקרובה, ערנות שגורמת למשורר להפוך ל"עד המשפחתי" ולשאת אתו את המטען התרבותי המצוי בעדות כזו, לבין "דיבור" שפירושו, פעמים רבות, ערעור וויכוח עם אותן מסורות.

התנועה מהבית ואל הבית, כלומר לעבר המוכר והרחק מהמוכר מעצבים שירה שמבקשת חידוש, מבקשת לפרק את המוכר בכדי להעניק לו חיים מחדש. כך חסון מאיר מחדש דמויות כמו הרב מנחם פרומן או חוויות מורכבות כמו השרות הצבאי. כך הוא מגייס את המדרש והאגדה בכדי לדבר על ההווה והופך את הקיום היהודי למה שהוא באמת - מסע נדודים תמידי בין הבית לגלות, כך הוא מספר את עצמו כמי שכל העת נמשך אל המשפחה ואינו יכול להיענות לצווי המשפחה. מדבר עם הבית, דיבור של אהבה והתבוננות מפוקחת.

seperator

ע?ל?מ?ה י?פ?ה ו?א?ין ל?ה? ע?ינ?י?ם

לרב מנחם פרומן

ש??ל?ג י?ר?ד ב??ב?ית ה?מ??ד?ר?ש? ו?ע?ין ה?ח?ש??מ?ל פ??ס?ק
נ?רו?ת נ?ש??מ?ה ס?מ??נו? א?ת מ?ע?רו?ת?ינו?
ס?ב?יב א?רו?ן ה?ק??ד?ש? ר?ק?ד ר?ב??י
ש??מ?עו?ן ב??ר יו?ח?אי כ??נ?ג?ד ז?'אן פ?ו?ל
ס?ט?ר?א א?ח?ר?א ו?ה?ס??ב??א ש??א?ל מ?ת?ו?ך? ה?ז??ה?ר:
מ?י ה?יא עו?ל?ימ?ת??א ש??פ??יר?ת??א ו?ל?ית ל?ה? ע?יינ?ין?

ו?ב?תו?ך? כ??ך? א?ת??ה א?מ?ר?ת??:
א?נ?י כ??מו? י?ל?ד מ?א?ה?ב ע?ם פ??ר?ח ב??י??ד
מו?ר?ט ע?ל?ה כ?ו?ת?ר?ת ו?עו?ד ע?ל?ה כ?ו?ת?ר?ת -
י?ש? ה?ק??ד?ש? ב??רו?כו? ב??עו?ל?ם א?ין
ה?ק??ד?ש? ב??רו?כו? הו?א ב??עו?ל?ם -
זו?ר?ק א?ת ה?פ??ר?ח ל?ח?ל?ל
ה?פ??נו?י כ??מו? ר?ב??נו?
נ?ח?מ?ן ש??כ??ת?ב ב??ג?ר?מ?נ?ית
ו?ח?ת?ם ע?ל ה?ד??פ??ים פ?ר?נ?ץ ק?פ?ק?א.

מ?ח?אנו? כ??ף ל?כ?ף ל?ה?ת?ח?מ??ם ב??ח?ס?ד?ים
ו?ה?ת?ב?ו?נ?נ?ו? ב??א?ש?:
ל?א ר?א?ינו? או?ת?י?ו?ת פ?ו?ר?חו?ת
ר?ק ה?ש??ת??ק??פו?ת ה?מ??ל??ים ב??מ??י?ם.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת תהל פרוש

לכתבה המלאה
seperator

ה?נ??ת?קו?ת

כ??מו? ח?י??ה פ??צו?ע?ה ב??ל?י?ל?ה ק?ר
ה?ד??ם נ?ג??ר ב??א?ד?מ?ה ה?ר?ט?ב??ה
ה?ק??ר?ב?י?ם יו?צ?א?ים א?ל ה?ט?ו?ר?פ?ים
ה?ס?ו?ב?ב?ים מ?ז??יל?ים ר?יר?יה?ם ע?ל ש??ה?י?ה ג?ו?פ?ך?
ו?א?ת??ה רו?א?ה א?יך? ח?י??יך? הו?פ?כ?ים מ?א?כ?ל ל?א?ח?ר?ים


(מחנה בקעות, חורף תשס"ח)

seperator

ד??יו?ק?ן ע?צ?מ?י

י?ל?ד ב??ן ח?מ?ש? עו?מ?ד ל?ב?ד ב??מ??י?ם,
ל?א ר?חו?ק מ?ה?חו?ף. הו?ר?יו קו?ר?א?ים ב??ש??מו?
ה?פ??ר?ט?י, א?ח?ר כ??ך? ב??ש??ם מ?ש??פ??ח?ת?ו?.

הו?א א?ינו? עו?נ?ה.
הו?א מו?ר?יד א?ת מ?ב??טו? מ?ה?א?פ?ק א?ל ה?מ??י?ם
מ?צ?פ??ה ל?ר?או?ת ב??בו?א?תו? מ?ש??ת??ק??פ?ת, רו?א?ה
ק?ר?ק?ע?ית י?ם, רו?א?ה צ?ד?פו?ת ו?א?צ?ו?ת, ב??ק?ב?ו?ק?י מ?ש??ק?או?ת
נ?ס?ח?פ?ים, מ?ר?ג??יש? ד??ג?יג?ים ק?ט?נ??ים נו?ג?ס?ים ב??ר?ג?ל?יו ו?רו?ח?
א?ח?ד ל?כ??ל.

seperator

א?ר?מ??י א?ב?ד א?ב?י (מ?ש?ו?ר?ר ב??נ?יו??יו?ר?ק)

ב??א?פ??ר ו?ו?ס?ט ס?י?ד מ?נ?ה?ט?ן
י?ס??ד?נו? א?ת מ?ד?ינ?ת ה?י??הו?ד?ים.
א?נ?ח?נו? ב??א?ים א?ל?יה? כ??מו? מ?ר?ג??ל?ים,
ת??ר?ים א?ת ה?א?פ?ש??ר?י?ו?ת ע?ל?יה?ן ו?ת??ר?נו?.
ש?ו?מ?ע?ים: א?מ?ר?יק?ה ש??ר?ה מ?ח?ר?כ??י ה?ר?כ??ב?ת
ה?ת??ח?ת??ית ש??יר ש??ל א? י?יד?יש??ע מ?אמ?ע,
ת?ו?ע?ים ב??ע?ש??ן ה?מ??ס?ת??ל?ס?ל א?ל ה?ר?חו?ב כ??ק?ט?ר?ת
ב??א?ל??מו?ת ש??ל מ?ה?ג??ר?ים
ו?א?ין ל?נו? ל?ה?צ??יע? א?ל??א מ?ז?ו?דו?ת ע?מו?סו?ת ב??ג?ד?ים
כ??פ?רו?ת ב??כ?ו?ר?ים ת??ח?ת מ?ט?ו?ת?ינו?.

ע?ל ה?מ??ל??ים ו?ת??ר?נו? ב??י?ל?דו?ת?נו?:
א?מ??נו? ל?א ד??ב??ר?ה א?ת??נו? ב??ש??פ?ת א?מ??ה?
(ע?ד ה?י?ו?ם א?ין ב??י ק?נ?א?ה, ר?ק
ל?מ?ל?ה?ט?ים ש??פו?ת
ז?רו?ת כ??ת?פ?ל??ה ס?דו?ר?ה)

ב??נ??ס?יע?ה ל?ש??ד?ה ה?ת??עו?פ?ה ק?נ?ד?י
ב??ד??ר?ך? ח?ז?ר?ה ל?א?ר?ץ י?ש??נ?ה?ח?ד?ש??ה
א?נ?י מ?ב??יט מ?ה?ח?ל?ו?ן ו?יו?ד?ע?:
פ??ע?ם ה?י?ינו? ס?פ?ו?ר כ??ז?ה,
כ??מו? ש??יר ש??ל ב??רו?ס ס?פ??ר?ינ?ג?ס?ט?ין
חו?צ?ים ב??ד?ה?יר?ה א?ת ה?נ??ה?ר ה?ג??דו?ל,
מ?פ??יל?ים א?ת ה?כ?ו?ב?ע ב??פ?נ?י ג??ב?ר?ת
י?פ?ה. נ?ע?ר?י ה?ע?ר?בו?ת ה?ק??ש?ו?ח?ים
ז?ה א?נ?ח?נו?, י?פ?י ה?ת??א?ר ו?ה?ג??'ינ?ס.

פ??ע?ם ה?י?ינו? ס?פ?ו?ר כ??ז?ה, א?נ?י יו?ד?ע?.
ר?א?ית?י ת??מו?נו?ת י?ש??נו?ת ש??ל מ?אמ?י
ו?ד?ד?י, ש??מ?ע?ת??י או?תו? או?מ?ר:
ה?יו? רו?חו?ת ש??ל ח?ר?ף ב??נ?ה?ר ה?ד?סו?ן.

(ניו?יורק, קיץ 2010)

3
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully