וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הלכה למעשה: מה נהגו החסידים שלא לעשות בימי שני ורביעי?

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 16.3.2021 / 9:09

חלק ג' בפרויקט המיוחד של וואלה! יהדות: בכל יום, מקבץ הלכות ומנהגים לקראת חג הפסח, מתורתו של ראש אבות בתי הדין במרוקו, האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום

שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום: וואלה! יהדות עם פרויקט מיוחד, בכל יום מקבץ הלכות ומנהגים לחג הפסח, מתורתו של ראש אבות בתי הדין במרוקו, האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

חלק א': כיצד צריכים לנקות את החמץ בבית?
חלק ב': אפשר לתת "קמחא דפסחא" מכספי מעשרות?

31. צריך לנקות בכל החורים ובכל הסדקים, ומקום שחושש שנפל בו פירורים, ישפוך הרבה מים או סבון במקום שאין היד מגעת. ואם זה מקום שאפשר לאטום על ידי סיד או דבר אחר, אחרי שעשה כל שבידו, יאטום המקום.

32. בכל השלושים יום הללו מימי הפורים, ישתדלו הרבנים בכל הקהילות הקדושות לדבר בעניני החג, וכן להרבות בהלכות ובהנהגות הקדושות.

33. ביום י"ג בניסן קוראים בסיום תפילת שחרית פרשת "בהעלותך" עד "כן עשה את המנורה", והוא כנגד שבט לוי. וגם פה נהגנו בפרשת הנשיאים לקרוא בלא ברכה מספר תורה. (ואף שיש דעות שחוששים לאסור לקרוא בספר תורה בלא ברכה, אך אבותי הקדושים היו קוראים שנים מקרא ואחד תרגום ביום שישי מהספר תורה בלי ברכה. וכן בפרשת "זכור" כשמור זקני זצוק"ל חלה, קראו לו פרשת "זכור" בלי ברכה).

34. טוב ללמוד ב-יב' ימים מראש חודש ניסן מסכת הוריות, שיש בה יב' דפים. ובכל יום מסיימים דף.

35. ידוע שחסידים ואנשי מעשה, היו מקפידים שלא להתחיל דבר חדש ביום שני ורביעי בימות השבוע. אבל בימי חודש ניסן לא חששו, והתחילו דבר חדש גם בשני ורביעי.

36. אור לארבע עשר בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, בחורין ובסדקים. ולא סמכינן אביטול והפקר, אלא צריך לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורין ובסדקין, כדי להוציאו ולבערו מרשותו קודם זמן האיסור. ובודקין בכל המקומות שמשתמשים בהם לפרקים.

37. ולא רק במקום שדרך להכניס לשם חמץ, אלא אפילו במקום שאין דרך להכניס שם חמץ, רק משתמשין שם, צריך בדיקה. דחישינן שמא הכניס שם חמץ ולאו אדעתיה (ועין בטור ובמשנה ברורה קסד וכן בכף החיים סקי).

38. זמן בדיקת חמץ הוא בלילה, בשעה שבני אדם מצוים בביתם, ואור הנר יפה לבדיקה.

יהודים חסידים ירושלים. ShutterStock
ממה החסידים לא חוששים בחודש ניסן?/ShutterStock

39. הנה מנהג אבותי ורבותי שאם האדם אנוס ולא מתפלל במנין, יבדוק מיד בתחילת הלילה לפני תפילת ערבית. ואם מתפלל במנין, מיד לאחר תפילת ערבית במנין יבדוק את החמץ.

40. אם אנוס הוא, יכול לבדוק כל הלילה. ואם עבר כל הלילה ולא בדק, יבדוק ביום יד'.

41. זמן בדיקת חמץ הוא על פי דעת רבנו ה"בן איש חי" זצוק"ל (פ צו) בתחילת ליל יד' בודקים את החמץ לאור הנר אחר צאת הכוכבים תכף ומיד. ודעת הרבה אחרונים דזמנה מיד בתחילת הלילה, כשיש עדין קצת מאור היום. (עיין באליה רבה סקה חק יעקב סקא).

42. ודעת רבנו הגר"א לבדוק קודם תפילת ערבית, כיון שתחילת זמנה לפני ערבית.

43. כיון שזמן בדיקת חמץ מיד בתחילת הלילה, אסור מחצי שעה קודם צאת הכוכבים לעסוק במלאכה או לאכול סעודה. ולכן לא ילמד (שאסור בכל מה שאסרו קודם תפילת מנחה וערבית) ולא יסתפר שערות ראשו ולא יכנס למרחץ או לבורסקי ולא ישב לדין ושאר דברים שעלול ליטרד בהם ולשכוח מלבדוק. ובעת הצורך, יש להתיר למכור החמץ לרב דרך הילוכו לביתו, קודם הבדיקה.

44. ואם התחיל באחד מהדברים הללו, יש מחלוקת המחבר והרמ"א, (סעיף ב) האם צריך להפסיק כשהגיע זמנה. וקיבלנו על עצמנו להחמיר וצריך להפסיק כשיגיע זמנה, אפילו התחיל בהיתר קודם חצי שעה לצאת הכוכבים. (כמו שכתב הרמ"א שם, וכן נראה לי עיקר. וכן דעת הלבוש ס"ב ב"ח, פרי חדש, אליה רבה סקט, חק יעקב סקח, שוע הרב סו וקוא סקא, וכן חיי אדם ועוד אחרונים וכן בכף החיים סקכג וכן המשנה ברורה סקיב).

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
  • עוד באותו נושא:
  • הרב פינטו
1
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully