וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר אשר גל

24.4.2015 / 10:00

ו?י?ש? או?מ?ר?ים/ א?ף צ?ב?ת ב??צ?ב?ת ב??א?ש? ע?ש?ו?י?ה/ וש??יר ב??ש??יר נ?ש??ז?ר/ ו?א?יש? ו?א?ש???ה/ מ?צ?פ??ים ל?י?ל?ד/ ש??א?ח?ר?יה?ם י?ק?ר?א. שיר של שבת עם עם המשורר אשר גל. שתהיה שבת של שלום ושלווה

אשר גל. באדיבות המצולמים
אשר גל/באדיבות המצולמים

בימים אלו, רואה אור ספרו השלישי של המשורר אשר גל "ונהר אינו יוצא מעדן" (פרדס), קדמו לו הספרים " הממלכה" (הליקון), ו"השתקפויות"(קשב). גל הוא גם מתרגם של שירה מיידיש, עובדה בעלת משמעות רבה ביצירתו, משום שגל מבקש לחבר בין העבר להווה. בשיריו החדשים שמופיעים במדור, נפתח כל שיר במוטו המגיע מספרי המשנה. עובדה זו אינה סתמית, היא עוד הוכחה לניסיון של גל להפוך את השיר למופע גאולוגי מורכב: נוכחות של מספר שכבות היוצרות יחד את פני השטח של התרבות.

אבל הניסיון לחבר בין העכשווי לקדום אינו מתקיים רק מחוץ לשיר עצמו - בתרגום או בצירוף מוטו אלא בשירים עצמם. גם בהם ישנו ניסיון מתמשך לצלול אל הזיכרון, אל העבר האישי והעבר הקולקטיבי בכדי להגיח שוב אל פני ההווה ולשרטט באותו הווה מסקנה, תובנה, חיבור שנובע מאותו מסע בעבר.


תנועה זו בין עבר להווה מקבלת עצמה גדולה מכיוון שגל מקפיד להיות קונקרטי, לתאר את הדברים כפי שהיו, מתוך כבוד רב לחושים, כלומר לממשי, כך, בסופו של דבר, יכולה השירה להחיות את העבר, להפוך אותו דינמי וחי, וכך, בסופו של דבר שומרת תרבות על המשכיות ומסורת. מצטטים מהמשנה, אבל חייבים שהמשנה תתאר חיים, ובהמשך תהפוך השירה למשנה המצוטטת של הדורות הבאים.

seperator

מ?י?ם

א?ב?ט?ל?יו?ן או?מ?ר, ח?כ?מ?ים, ה?ז??ה?רו? ב??ד?ב?ר?יכ?ם, ש??מ??א ת?חו?בו? חו?ב?ת ג??לו?ת ו?ת?ג?לו? ל?מ?קו?ם מ?י?ם ה?ר?ע?ים, ו?י?ש??ת?ו? ה?ת??ל?מ?יד?ים ה?ב??א?ים א?ח?ר?יכ?ם ו?י?מו?תו?, ו?נ?מ?צ?א ש??ם ש??מ?י?ם מ?ת?ח?ל??ל"(משנה,מסכת אבות, פרק א', משנה יא')


ב??י?ל?דו?ת?י ה?י?ת?ה ל?נו? ב??ר?כ?ה א?פו?פ?ת ק?נ?ה סו?ף ו?סו?ד
ב??ל?ב פ??ר?ד??ס ע?מו?ס נ?יחו?חו?ת פ??ר?יח?ה.
פ??ע?ם ב??ש??בו?ע? ה?יא ק?ב??ל?ה או?ת?נו?
ע?ם מ?ימ?י ב??ר?כ?ת ה?ש???ח?י??ה ה?מ??נ?ק??ז?ת ש??ל ה?ק??ב?ו?ץ
וה?מ??י?ם ה?מ??ש??ת??נ?ים מ?ה?ב??ר?כ?ה ש??ל ה?ק??ט?נ??ים .
ו?כ?ך? ע?מ?ד?ה ה?יא ב??ז?ה?ר י?ר?ק ב??ט?ר?ם ה?ב?יאה
ש??מ?ח?ה ל?ת??פ?ו?ח?ים ו?ל?ע?נ?ב?ים
ו?ה?י?ת?ה ל?נו? ע?ר?ג??ה צ?לו?ל?ה ל?עו?ל?ם .
ש??כ?ב?נו? ע?ל ש??פ?ת?ה? ל?ה?ת?ב?ו?נ?ן ב??צ?מ??רו?ת ה?ע?צ?ים
ל?ש??מ?ע? ש??פ??יר?י?ו?ת זו?מ?מו?ת מו?ז?יק?ה
ש??מ?ימ?ית ת??כ?ל??ה.
א?ת??ה? ח?ל?מ?נו? ע?ל חו?פ?י ה?א?ז?מ?ר?ג??ד ב??י?ו?ן
מ?צו?לו?ת ה?כ??ח?ל ה?ג??דו?ל ש??ל או?ס?ט?ר?ל?י?ה.
מ?ת?ח?ר?ד??נ?ים ע?ל מ?ע?ק?ה ה?ב??טו?ן ה?ח?ש?ו?ף
ל?ט??פ?נו? ב??א?ו?ש??ת רו?ח? מ?ז?ד??מ??נ?ת
כ??מו? נ?ו?ה מ?ד?ב??ר
א?ל?יו ב??א ה?צ??מ?א
ש??תו?י ג??ע?ג?ו?ע? .

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת פרוע' פרח'זאד

לכתבה המלאה
seperator

צ?ב?ת ב??צ?ב?ת

"ו?י?ש? או?מ?ר?ים, א?ף צ?ב?ת ב?צ?ב?ת ע?ש?ו?י?ה"
(משנה, מסכת אבות,פרק ה' ,משנה ו')


לגיורא פישרכ??ל ה?ל??י?ל?ה א?ח?זו? ב??י צ?פ??ר?נ?י??ים ש??ל נ?ש??ר .
כ??ל ה?ל??י?ל?ה ב??ע?ר?ה מ?ת??כ?ת ב??א?ד?ם ח?מ?ה.
ע?מ?ו?ד ע?ש??ן ה?ת??מ??ר ב??ח?רו?ן א?ף מ?מ??ע?ל. ר?א?ית?י
צ?ב?ת נ?ד?ח?פ?ת ב??ז?רו?עו?ת נו?ט?פו?ת א?ש? א?ל ה?מ??י?ם
ב??י?ד א?ד?ם א?ל ה?ת??נ?ו?ר נ?ד?ח?ק?ת .
ו?א?נ?י כ??ל ה?ל??י?ל?ה מ?ת?ה?פ??ך? ב??ע?ל?ב?ו?נו?
קו?ר?א ב??ש??יר?י א?ב ש??ש???כ?ל א?ת ב??נו?
ב??מ?ל?ח?מ?ה ש??א?ין ל?ה ש??ם א?ך? ת??הו?ם י?ש? ב??ה? ח?ש??כ?ה .
ו?ב?ב??ק?ר ו?ה?נ??ה פ??ל?א
עם או?ר ר?אש?ו?ן נו?ל?ד ל?י ש??יר.
ו?ל?א י?ד?ע?ת??י א?ם ש??יר?י הו?א או? ש??ב??א מ?ן ה?מ??ת.
ו?י?ש? או?מ?ר?ים
א?ף צ?ב?ת ב??צ?ב?ת ב??א?ש? ע?ש?ו?י?ה
ו?ש??יר ב??ש??יר נ?ש??ז?ר .
ו?א?יש? ו?א?ש???ה
מ?צ?פ??ים ל?י?ל?ד
ש??א?ח?ר?יה?ם י?ק?ר?א.

seperator

ו?נ?ה?ר א?ינו? יו?צ?א מ?ע?ד?ן

"הו?א ה?י?ה או?מ?ר, ע?ז פ??נ?ים ל?ג?יה?נ??ם, ובש??ת פ??נ?ים ל?ג?ן ע?ד?ן." (משנה,מסכת אבות פרק ה' משנה כ')

י?ם י?ר?ק
פ??ר?יח?ה מ?ב?ש???מ?ת
ש??ל?ו?ת ע?ל?ו?ה מ?צ?ל??ה ב??י?ו?ם
י?ל?ל?ת ת??נ??ים ב??ל??יל.
פ??ר?י ב??ש??ל מ?מ?ת??ין ל?נ?ש??ר.
ש??יר מ?תו?ק

ל?א ה?י?ה ו?ל?א נ?ב?ר?א.
ה?פ??ר?ד??ס
ה?י?ה ג??יה?נ??ם
ע?בו?ר פ?ו?ע?ל?ים ק?ש??י יו?ם.
י?ל?ד?ים ב??ב??י?ת.
א?ד?ם או?כ?ל ע?פ?ר.
ב??כ?י א?ין מו?צ?א.
ו?נ?ה?ר א?ינו? יו?צ?א
מ?ע?ד?ן.

seperator

ע?ת ה?נ??ח?ש?

"א?ין עו?מ?ד?ים ל?ה?ת?פ??ל??ל, א?ל??א מ?ת?ו?ך? כ??ב?ד ר?אש?... ו?א?פ?ל?ו? נ?ח?ש? כ??רו?ך? ע?ל ע?ק?בו? - ל?א י?פ?ס?יק" (משנה, מסכת ברכות פרק ה' משנה א')


קו?ל מ?צ?ע?דו? ש??ל ה?ק??י?ץ מ?תו?פ?ף ב??מ?ג??פ?י?ם
ע?ל א?ב?נ?י כ??ב?יש? ש??ח?ר מ?ל??יל .
זו?ה?י ע?ת ה?ח?י??ה, ש??ע?ת ה?ז?ו?ח?ל .
מ?ה?ר?ס?י?ך? ו?מ?ח?ר?יב?י?ך?
צו?ע?ד?ים ב??ס??ך? ב??ש??ע?ר?י?ך?
מ?ע?יר?ים נ?ח?ש??ים ב??מ?או?רו?ת
ו?ת?פ?ל??ה ב??פ?יה?ם.
ר?אש??ית ס?ת?ו
ב??עו?נ?ת ה?א?ין
ט?ל
מ?ט?ר
ח?צ?ב .

seperator
3
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully