שיר של שבת: עם המשורר ליאור שטרנברג

ו?ע?כ?ש??יו, מו?ר?ה י?ק?ר, ג??ש? א?ל ה?ל?ו?ח?/ כ??ת?ב א?יזו? מ?ש??נ?ה ס?דו?ר?ה ל?ב?ק?ר ז?ה/ ע?ז?ב ב??ע?צ?ם, מ?יש??הו? כ??ב?ר י?מ?ח?ק ה?כ?ו?ל/ א?ח?ר?י ה?ה?פ?ס?ק?ה. שיר של שבת עם המשורר ליאור שטרנברג. שתהיה שבת של שלום ושלווה

מערכת וואלה!
ליאור שטרנברג (צילום: באדיבות המצולמים)

ליאור שטרנברג הוא משורר ומתרגם ותיק, מאחוריו חמישה ספרי שירה, האחרון שבהם הוא "טקסי הערב" (הקיבוץ המאוחד). שטרנברג תרגם מספר ספרי שירה ופרוזה מאנגלית, והוא מהמשוררים המשוכללים והמעולים שכותבים בעברית בימינו, משורר שכל שורה שלו מנכיחה היכרות עם מסורת השירה, ידע לשוני ועבודה מרתקת עם המפגש בין הקונקרטי לדימוי והמטאפורה. שטרנברג מצטיין בתכונה שמאפיינת משוררים גדולים - איזון.

השיר, אצל שטרנברג, נפתח באופן איטי, ושומר על כוחו עד לסופו, שחרור החומרים בגבולות השיר נעשה באופן מדוד ומאופק, ללא צעקנות או התפרצות המכסות על העדר כוח בשורות. אותו איפוק מלמד על שליטה, שליטה בשיר, כלומר כתיבה מתוך אותו מקום שנתן זך תיאר בשורה "כשהרגש דועך, השיר הנכון מדבר". לא, אין מדובר על סירוס הרגש, על הימנעות מחשיפה ומכנות, להפך, מדובר על כבוד לחוויה הרגשית, כבוד שאינו מוכן להשתמש באותה חוויה אלא לתאר אותה כפי שהיא. אחרי ההקדמה הארוכה הזו, האם ליאור שטרנברג הוא משורר מוכר? האם ספריו נקראים כפי שהיה ראוי להם? אינני בטוח, וצר לי על כך.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת טל ניצן

לכתבה המלאה

כנפיים

ע?י?פו?ת ג??דו?ל?ה ב??סו?ף ה?י?ו?ם.
ה?ב??נו?ת מ?ו?ת??רו?ת ל?א?ט??ן ו?ש??ק?ט מ?ת??ש? מ?ש??ת??ר?ר.
מ?ת??ח?ת ל?ש??ל?ח?ן ה?א?כ?ל פ??רו?ר?ים ש??י??ש? ל?ג?רו?ף.
ש??א?ר?י?ו?ת ה?א?רו?ח?ה נ?ק?ר?ש?ו?ת ב??נ?ח?ת ע?ל פ??נ?י ה?כ??ל?ים ב??כ??י?ו?ר.
ב??ינ?ינו?, א?ת??ה ה?ר?י יו?ד?ע? ש??א?ין ל?ש???יר ה?ז??ה ש?ו?ם מ?ק?פ??צ?ה.
ר?ק ל?או?ת ש??חו?ר?ק?ת ב??תו?ך? ה?פ??רו?ז?ה.
כ??אן ל?א י?ב?ז?יקו? ז?יקו?ק?י מ?ט?פו?ר?ה,
ל?א י?א?ירו? נו?רו?ת ה?ל??ב?ו?ן ש??ל ה?ד??מ?ו?י.
ר?ק או?ר ה?פ?לו?ר?ס?נ?ט ב??מ?ט?ב??ח נו?ש??א ס?ב?ל?נ?י ב??ע?ל.
ש??ר?יר?י ה?ר?ג?ל?י?ם פ?ו?ע?מ?ים ק?צו?בו?ת ו?ה?ש??ו?ר?ה ה?ב??א?ה נ?כ?ת??ב?ת
ר?ק מ?כ??ח? ה?ה?ת?מ?ד?ה. ו??ת?ר כ??ב?ר.
ה?ש???יר ה?ז??ה ה?ת?ח?יל נ?מו?ך? ו?ל?מ??ה ש??י??מ?ר?יא ד??ו?ק?א ע?כ?ש??ו.
ו?ב?א?ילו? כ??נ?פ?י?ם.


ותק

א?ח?ר?י ע?ש??ר?ים ש??נו?ת הו?ר?א?ה
סו?ף סו?ף א?ת??ה מ?ת?ח?יל ל?ה?ב?ח?ין ב??ב?ט?נ?ת ה?ד??ב?ר?ים,
ב??ת??פ?ר?ים ה?ג??ס??ים, ה?ש???ק?ר?ים ה?ק??ט?נ??ים, ה?ג??דו?ל?ים,
א?ל??ה ש??א?ינ?ם מ?ת?א?מ??צ?ים א?ף ל?ה?ס?ו?ות א?ת ע?צ?מ?ם.
ב??ק?ר טו?ב!
צ?פ??ר?ים מ?ב?ז?יקו?ת ב??ין ה?ש??יח?ים ב??ח?צ?ר ב??ית ה?ס??פ?ר.
ה?ד??ש??א ש??הו?ר?יק מ?ה, מ?צ?ה?יב. נ?ע?ל?ם.
פ??נ?י ה?ת??ל?מ?יד?ים טו?ב?ים כ??ת?מ?יד. ה?ת??ז?ז?ית
ה?ל?א מו?פ?ר?ת ש??ל ה?ח?ד?ש? ב??מ??ס?ד??רו?נו?ת ה?א?פו?ר?ים.
גם פ??נ?י ה?פ?ו?ל?יט?יק?א?ים מ?דו?י?קו?ת כ??ת?מ?יד ב??ת?צ?לו?מ?י ה?ח?ד?ש?ו?ת.
א?ך? מ?ש???הו? מ?ט?ר?יד נ?ג?ל?ה כ??ש??מ??ב??ט?ם מ?פ?נ?ה ל?ר?ג?ע, מ?ס?כ?ס?ך?
א?ת ש?ו?ל?י ה?ר?ש??ת??ית. זו? ל?א ה?ת??מו?נ?ה ה?נ??כו?נ?ה.
זו? ה?ת??מו?נ?ה ה?נ??כו?נ?ה. ב??ק?ר
טו?ב!
ו?ע?כ?ש??יו, מו?ר?ה י?ק?ר, ג??ש? א?ל ה?ל?ו?ח?.
כ??ת?ב א?יזו? מ?ש??נ?ה ס?דו?ר?ה ל?ב?ק?ר ז?ה.
ע?ז?ב ב??ע?צ?ם, מ?יש??הו? כ??ב?ר י?מ?ח?ק ה?כ?ו?ל
א?ח?ר?י ה?ה?פ?ס?ק?ה.


הוראות לשעת חירום

כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ז?ה ה?ס??פ?ר ה?ר?אש?ו?ן. ל?א,
כ??ת?ב כ??א?ל?ו? א?ת??ה ב??ן ש??ש? ע?ש??ר?ה ש??נ?ית, ע?ל מ?פ??ית, ב??ל?ה?ט
ה?ל??י?ל?ה, ח?ז?ך? מ?ת?פ?ו?צ?ץ. ל?א, כ??ת?ב כ??א?ל?ו? כ??ל?ב
ה?ח?ש??ך? ע?ד?י?ן נו?ש??ף ב??ע?ק?ב?יך?, ב??ע?יר ה?ל??ד?ת??ך?, ב??מ?ע?ל?ה
ה?ר?חו?ב ה?מ??כ??ר. כ??ת?ב כ??א?ל?ו? זו?ה?י נ?ש??ימ?ת?ך? ה?א?ח?רו?נ?ה.

כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ט?יל?ים מ?ח?ר?יב?ים א?ת ב??ת??י
ר?חו?ב?ך?. ל?א, כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ה?ע?יר?ה או?ת?ך? מ?ל?ח?מ?ה מ?ס?ד?ינ?יך?
ו?י?ד?יה? א?ב?ק מ?ד?מ??ם. כ??ת?ב כ??א?ל?ו? עו?ל?ים ע?ל?יך? ב??ב?ית?ך?, ב??ר?חו?ב?ך?,
ב??ין ע?צ?ים ש??ה?כ??ר?ת??, א?ל ד??ל?ת??ך?. ל?א,
כ??ת?ב כ??א?ל?ו? ל?יל ה?מ??ר?פ??ס?ת מ?ט?ר?יף א?ת פ??נ?יו, כ??א?ל?ו? ה?ג??ב?ר
ה?ר?ץ ב??ר?חו?ב, ב??ח?ש??כ??ת ה?מ??כו?נ?י?ו?ת ה?חו?נו?ת, או?ח?ז
כ??ל?י מ?ו?ת ב??י?ד?יו. כ??ת?ב כ??א?ל?ו? זו?ה?י נ?ש??ימ?ת?ך?
ה?א?ח?רו?נ?ה.

כ??ת?ב כ??א?ל?ו? כ??ב?ר י?רו? ב??ך?, או? ל?פ?חו?ת
ה?ש??ל?יכו? ע?ל ר?אש??ך? ב??יצ?ה, ב??ל?ט?ה, או? ה?כ?ו? ב?ו? ב??א?ל??ה ש??או?ל?ת??ר?ה
מ?א?יז?ה ק?ר?ש? ש??נ??ל?ק?ח מ?א?חו?ר?י ב??נ?י?ן. כ??תו?ב כ??א?ל?ו? א?ין קו?ל?ך? הו?ל?ך? ל?ע?ז?אז?ל.
ל?א, כ??ת?ב כ??א?ל?ו? י?ש? ל?א?ן ל?ז?ר?ק א?ת ה?מ??ל??ים ה?א?ל??ה, ב??א?ר
ש??ת?בו?נ?ת?ה ת??ק?ל?ט או?ת?ן. כ??ת?ב
כ??א?ל?ו? י?ש? עו?ד ט?ע?ם ו?ה?א?ד?מ?ה ל?א מ?ת?פ??ר?ק?ת, כ??א?ל?ו?
ה?ה?יס?טו?ר?י?ה ל?א ד?ו?ר?ס?ת פ??ה ב??נ?ע?ל?י ב??טו?ן, כ??א?ל?ו? ה?ש???מ?י?ם
ה?כ??ח?ל?ים ה?א?ל??ה מ?ע?מ?יד?ים פ??נ?י ה?ג??יו?ן, ח?ל?ו?ן פ??עו?ר
א?ל מ?ין צ?ל?ילו?ת ש??ה?יא. ה?ב??ט
ב??ש??ת??י ב??נו?ת?יך?, א?ש??ת??ך?, כ??ל??כ?ם ה?ר?י ד??בו?ק?ים פ??ה, ב??ש???ר?ב, א?ג?ד
ש??ל ח?י??ים ב??ל?י ת??ק??נ?ה. נו? כ??ת?ב כ??ב?ר, כ??ת?ב
כ??א?ל?ו? זו?ה?י נ?ש??ימ?ת?ך? ה?א?ח?רו?נ?ה.


Haus Aigner

ה?י??ר?ח? ב?ו?ק?ע? מ?ת?ו?ך? ה?ה?ר?ים ה?מ?יס?ט?יים.
מ?ש???הו? מ?ד?ב??ר ב??ש??ק?ט. קו?ל נ?ח?ל חו?ת?ר
ב??ס??ב?ך? ה?ש???ח?ר ש??מ??ע?ב?ר ל?ב??י?ת. ה?ה?ר?ים רו?כ?נ?ים
א?ל ה?ע?מ?ק. או?ת?ה? ש??ת?יק?ה ע?ת??יק?ה, ע?מ?ק??ה ש??ל ה?ג??דו?ל?ים. ע?נ?נ?ים
ש??מו?ט?ים ע?ל חו?ד?יה?ם, נ?ק?ר?ע?ים ל?א?ט. ג??ש??ם ש??ל א?ח?ר ה?צ??ה?ר?י?ם
הו?פ?ך? ע?ר?ב מ?ב?ר?יק, ק?ש??ת ר?קו?ע?ה ב??מ?ס?מ?רו?ת או?ר.

ב??קו?מ?ת ה?כ??נ?יס?ה, ב??ח?ד?ר?יה?ם, ב??נ?י ה?ז?ו?ג א?י?יג?נ?ר, ל?א ש?ו?מ?ע?ים או?ל?י כ??ל?ל
א?ת ה?ל??ח?יש??ה ה?ק??ד?מו?נ?ית ה?זו?, כ??מו? עו?ב??ר ש??ר?ע?ם ל?ב??ה?
ש??ל א?מ?ו?, מ?ר?ג??יע? או?תו? ל?ש??נ?ת ה?ד??ג?ים.
ו?ב?ח?ד?ר ה?ס??מו?ך? ש??ת?י ה?ב??נו?ת
נ?ר?ד??מו?ת א?ח?ז?ו?ת י?ד?י?ם, ש??ע?ר?ן ה?ח?פו?ף מ?ע?ל?ה א?ד ש??מ?פ?ו?,
ו?א?ת??, נ?ים ל?א נ?ים, ל?ר?ח?ב??ה? ש??ל ה?מ??ט??ה ה?ג??דו?ל?ה, מ?ק?פ??ל?ת, ק?פו?צ?ת א?יב?ר?ים,
נו?ט?ר?ת ש??נ?ת?ן.

(ע?ל ג??בו?ל ה?י??ע?ר, ב??ח?צ?ר ש???כ?נ?ה, ע?פ?ר א?ח?ד מ?ה?ס??ס פ??ת?א?ם א?ת
ג?ו?פו? ה?נ??פ?ל?א א?ל ת?ו?ך? ה?ח?ש??כ?ה)


לו?פר, אוסטריה, אוגוסט 2014


walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully