וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשוררת קרן קוך

19.6.2015 / 10:00

פ??ל?יט?ים מ?ת?ד??פ??ק?ים ע?ל ג??ד?ר ה?ג??בו?ל/ מ?ח?פ??ש??ים פ??ר?צ?ה/ ב??ת?ם ד??ר?ך? ש??ש???כ?ח?ה/ כ??י א?נ?ש??ים הו?ל?כ?ים ב??ה?.שיר של שבת עם המשוררת קרן קוך . שתהיה שבת של שלום

קרן קוך. באדיבות המצולמים
קרן קוך/באדיבות המצולמים

המשוררת קרן קוך מפרסמת בימים אלו את ספרה החדש "עד תקרת הבית" (הוצאת "קשב לשירה") זהו ספרה השני שמגיע לאחר "אי-אהבה" (הוצאת הקיבוץ המאוחד), שראה אור ב-2005. זמן רב עבר בין ספרה הראשון לשני, ונדמה שהספר החדש מגלה את הסיבה לפער - הקמת משפחה. התבססות התא המשפחתי מילאו את השנים הללו באינטנסיביות רבה. אבל דבר מה חשוב יותר עולה ומוסבר מתוך השירים, גם אלו אשר מפורסמים במדור השבוע. השירים הולכים מן הביתי אל הסביבתי. הם יוצאים מתוך החום בבית, האינטימיות שבו, אל תחושות שונות בתכלית המצויות באותו בית - הבדידות העולה דווקא בזוגיות, לחישות העבר, ההפתעה והשינוי שמביאים ילדים אל חייו של האדם. אבל אותה התפתחות בשירים, אותה רגישות כלפי תנודות קלות, פנימיות, בחיי הבית מגיע למיצוי בשיר האחרון.

קוך מלמדת אותנו כי רגישות כלפי עצמך, כלפי הסובבים אותך, כלפי השינויים בחייך מובילים לרגישות לאחר ולזר. השיעור הזה חשוב משום שהוא נמצא בלב ליבה של השירה. השירה מבקשת לעצב, לשכלל, לעזור לאדם לפתח את אותו מרחב פנימי, את יכולת ההקשבה, קודם כל ביחס לעצמו ואז, באופן מוכרח, כפועל יוצא של אותה רגישות פנימית - לפתח רגישות כלפי המציאות האנושית, כלפי הסוגיות המוסריות העומדות מולנו. כמו הפליטים, כמו הפלסטינים, כמו העוני והקיטוב החברתי. אסור לעצור בבית הפרטי, אסור לעצור ב"אני המסובך", צריך לצאת עם אותה רגישות החוצה, לא רק כי זהו המעשה המתוקן אלא כי אותו "אני מסובך", מוצא הקלה בשותפות עם האחר.

seperator

היו אלה אחרים

נ?ר?ד??מ?ת?? ר?אש?ו?ן.
נ?ש??ימו?ת כ??ב?דו?ת ה?ע?יקו? ע?ל ה?ח?ד?ר
נ?ג?ע?ת??י ב??ג?ב??ך? ל?נ?ח?ם א?ת ה?כ??ב?ד
ו?נ?ר?ד??מ?ת??י נ?גו?ע?ה ב??ך?
ב??פ?יך?, ט?ע?מ?י.

ב??ש??ע?ת ה?ח?לו?ם
ה?י?ינו? ק?ל??ים כ??פ?י ש??ל??א ה?י?ינו? מ?עו?ל?ם

ה?ב??ק?ר מ?עו?ל?ם ל?א ה?ג??יע?
נו?ת?ר?נו? י?ש??נ?ים ח?בו?ק?ים ב??מ??ט??ה
ה?יו? א?ל??ה א?ח?ר?ים ש??ח?יו? א?ת ע?כ?ירו?ת י?מ?ינו?.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת שי שניידר-אילת

לכתבה המלאה
seperator

בתוך ביתנו

נ?מ?נ?ע?ים מ?ן ה?עו?ל?ם, מ?א?ש??ו? ו?כ?ו?י?ו?ת?יו,
א?ב?ל א?ז, ב??תו?כ?נו?, מ?ת?ח?ילו?ת ל?ב?ע?ר ש??ר?פו?ת ק?ט?נ?ו?ת.
ב??ת??ח?ל??ה, ר?ק ל?ח?יש??ת ג??ח?ל?ים, או? ר?מ?ץ ר?דו?ם
מ?ת?עו?ר?ר ל?ח?י??ים.
א?נ?ח?נו? פ?ו?ס?ע?ים ב??ז?ה?ירו?ת ב??ין ה?מ??דו?רו?ת
מ?ד?ל??ג?ים מ?ע?ל ה?א?ש?.
ב??נ?נו? ה?ק??ט?ן יו?ש??ב ב??ל?ב ה?ב??י?ת
ומ??ת?ב?ו?נן? ב??פ?ל?יא?ה ב??ל??ה?בו?ת
ה?ל?ו?ח?כו?ת א?ת כ??פ?ו?ת ר?ג?ל?יו.

seperator

במטבח

מו?תו? ה?פ??ת?או?מ?י ש??ל ה?ש???עו?ן
מ?ה?ד?ה?ד ב??מ?ט?ב??חו? ש??ל ה?עו?ל?ם.
כ??ב?ד?ה ה?נ??ש??ימ?ה.
א?ל ה?ר?צ?פ??ה ש??ת??ח?ת ר?ג?ל?י נו?ש??ר ע?ל?ה.
א?ין ע?צ?בו?ת ב??ע?ל?ים.
א?ין ע?צ?ים ב??ב??י?ת.
מ?ש??ט?ח ה?ש???י?ש? מ?ב?ה?יק ב??נ?ק?יו?נו?
ו?א?יש? א?ינו? יו?ד?ע? או?דו?ת
כ?ו?ס ה?ז??כו?כ?ית
ש??נפ??צ??ה? ש??ם ק ?דם? ,
ו?ר?ס?יס?יה? ד?ו?ק?ר?ים
א?ת ל?ב??י.

seperator

פליטו?ת

פ??ל?יט?ים מ?ת?ד??פ??ק?ים ע?ל ג??ד?ר ה?ג??בו?ל
מ?ח?פ??ש??ים פ??ר?צ?ה
ב??ת?ם ד??ר?ך? ש??ש???כ?ח?ה
כ??י א?נ?ש??ים הו?ל?כ?ים ב??ה?.

פ??ל?יט?ה רו?כ?נ?ת א?ל א?ב?ן,
הז??מ?ן ש?ו?ר?ק
ב??כ?ל ר?ג?ע ב?ו? הו?ל?כ?ים ב??ל?א ב??י?ת ל?בו?א א?ל?יו,
ה?ג?ו?ף מ?ת?רו?ק?ן.
ה?ג??ד?ר יו?ד?ע?ת ז?את,
ק?ל יו?ת?ר ל?ה?ד?ף ג?ו?פ?ים ר?יק?ים.

פ??ל?יט מ?צ?י??ר ב??י?ת ב??חו?ל ו?דו?ר?ך? ב?ו?,
רו?ח? ש?ו?ר?ק?ת
ב??כ?ל ר?ג?ע ב?ו? ב??י?ת הו?א ר?ק ע?ק?בו?ת ב??א?ד?מ?ה,
מ?ש???הו? נ?מ?ח?ק.
ה?פ??ל?יט?ים יו?ד?ע?ים ז?את,
ק?ל יו?ת?ר א?ם ה?רו?ח? ה?יא ש??ת??מ?ח?ק א?ת ב??ית?ם.

א?יש? ל?א י?ד?ע, פ??ר?ט ל?ה?ם,
א?ם י?ח?צו? א?ת ה?ג??ד?ר

seperator
2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully