שיר של שבת: עם המשוררת ליאור גרנות

ש?ו?מ?ע?ת א?ת ש??מ?ך? מ?ת?נ?ג??ן צ?לו?ל/ כ??ש??א?נ?י ש??ר?ה או?תו? ב??צ?ע?ק?ה/ פ?ו?ר?ט?ת ע?ל מ?ית?ר?י ת??מו?נו?ת ז?כ??רו?ן/ ה?ש???ק?ט ה?כ??לו?א ב??ין ק?ירו?ת ה?ב??י?ת/ מ?ש??מ??ש? ל?י ת??ב?ת ת??הו?ד?ה. שיר של שבת עם המשוררת ליאור גרנות. שתהיה שבת של שלום

מערכת וואלה!
ליאור גרנות (צילום: באדיבות המצולמים)

המשוררת ליאור גרנות, פרסמה עד כה שני ספרי שירה - "והשמש, שמש" (הליקון) ו"שמה והולכת" (קשב). ספרה השלישי, יראה אור בקרוב, בהוצאת אבן חושן. גרנות, לצד היותה משוררת מוכשרת היא ביבליותרפיסטית. אני לא מציין את העבודה הזאת כציון ביוגרפי סתמי - יש לכך קשר עז לשירה שגרנות כותבת, שירה שמפגינה שוב ושוב את כוחות התמיכה הנפשית אשר טמונות בכתיבה ובקריאה. הביבליותרפיה היא טיפול נפשי אשר משתמש בטקסט כחלק מרכזי מהתהליך הטיפולי. הקריאה והכתיבה, מאז ומתמיד, היו אזורים של התבוננות פנימית והתמודדות עם מאורעות המציאות והנפש, מקום לביטוי, הבנה והתפתחות בחיינו.

בשירים של גרנות שמופיעים במדור, אפשר לזהות בבירור את האיכות הטיפולית של הכתיבה. השירים הם סביב פרידה - אירוע קשה תמיד, רגע שבו ריק משתרר, החיים עוברים טלטלה. גרנות הופכת את הפרידה למלאות, מה שהיה ממלא את השורות, ובמקום אותו ניתוק מהיר וחד מהאהובה, היא מתרחקת ממנה באיטיות באמצעות הכתיבה. במקום טראומה - מתפתחת השלמה. היא מחייה אותה בכדי לדבר את מה שלא דובר, מנהלת שיחה מאוחרת ומאפשרת לעצמה לשחזר את האושר הזוגי בכדי לצרוב אותו בנפש ולהפוך את מערכת היחסים לכזו שלא נצבעת כולה בצבעים כהים, בעקבות הפרידה, אלא גם נשמרת כמקור של כוח ומשמעות. כך הכתיבה מטפלת בנו, נותנת לנו יד, גורמת לסיום מחזור השירים להיות מה שהיה ולא מה שלא יהיה יותר.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשורר אשר גל

לכתבה המלאה

ארבעה שירים לאהובה

1.

א?ר?ב??ע?ה ש??יר?ים א?נ?י כ?ו?ת?ב?ת ל?ך?
כ??מו? א?ר?ב??ע?ה ק?ירו?ת ח?יצו?נ?י??ים ש??ל ב??י?ת.
ה?ב??י?ת ש??ל??א ה?צ?ל?ח?נו? ל?ב?נו?ת
ע?כ?ש??ו א?נ?י כ?ו?ת?ב?ת ל?ך? או?תו? ב??ש??יר.
ב??ח?ש??ך? א?נ?י עו?ב?ר?ת מ?ח?ד?ר ל?ח?ד?ר,
או?ח?ז?ת ב??ז?כ?רו?ן מ?ר?א?ה פ??נ?י?ך? כ??חו?פ?נ?ת ב??י?ד?י
א?ת ש??נ?י ה?מ??או?רו?ת ה?ג??דו?ל?ים.
כ??ש??ה?ע?ל?ט?ה מ?ח?ל?ט?ת א?נ?י
מ?ד?ב??ר?ת ל?ע?צ?מ?י ב??קו?ל?ך?, ב??מ?ל?ו?ת?י?ך?,
לו?ח?ש??ת א?ת ש??מ?ך?, או?מ?ר?ת א?ת ש??מ?ך?, צו?ע?ק?ת א?ת ש??מ?ך?,
ש??מ?ך? הו?א ש??ם ה?ש???יר.
ה?ש??יר ש??ל??י
מו?ש??ר מ?מ??נ??י, א?יך?
א?כ?ת??ב או?תו? ו?הו?א מו?ש??ר
מ?מ??נ??י א?ל ה?ה?ל?א?ה,
א?יך? א?כ?ת??ב.


2.

מ?ת?ו?ך? מ?ל??ים ש??ל ס?ר?ק מ?ש??ית או?ת?י,
מ?ת?ו?ך? ע?ר?מו?ת א?נ?ש??ים נ?טו?ל?י פ??נ?ים, ח?ס?ר?י ש??ם,
א?ח?ז?ת?? ב??י?ד?י ב??ח?ז?ק?ה כ??או?ח?ז?ת י?ד י?ל?ד
ב??ח?צ?י??ה ש??ל כ??ב?יש? מ?ס?כ??ן.
ב??ע?ק?ש??נו?ת א?י??ת?? ל?י ש??מ?י ו?א?ז א?ת ש??מ?ך?
ו?א?ז א?ת ש??מ?נו?

ע?ד ש??ל??א ר?צ?ית?י עו?ד ל?ח?צו?ת ח?ז?ר?ה ל?צ??ד ה?הו?א.
ל?ק?ח?ת??י מ?מ??ך? א?ת ה?ע?ט ו?נ?ס??ית?י ג??ם.
כ??ש??ה?או?ת?י?ו?ת ש??ל??י ה?יו? ב??ל?ת??י מ?ד?י??קו?ת
ה?ן פ??צ?עו? או?ת?ך?, ה?ר?ג??ש??ת?? א?ת ה?ק??צ?וו?ת ש??ל??ה?ן
כ??מו? ס?כ??ינ?ים, כ??מו? א?ש?. ה?כ??ל ה?ת?ל?ק??ח?.
ה?או?ת?י?ו?ת ש??ל??ך? ג??ם ה?ן ת??ר?מו? ל?ב??ע?ר?ה.
ב?ו?א?י ב??ל?י מ?ל??ים, א?מ?ר?ת??י ל?ך?,
ש??ר?ט?ט?ת??י א?ת ת??ו?י פ??נ?י?ך? ב??ש??פ?ת?י.
א?ח?ר כ??ך? נ?ס??ינו? ש?ו?ב;
מ?ת??ח?ת ל?או?ת?י?ו?ת ה?מ??ש??נ??נו?ת א?ש??ר ס?ר?בו? ל?ה?מ??ח?ק
ה?יו? ח?רו?ת?ים ש??מו?ת?ינו? ב??צ?ב?ע?ים ש??ל או?ר ו?ש??יר,
ב??ינ?יה?ם צ?י??ר ל?ב.
נ?ס??ינו? ל?פ?ל??ס א?ל?יה?ם ד??ר?ך? ב??כ?ל מ?א?ד?נו?.


3.

א?נ?י ש?ו?מ?ע?ת א?ת ש??מ?ך? מ?ת?נ?ג??ן
כ??ש??ה?מ??י?ם ה?ח?מ??ים ב??א?מ?ב??ט?י?ה מ?פ?כ??ים א?ת ש??יר?ם,
כ??ש??נ?ינ?ה ס?ימו?ן ש??ר?ה ע?ל צ?ב?ע ש??ע?ר?ה? ה?ש???ח?ר
ש??ל א?ה?ב?ת ה?א?מ?ת,
ב??קו?ל ש??יר?ת ה?או?פ?נ?ו?ע?ים ה?חו?ת?כ?ים א?ת ה?כ??ב?יש? ב??ד?ה?ר?ה.
ב??ד?מ?מ?ת ה?ל??י?ל?ה
א?נ?י ש?ו?מ?ע?ת א?ת ש??מ?ך? מ?ת?נ?ג??ן צ?לו?ל
כ??ש??א?נ?י ש??ר?ה או?תו? ב??צ?ע?ק?ה,
פ?ו?ר?ט?ת ע?ל מ?ית?ר?י ת??מו?נו?ת ז?כ??רו?ן,
ה?ש???ק?ט ה?כ??לו?א ב??ין ק?ירו?ת ה?ב??י?ת
מ?ש??מ??ש? ל?י ת??ב?ת ת??הו?ד?ה.


4.

ה?ש???יר ה?א?ח?רו?ן י?ה?י?ה
ש??יר ש??מ?חו?ת ה?חו?ל?ין ש??ל??נו?:
טו?ס?ט ה?ב??י?ת ב??ש??ב??ת ב??ב??ק?ר,
ת??ח?רו?ת ש??ח?י??ה ב??יו?ם ש??ר?ב ע?ד ש??א?נ?י
מ?ש???יג?ה או?ת?ך?, מ?א?מ??צ?ת או?ת?ך? א?ל?י
ב??ח?ב?ו?ק ר?ט?ב א?ה?ב?ה,
כ??פ?ו?ת י?ד?ינו? ש??לו?בו?ת ב??ח?ש??כ?ת או?ל?ם ה?ק?ו?ל?נו?ע?,
צ?חו?ק?ך? מ?ת?ע?ר?ב??ל ב??צ?חו?ק?י מ?ת?ע?ר?ב??ל ב??צ?חו?ק?ך?
כ??ש??א?נ?ח?נו? ש??רו?עו?ת מ?ד?ג?ד??גו?ת ע?ד פ??ק?יע?ת ה?ל??ב,
ג?ו?פ?נו? צ?מו?ד?ים ז?ה ל?ז?ה, א?חו?ז?ים, מ?ת??ח?ת ל?פ?ו?ך? כ??ש??ב??חו?ץ ה?עו?ל?ם.
לו? י?כו?ל ה?י?ה ל?ה?יו?ת כ??ך?, ר?ק כ??ך?, ב??ש??מ?ח?ה, א?הו?ב?ה.
לו? י?כ?לו? א?ב?נ?י ה?ש???מ?ח?ה ל?ה?יו?ת א?ית?נו?ת ל?ש??מ??ש? י?סו?דו?ת ה?ב??י?ת.
ב??מ?קו?ם ז?ה א?נ?י או?ס?פ?ת מ?ל??ים כ??ע?ת,
כ??מו? י?ל?ד??ה ב?ו?נ?ה א?ר?מו?ן ב??חו?ל.
כ??ש??י??ש???יגו? או?תו? ה?ג??ל??ים
א?ע?ר?ם ג??ר?ג??ר?ים ב??ד?ל?י –
ל?פ?ז??ר ע?ל ר?צ?פ??ת ה?ס??לו?ן,
ל?כ?ת??ב ב??חו?ל א?ת ש??מו?ת?ינו? –
א?ע?מ?יס ע?ל ה?ש??כ?ם, א?ש???א א?ת??י א?ת מ?ש???א
כ??ל ש??י??כ?ל?נו? ל?ה?יו?ת.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully