וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הלכה למעשה: איך מנקים בית מלון לפסח?

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל

עודכן לאחרונה: 21.3.2021 / 10:10

חלק ח' בפרויקט המיוחד של וואלה! יהדות: בכל יום, מקבץ הלכות ומנהגים לקראת חג הפסח, מתורתו של ראש אבות בתי הדין במרוקו, האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום

שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום: וואלה! יהדות עם פרויקט מיוחד, בכל יום מקבץ הלכות ומנהגים לחג הפסח, מתורתו של ראש אבות בתי הדין במרוקו, האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א - חלק ח'.

חלק א': כיצד צריכים לנקות את החמץ בבית?
חלק ב': אפשר לתת "קמחא דפסחא" מכספי מעשרות?
חלק ג': מה נהגו החסידים שלא לעשות בימי שני ורביעי?
חלק ד': מתי אסור ללכת לישון?
חלק ה': יש לך כמה בתים, כיצד תבדוק בהם את החמץ?
חלק ו': מתי מברכים ברכת האילנות באוסטרליה?
חלק ז': מהו המקור להחביא עשרה פתיתי חמץ?

77. וגם אם האדם נמצא לבד בביתו, יסדר לעצמו עשרה פתיתים ויניחם.

78. יקפיד שהפתיתים יהיו קשים, שלא יפלו פירורים.

79. ויש שנהגו להניח הפתיתים על החלונות.

80. בדיקת חמץ צריכה להיות לאור הנר דווקא, ולא לאור הלבנה ולא לאור היום והחמה. וגם אם לא בדק בלילה, למחרת יבדוק ויקח נר בידו ויחשיך החלונות, ואפילו שיש אור בחוץ יבדוק דווקא לאור הנר.

81. נר אבוקה אין בודקים בו, שחושש האדם להכניסו בחורים ובסדקים ואינו בודק כראוי.

82. וכן נר קלוע עם שתי נרות, אין בודקים בו.

83. הנה נר שעווה יחיד הוא המובחר מבין הנרות.

84. אם אין לו נר שעווה, יכול להשתמש בשאר נרות. אבל נר אבוקה לא מהני אפילו בדיעבד, ואם בדק בו לא עלתה לו הבדיקה וצריך לבדוק שנית בלא ברכה. וכל שאין לו שעוה, יטול של חלב ואם אין לו של חלב יטול נר של שומן ואין אין לו נר של שומן יטול נר כלשהו.

85. חייבים לבדוק כל הבית ולשים מול עינינו, שכל ששומר פסח בהידור גדול, חזקה שיכניע את יצר הרע כל השנה. ובענייני חומרות של פסח, כל המרבה להחמיר הרי זה משובח.

86. אדם שמסתפק אם בדק חדר מסוים או לא בדק, ישוב ויבדוק את החדר שמסתפק.

87. בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה. וכן כל מקום שמכניס בו חמץ בכל ימות השנה וכן חדרים בבית המדרש גם הם צריכים בדיקה. ואחרי שבדק בביתו יכוון בדעתו ללכת לבדוק גם את בית המדרש בכוח הבדיקה שבדק את ביתו.

88. בית מדרש צריך בדיקה וכן תאים פרטים של אדם בבית המדרש, כל אדם צריך לבודקן שלא יהיה בהם חמץ. ואם האדם נאנס ולא בדק, אין חיוב לגבאי לבדוק תא פרטי של מתפללי בית הכנסת.

89. מוסדות תורה שבכל ימות השנה פעילים ובימי פסח יש חופש מן הלומדים, ינקה ניקיון ראשוני וימכור המקום לגוי. ויזהר לא להיכנס כל ימי הפסח למקום.

90. בניין שגרים בו שותפים ויש חלל בבניין ששייך לרבים, יקבעו השותפים בבניין כל אחד מה מנקה לפסח או שאחד ילך בשם כולם ובשליחותם וינקה את כל החללים לפסח.

91. דירה שההורים קנו לחתן וכלה, אם נכנס בה, יבדקה לפסח. ואם סגורה היא ואין משתמש בה עכשיו, ינעלנה עד אחרי הפסח וימכור אותה לגוי.

92. בית מלון או בית זקנים שמכשירים חדרים, דינם שכל אחד קנה את רשותו והוא לא אחראי למה שכל אחד עושה בחדרו. אבל החללים והחדרים הריקים, חובה עליו לסדר ולנקות את הכל. ובמקרה שאין אדם הולך שם ולא ילך שם כל ימי הפסח, ימכור אותם לגוי.

חדר בית מלון. ShutterStock
מה עושים עם החדר במלון?/ShutterStock

93. וכן אדם שהשכיר בניין שלם לגוי, החובה היא על הגוי והוא יוצא מכל מחוייבות על הבניין. מי ששוכר את הבניין הוא בעל הבית כעת.

94. אורח שמתארח אצל בעל הבית בביתו, האם צריך לבדוק בחדרו את החמץ או לא. הנה צריך ללמוד חילוק בדבר, שעל פי החילוק הזה נדע את הדין ונשכיל להבין דינים אחרים.

והנה כל אורח שסמוך על שולחן בעל הבית ואוכל מלחמו, אין צריך בדיקה עם ברכה, ברכת בעל הבית היא על הבית כולו. אל אם לא אוכל בבית בעל הבית והוא דואג למזונותיו, אם כן הוא צריך לבדוק ולברך על הבדיקה.

95. אדם שמאושפז בבית חולים או יולדת בבית חולים וכן אדם שמתארח בחדר במלון, כל שיש לו חדר מיוחד הרי הוא צריך בדיקה, ויכול לברך על הבדיקה. ואם אין לו חדר מיוחד יבדוק את חפציו בליל יד' בלא ברכה.

96. בחורים הנמצאים בישיבה ועושים שם הפסח, יבדקו טוב מאוד את החדרים ואת כל אזור מגוריהם. ואנחנו נהגנו על פי שאלת רב ששאלנו בימי חברותינו את מוהר"ר מרדכי אליהו זצוק"ל, שאמר לנו לברך.

97. ישראל קדושים מקפידים ליחד כלים וסירים מיוחדים לפסח. ובכל אופן כל הכלים שהשתמש בהם כל ימות השנה, ידיח וינקה וישמור אותם שמירה טובה עד אחרי פסח. וביותר יזהר בכלי אפיה כגון מדוכה ומטחנת תנור וכן טוסטר, ינקה הדק היטב היטב וייחד אותם בארון מיוחד שימכור אותו לגוי.

98. דין ספרים צריך זהירות גדולה, כי ישנם ספרים שאולי אכל חמץ במשך השנה כשאחז בהם. והנה אנחנו מחלקים ספרים שיודעים שטח לנו בהם חמץ מנקים טוב מאוד ומייעדים להם מקום מיוחד עד אחרי פסח, ושם שמים את ספר הזמירות לשבת. וכן ספר טלפונים ינקה טוב מאוד ואם יודע שנגע בו ממש בחמץ, טוב להחמיר לנקות ולשומרו במקום ראוי עד אחרי פסח.

(הנה יש דעות רבות מה הדין על פירורים קטנים, האם צריך בדיקה אפילו שאין כזית. ורוב הפוסקים סוברים שבכזה מקרה, מדינא לא צריך בדיקה, משום שזה פחות מכזית. אבל ישראל קדושים בכל אופן קיבלו עליהם לבדוק)

99. טלפון נייד ומחשב וכן כל דבר אלקטרוני צריך לנקות היטב היטב.

100. פחי אשפה המונחים בביתו או בחצרו, כל שמונח שם חמץ שעדין ראוי לאכול, כגון שאין שם בפח שאר טינופת ודברים מלוכלכים או שהחמץ מונח בנייר או שקית פלסטיק, חייב לבערו. ויש להחמיר אפילו אם החמץ נתטנף לגמרי ואינו ראוי לאכול, אפילו הכי יבערו ויוציאו אותו משם. ויניח האשפה ברחוב העיר וינקה וידיח היטב את הפחים או שישפוך לתוך הכלי דבר הפוגם כגון נפט או חומר ניקוי אחר כדי לפגום את החמץ מאכילת כלב.

101. אדם ששוכר בית בבניין גדול מגוי ויש בבנין שכנים גויים רבים, יכול לקחת את חמצו ולהשליך לאשפה ולהפקיר שאין לו שום עניין עם האשפה בבנין של הגוי עם השכנים המרובים.

102. פרוזדור וחדרי מדרגות, טוב שכל השכנים ימנו שליח בשותפות כולם לנקות ולהכשיר את כל חדרי
המדרגות.

103. כיסי המכנס צריכים בדיקה, ואף אם האדם אינו נוהג להכניס מאומה בכיסיו, בכל אופן צריך לבדוק את הכיסים. וכן הקיפול שבמכנסים ליד העקב גם הוא צריך בדיקה.

104. הנהגת אבותינו ורבותינו כאשר ביום יד' היו עומדים לפני ביעור חמץ, היו עומדים כמה רגעים ובודקים את כיסם שאין בו שום נידנוד חמץ.

105. מקומות בבית שאין בהם חורין וסדקין, בודק ומנקה טוב מספיק ואין צריך לעשות דברים להזיק לממונו.

106. הנה אחרי שניקו את כל הבית והדיחו ושמרו, בליל יד' שוב לאור הנר יעבור ויבדוק ויסתכל, אפילו שיודע שהכל נקי ומסודר, מצוה וחובה בליל יד' לעבור שוב על כל הבית בבדיקת חמץ יחד עם הנר.

107. חייב כל אדם לייחד מקום לחמץ ובמקום הזה הכל יהיה מרוכז. ואם ח"ו רואה ויודע שחסר לחם צריך לחזור ולבדוק.

108. אדם שניקה את הבית והכין הכל כשר לפסח, ופתאום רואה ילד קטן עובר עם לחם בידו, מיד ינקה את הפירורים שהילד הפיל על הרצפה ולא צריך להכשיר את כל הבית.

109. אם אדם בדק טוב מאוד את הבית ופתאום מצא חמץ מונח במקום שבדק, יקח מיד את החמץ ויבערו ולא צריך לבדוק הכל מהתחלה.

דוד ברגר, בשיתוף שובה ישראל
2
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully