וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר ליאור שטרנברג

14.8.2015 / 11:00

ו?ע?כ?ש??יו, מו?ר?ה י?ק?ר, ג??ש? א?ל ה?ל?ו?ח?/ כ??ת?ב א?יזו? מ?ש??נ?ה ס?דו?ר?ה ל?ב?ק?ר ז?ה/ ע?ז?ב ב??ע?צ?ם, מ?יש??הו? כ??ב?ר י?מ?ח?ק ה?כ?ו?ל/ א?ח?ר?י ה?ה?פ?ס?ק?ה. שיר של שבת עם המשורר ליאור שטרנברג. שתהיה שבת של שלום ושלווה

ליאור שטרנברג. באדיבות המצולמים
ליאור שטרנברג/באדיבות המצולמים

ליאור שטרנברג הוא משורר ומתרגם ותיק, מאחוריו חמישה ספרי שירה, האחרון שבהם הוא "טקסי הערב" (הקיבוץ המאוחד). שטרנברג תרגם מספר ספרי שירה ופרוזה מאנגלית, והוא מהמשוררים המשוכללים והמעולים שכותבים בעברית בימינו, משורר שכל שורה שלו מנכיחה היכרות עם מסורת השירה, ידע לשוני ועבודה מרתקת עם המפגש בין הקונקרטי לדימוי והמטאפורה. שטרנברג מצטיין בתכונה שמאפיינת משוררים גדולים - איזון.

השיר, אצל שטרנברג, נפתח באופן איטי, ושומר על כוחו עד לסופו, שחרור החומרים בגבולות השיר נעשה באופן מדוד ומאופק, ללא צעקנות או התפרצות המכסות על העדר כוח בשורות. אותו איפוק מלמד על שליטה, שליטה בשיר, כלומר כתיבה מתוך אותו מקום שנתן זך תיאר בשורה "כשהרגש דועך, השיר הנכון מדבר". לא, אין מדובר על סירוס הרגש, על הימנעות מחשיפה ומכנות, להפך, מדובר על כבוד לחוויה הרגשית, כבוד שאינו מוכן להשתמש באותה חוויה אלא לתאר אותה כפי שהיא. אחרי ההקדמה הארוכה הזו, האם ליאור שטרנברג הוא משורר מוכר? האם ספריו נקראים כפי שהיה ראוי להם? אינני בטוח, וצר לי על כך.

seperator

כנפיים

ע?י?פו?ת ג??דו?ל?ה ב??סו?ף ה?י?ו?ם.
ה?ב??נו?ת מ?ו?ת??רו?ת ל?א?ט??ן ו?ש??ק?ט מ?ת??ש? מ?ש??ת??ר?ר.
מ?ת??ח?ת ל?ש??ל?ח?ן ה?א?כ?ל פ??רו?ר?ים ש??י??ש? ל?ג?רו?ף.
ש??א?ר?י?ו?ת ה?א?רו?ח?ה נ?ק?ר?ש?ו?ת ב??נ?ח?ת ע?ל פ??נ?י ה?כ??ל?ים ב??כ??י?ו?ר.
ב??ינ?ינו?, א?ת??ה ה?ר?י יו?ד?ע? ש??א?ין ל?ש???יר ה?ז??ה ש?ו?ם מ?ק?פ??צ?ה.
ר?ק ל?או?ת ש??חו?ר?ק?ת ב??תו?ך? ה?פ??רו?ז?ה.
כ??אן ל?א י?ב?ז?יקו? ז?יקו?ק?י מ?ט?פו?ר?ה,
ל?א י?א?ירו? נו?רו?ת ה?ל??ב?ו?ן ש??ל ה?ד??מ?ו?י.
ר?ק או?ר ה?פ?לו?ר?ס?נ?ט ב??מ?ט?ב??ח נו?ש??א ס?ב?ל?נ?י ב??ע?ל.
ש??ר?יר?י ה?ר?ג?ל?י?ם פ?ו?ע?מ?ים ק?צו?בו?ת ו?ה?ש??ו?ר?ה ה?ב??א?ה נ?כ?ת??ב?ת
ר?ק מ?כ??ח? ה?ה?ת?מ?ד?ה. ו??ת?ר כ??ב?ר.
ה?ש???יר ה?ז??ה ה?ת?ח?יל נ?מו?ך? ו?ל?מ??ה ש??י??מ?ר?יא ד??ו?ק?א ע?כ?ש??ו.
ו?ב?א?ילו? כ??נ?פ?י?ם.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת טל ניצן

לכתבה המלאה
seperator

ותק

א?ח?ר?י ע?ש??ר?ים ש??נו?ת הו?ר?א?ה
סו?ף סו?ף א?ת??ה מ?ת?ח?יל ל?ה?ב?ח?ין ב??ב?ט?נ?ת ה?ד??ב?ר?ים,
ב??ת??פ?ר?ים ה?ג??ס??ים, ה?ש???ק?ר?ים ה?ק??ט?נ??ים, ה?ג??דו?ל?ים,
א?ל??ה ש??א?ינ?ם מ?ת?א?מ??צ?ים א?ף ל?ה?ס?ו?ות א?ת ע?צ?מ?ם.
ב??ק?ר טו?ב!
צ?פ??ר?ים מ?ב?ז?יקו?ת ב??ין ה?ש??יח?ים ב??ח?צ?ר ב??ית ה?ס??פ?ר.
ה?ד??ש??א ש??הו?ר?יק מ?ה, מ?צ?ה?יב. נ?ע?ל?ם.
פ??נ?י ה?ת??ל?מ?יד?ים טו?ב?ים כ??ת?מ?יד. ה?ת??ז?ז?ית
ה?ל?א מו?פ?ר?ת ש??ל ה?ח?ד?ש? ב??מ??ס?ד??רו?נו?ת ה?א?פו?ר?ים.
גם פ??נ?י ה?פ?ו?ל?יט?יק?א?ים מ?דו?י?קו?ת כ??ת?מ?יד ב??ת?צ?לו?מ?י ה?ח?ד?ש?ו?ת.
א?ך? מ?ש???הו? מ?ט?ר?יד נ?ג?ל?ה כ??ש??מ??ב??ט?ם מ?פ?נ?ה ל?ר?ג?ע, מ?ס?כ?ס?ך?
א?ת ש?ו?ל?י ה?ר?ש??ת??ית. זו? ל?א ה?ת??מו?נ?ה ה?נ??כו?נ?ה.
זו? ה?ת??מו?נ?ה ה?נ??כו?נ?ה. ב??ק?ר
טו?ב!
ו?ע?כ?ש??יו, מו?ר?ה י?ק?ר, ג??ש? א?ל ה?ל?ו?ח?.
כ??ת?ב א?יזו? מ?ש??נ?ה ס?דו?ר?ה ל?ב?ק?ר ז?ה.
ע?ז?ב ב??ע?צ?ם, מ?יש??הו? כ??ב?ר י?מ?ח?ק ה?כ?ו?ל
א?ח?ר?י ה?ה?פ?ס?ק?ה.

seperator

הוראות לשעת חירום

כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ז?ה ה?ס??פ?ר ה?ר?אש?ו?ן. ל?א,
כ??ת?ב כ??א?ל?ו? א?ת??ה ב??ן ש??ש? ע?ש??ר?ה ש??נ?ית, ע?ל מ?פ??ית, ב??ל?ה?ט
ה?ל??י?ל?ה, ח?ז?ך? מ?ת?פ?ו?צ?ץ. ל?א, כ??ת?ב כ??א?ל?ו? כ??ל?ב
ה?ח?ש??ך? ע?ד?י?ן נו?ש??ף ב??ע?ק?ב?יך?, ב??ע?יר ה?ל??ד?ת??ך?, ב??מ?ע?ל?ה
ה?ר?חו?ב ה?מ??כ??ר. כ??ת?ב כ??א?ל?ו? זו?ה?י נ?ש??ימ?ת?ך? ה?א?ח?רו?נ?ה.

כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ט?יל?ים מ?ח?ר?יב?ים א?ת ב??ת??י
ר?חו?ב?ך?. ל?א, כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ה?ע?יר?ה או?ת?ך? מ?ל?ח?מ?ה מ?ס?ד?ינ?יך?
ו?י?ד?יה? א?ב?ק מ?ד?מ??ם. כ??ת?ב כ??א?ל?ו? עו?ל?ים ע?ל?יך? ב??ב?ית?ך?, ב??ר?חו?ב?ך?,
ב??ין ע?צ?ים ש??ה?כ??ר?ת??, א?ל ד??ל?ת??ך?. ל?א,
כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ל?יל ה?מ??ר?פ??ס?ת מ?ט?ר?יף א?ת פ??נ?יו, כ??א?ל?ו? ה?ג??ב?ר
ה?ר?ץ ב??ר?חו?ב, ב??ח?ש??כ??ת ה?מ??כו?נ?י?ו?ת ה?חו?נו?ת, או?ח?ז
כ??ל?י מ?ו?ת ב??י?ד?יו. כ??ת?ב כ??א?ל?ו? זו?ה?י נ?ש??ימ?ת?ך?
ה?א?ח?רו?נ?ה.

כ??ת?ב כ??א?ל?ו? כ??ב?ר י?רו? ב??ך?, או? ל?פ?חו?ת
ה?ש??ל?יכו? ע?ל ר?אש??ך? ב??יצ?ה, ב??ל?ט?ה, או? ה?כ?ו? ב?ו? ב??א?ל??ה ש??או?ל?ת??ר?ה
מ?א?יז?ה ק?ר?ש? ש??נ??ל?ק?ח מ?א?חו?ר?י ב??נ?י?ן. כ??תו?ב כ??א?ל?ו? א?ין קו?ל?ך? הו?ל?ך? ל?ע?ז?אז?ל.
ל?א, כ??ת?ב כ??א?ל?ו? י?ש? ל?א?ן ל?ז?ר?ק א?ת ה?מ??ל??ים ה?א?ל??ה, ב??א?ר
ש??ת?בו?נ?ת?ה ת??ק?ל?ט או?ת?ן. כ??ת?ב
כ??א?ל?ו? י?ש? עו?ד ט?ע?ם ו?ה?א?ד?מ?ה ל?א מ?ת?פ??ר?ק?ת, כ??א?ל?ו?
ה?ה?יס?טו?ר?י?ה ל?א ד?ו?ר?ס?ת פ??ה ב??נ?ע?ל?י ב??טו?ן, כ??א?ל?ו? ה?ש???מ?י?ם
ה?כ??ח?ל?ים ה?א?ל??ה מ?ע?מ?יד?ים פ??נ?י ה?ג??יו?ן, ח?ל?ו?ן פ??עו?ר
א?ל מ?ין צ?ל?ילו?ת ש??ה?יא. ה?ב??ט
ב??ש??ת??י ב??נו?ת?יך?, א?ש??ת??ך?, כ??ל??כ?ם ה?ר?י ד??בו?ק?ים פ??ה, ב??ש???ר?ב, א?ג?ד
ש??ל ח?י??ים ב??ל?י ת??ק??נ?ה. נו? כ??ת?ב כ??ב?ר, כ??ת?ב
כ??א?ל?ו? זו?ה?י נ?ש??ימ?ת?ך? ה?א?ח?רו?נ?ה.

seperator

Haus Aigner

ה?י??ר?ח? ב?ו?ק?ע? מ?ת?ו?ך? ה?ה?ר?ים ה?מ?יס?ט?יים.
מ?ש???הו? מ?ד?ב??ר ב??ש??ק?ט. קו?ל נ?ח?ל חו?ת?ר
ב??ס??ב?ך? ה?ש???ח?ר ש??מ??ע?ב?ר ל?ב??י?ת. ה?ה?ר?ים רו?כ?נ?ים
א?ל ה?ע?מ?ק. או?ת?ה? ש??ת?יק?ה ע?ת??יק?ה, ע?מ?ק??ה ש??ל ה?ג??דו?ל?ים. ע?נ?נ?ים
ש??מו?ט?ים ע?ל חו?ד?יה?ם, נ?ק?ר?ע?ים ל?א?ט. ג??ש??ם ש??ל א?ח?ר ה?צ??ה?ר?י?ם
הו?פ?ך? ע?ר?ב מ?ב?ר?יק, ק?ש??ת ר?קו?ע?ה ב??מ?ס?מ?רו?ת או?ר.

ב??קו?מ?ת ה?כ??נ?יס?ה, ב??ח?ד?ר?יה?ם, ב??נ?י ה?ז?ו?ג א?י?יג?נ?ר, ל?א ש?ו?מ?ע?ים או?ל?י כ??ל?ל
א?ת ה?ל??ח?יש??ה ה?ק??ד?מו?נ?ית ה?זו?, כ??מו? עו?ב??ר ש??ר?ע?ם ל?ב??ה?
ש??ל א?מ?ו?, מ?ר?ג??יע? או?תו? ל?ש??נ?ת ה?ד??ג?ים.
ו?ב?ח?ד?ר ה?ס??מו?ך? ש??ת?י ה?ב??נו?ת
נ?ר?ד??מו?ת א?ח?ז?ו?ת י?ד?י?ם, ש??ע?ר?ן ה?ח?פו?ף מ?ע?ל?ה א?ד ש??מ?פ?ו?,
ו?א?ת??, נ?ים ל?א נ?ים, ל?ר?ח?ב??ה? ש??ל ה?מ??ט??ה ה?ג??דו?ל?ה, מ?ק?פ??ל?ת, ק?פו?צ?ת א?יב?ר?ים,
נו?ט?ר?ת ש??נ?ת?ן.

(ע?ל ג??בו?ל ה?י??ע?ר, ב??ח?צ?ר ש???כ?נ?ה, ע?פ?ר א?ח?ד מ?ה?ס??ס פ??ת?א?ם א?ת
ג?ו?פו? ה?נ??פ?ל?א א?ל ת?ו?ך? ה?ח?ש??כ?ה)


לו?פר, אוסטריה, אוגוסט 2014

seperator
4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully