שיר של שבת: עם המשוררת ענבל אשל כהנסקי

ו?ש?ו?ב רו?א?ה מ?ח?ל?ו?ן א?ת ה?ש??ת?ו?ל?לו?ת ה?צ??מ??ר?ת/ מ?ש??ל??ח?ת ז?רו?עו?ת חו?מו?ת-ח?ו??ר?ינ?י?ו?ת/ א?צ?ב??עו?ת רו?ע?דו?ת כ??ע?ל?ע?ל??ים ב??ה?יר?ים. שיר של שבת עם המשוררת ענבל אשל כהנסקי. שתהיה שבת של שלום

יונתן ברג
17/07/2015
ענבל אשל כהנסקי(צילום: באדיבות המצולמים)

ענבל אשל כהנסקי היא משוררת צעירה. מאחוריה צמד ספרי שירה - "פראי היום" (בהוצאת כרמל) ו"סמאל אהובי" (בהוצאת פרדס). כבר כתבתי במדור הזה לא פעם ולא פעמיים על אחת המתנות המרכזיות של השירה - ערות ביחס לקיום. אחד מן האתרים המובהקים של אותה ערות, או מקור מרכזי להתרחשות של אותה חווית ערות הוא הגוף.

שירתה של כהנסקי מרבה לעסוק בגוף, בשינויים העוברים עליו, ברעידות ובשמחות שלו, בתשוקה הבוערת בו, בכאב הנוגע בו. אבל הגוף, בשירה של כהנסקי, הוא מקור לדיבור על הנפש, או על המפגש בין אותה נפש לגוף. יש הרבה אלימות במפגש הזה, ולכן ישנה גם אלימות בשירים של כהנסקי. המפגש בין הגוף לנפש הוא מפגש של קטבים, מפגש בין הפיזי לרוחני, בין הגבולות למה שמבקש להיות נטול צורה, נטול הגבלה. אבל, לעתים, המפגש בניהם גם מאפשר הזנה הדדית, חיבור ולו רק בתוך גבולות של שיר, אשר דווקא מאותו חיכוך מפיק את עצמתו האמנותית.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת ואן נויין

לכתבה המלאה

ס?י?ו?ט נ?פ?ר?ש? ל?פ?נ?יה? כ??מו? מ?נ?יפ?ה.
ב??ת?ת ה?ה?כ??ר?ה נ?מ?ת??ח ו?מ?ת?כ??ו?ץ,
מ?צ?י??ר ב??ק?ו??ים ש??ח?ר?ים ע?ב?ים ס?ב?יב ר?אש??ה? כ??ב?ד ה?מ??ס??ה,
ד??מ?ו?ם ת??ת עו?ר?י ב??ר?ק?ו?ת?יה?. א?ב?ן ק??ל?ע ה?ט??ל?ה כ??ב?ר ב??ה?ל??ד?ת??ה?.
ר?ק כ??ב?ו?ש? נ?ז?ע?ם ת??ד?ע כ??ל י?מ?יה? – ת??ש?ו?ק?ה נו?ר?א?ה כ??ל מ?ל?כו?ת?ה?.


מ?ע?ר?ט?ל?ת ע?ל מ?ט??ה ק?ש??ה נו?ט?פ?ת כ??א?ב ו?ז?ע?ה
ה?ר?ק?ו?יא?ם ש??ל ו?ר?ד??י הו?ל?ם ב??ד?פ?נו?ת ג??ל?ג??ל?ת?ה?
ו?ש?ו?ב רו?א?ה מ?ח?ל?ו?ן א?ת ה?ש??ת?ו?ל?לו?ת ה?צ??מ??ר?ת
מ?ש??ל??ח?ת ז?רו?עו?ת חו?מו?ת-ח?ו??ר?ינ?י?ו?ת,
א?צ?ב??עו?ת רו?ע?דו?ת כ??ע?ל?ע?ל??ים ב??ה?יר?ים,
ד?ו?פ?קו?ת ע?ל ז?כו?כ?ית צ?לו?ל?ה כ??ש??א?טו?מ?ה.ע?ט?ל??פ?ים ע?פ?ים ב??ד?מ?מ?ה מ?ח?ר?יש??ת א?ז?ן, מ?ס?ת??ב??כ?ים ב??ש??ע?רו?ת ה?ד??ב?ש? ש??ל??ה?,
ש?ו?ר?ט?ים ב??עו?ר ג?ו?פ?ה? ש??ב??ש??ל, טו?ר?פ?ים צ?פ??ת פ??רו?ת ה?ק??י?ץ ש??ל??ה?.
א?ש???ה נו?פ?ל?ת ב??צ?ר?ח?ה ד?ו?מ?מ?ת –
Evanescence – Fallen


walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully